en
Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, φωτογραφία:  Αγγελος Ευαγγελίδης
Δράσεις για τα Πουλιά

Δείτε ΕΔΩ το ημερολόγιο των Εθελοντικών Προγραμμάτων Παρακολούθησης της Ορνιθολογικής!

Δείτε ΕΔΩ την Πολιτική Χρήσης Δεδομένων των Συμμετεχόντων στα Εθελοντικά Προγράμματα

 

Οργανώσεις και φορείς από 14 χώρες στα Βαλκάνια, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική ενώνουν τις δυνάμεις τους για τη διάσωση του απειλούμενου με εξαφάνιση γύπα Ασπροπάρη, στο πλαίσιο του Προγράμματος LIFE «Επείγουσα Δράση για την Ενδυνάμωση του Βαλκανικού Πληθυσμού του Ασπροπάρη και τη Διασφάλιση της Μεταναστευτικής του Διαδρομής» (LIFE16 NAT/BG/000874).
Ένα από τα πιο φιλόδοξα προγράμματα καταγραφής της βιοποικιλότητας που έχουν ποτέ επιχειρηθεί! Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καταμέτρησης Πουλιών (European Bird Census Council) μαζί με τους εταίρους του σε όλη την Ευρώπη, σχεδιάζει να παράγει έναν νέο άτλαντα για τα αναπαραγόμενα είδη της Ευρώπης, με σκοπό να αναθεωρηθεί η πληροφορία του πρωτοποριακού πρώτου άτλαντα (Hagemeijer & Blair 1997), τα δεδομένα του οποίου είναι πλέον 30 χρόνων.
Σκοπός του προγράμματος αυτού είναι η συλλογή δεδομένων για τις πληθυσμιακές τάσεις των κοινών ειδών ορνιθοπανίδας στην Ελλάδα και η παραγωγή δεικτών για τη βιοποικιλότητα και την κατάσταση του ευρύτερου περιβάλλοντος στους σημαντικότερους βιότοπους της Ευρώπης.
Τα Αντικύθηρα, μεταξύ Ιονίου και Αιγαίου πελάγους και μερικές εκατοντάδες χιλιόμετρα από τις Αφρικανικές ακτές, αποτελούν σταθμό ξεκούρασης και ανεφοδιασμού κάθε Άνοιξη και Φθινόπωρο για εκατοντάδες χιλιάδες μεταναστευτικά πουλιά. Τα μέρη στα οποία παρατηρείται μεγάλη συγκέντρωση μεταναστευτικών πουλιών, ονομάζονται «μεταναστευτικοί στενωποί» και είναι ιδανικά για την μελέτη του φαινομένου της μετανάστευσης.
To Πρόγραμμα Παρακολούθησης Νυχτόβιων Πουλιών έχει σκοπό την παρακολούθηση και καταγραφή των νυχτόβιων πουλιών που αναπαράγονται στην Ελλάδα και την εκτίμηση των τάσεων των πληθυσμών τους.
Οι Μεσοχειμωνιάτικες Καταμετρήσεις Υδρόβιων Πουλιών (ΜΕΚΥΠ) αποτελούν μέρος ενός παγκόσμιου προγράμματος της Διεθνούς Οργάνωσης Υγροτόπων (Wetlands International). Πρόκειται για το μακροβιότερο και παγκοσμίου εμβέλειας πρόγραμμα παρακολούθησης της βιοποικιλότητας στον κόσμο όπου καταγράφονται κυρίως υδρόβια και παρυδάτια είδη πουλιών που διαχειμάζουν στους υγροτόπους.
Το Πρόγραμμα LIFE Against Bird Crime στοχεύει στην ενίσχυση του διεθνούς έργου κατά της λαθροθηρίας, παγίδευσης και εμπορίας άγριων πουλιών, συμβάλλοντας στην εξάλειψη της δεύτερης μεγαλύτερης απειλής (μετά την απώλεια βιοτόπων) για την επιβίωση των άγριων πουλιών και στην εφαρμογή της Οδηγία της ΕΕ για τη διατήρησή τους.
Το πρόγραμμα καταγραφής των πουλιών στους υγροτόπους της Αττικής είναι μια προσπάθεια συστηματικής καταγραφής και συλλογής πληθυσμιακών στοιχείων για τα πουλιά σε αυτούς, έτσι ώστε να μπορούν να προσδιοριστούν η κατάσταση και οι τάσεις των πληθυσμών των ειδών.
Η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, σε συνεργασία με το Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών και την Nature Conservation Consultants, εταιρεία παροχής συμβουλών σε θέματα περιβαλλοντικού σχεδιασμού) υλοποιεί από τον Αύγουστο του 2014 το πρόγραμμα LIFE+ «Διαχειριστικές δράσεις για τη διευκόλυνση της προσαρμογής του είδους Falco eleonorae στην κλιματική αλλαγή» (LIFE13 NAT/GR/000909)
Oι ευρωπαϊκές νανόχηνες είναι σε κρίσιμη κατάσταση και για να σωθούν χρειάζονται άμεσα και αποτελεσματικά μέτρα προστασίας στις περιοχές αναπαραγωγής τους και κατά μήκος της μεταναστευτικής τους διαδρομής. O πληθυσμός τους εκτιμόταν σε περισσότερα από 10.000 άτομα στις αρχές του 20ου αιώνα, και υπολογίζεται ότι τα τελευταία 60 χρόνια μειώθηκε κατά 98%.
Ξέρεις ότι κάθε άνοιξη τα πουλιά κάνουν ένα δύσκολο ταξίδι χιλιάδων χιλιομέτρων, χωρίς στάσεις, προκειμένου να φτάσουν στη Βόρεια Ευρώπη να φωλιάσουν; Ξέρεις ότι τα πουλιά αυτά σταθμεύουν στη χώρα μας, στα Ιόνια νησιά, για να ξεκουραστούν, ενώ τα περιμένουν εκατοντάδες όπλα λαθροθήρων; Το Πρόγραμμα LIFE+ Information and Communication «Ασφαλή καταφύγια για τα άγρια πουλιά» είναι μία τριετής εκστρατεία για την αντιμετώπιση της λαθροθηρίας στην Ελλάδα, την Ισπανία και την Ιταλία.
Το Κιρκινέζι (Falco naumanni) είναι ένα μικρό, μεταναστευτικό γεράκι που αναπαράγεται κατά αποικίες και προτιμά ζεστά, ανοιχτά και ξηρά στεπόμορφα ενδιαιτήματα, φυσικά ή διαχειριζόμενα χορτολίβαδα και μη εντατικές καλλιέργειες. Η Ελλάδα αποτελεί μια από τις σημαντικότερες χώρες στην Ευρώπη για αυτό, καθώς φιλοξενεί περίπου το 10% του συνολικού ευρωπαϊκού πληθυσμού που εκτιμάται σε 25.000-42.000 ζεύγη.
Το Πρόγραμμα έχει ως βασικό στόχο την υλοποίηση συγκεκριμένων διαχειριστικών δράσεων, οι οποίες θα συμβάλλουν άμεσα στην προστασία των απειλούμενων αετών της Ελλάδας. Ως αφετηρία, οι δράσεις αφορούν σε δύο απειλούμενα είδη αετών, τον Χρυσαετό (Aquila chrysaetos) και τον Σπιζαετό (Aquila fasciatus), ενώ υλοποιούνται σε δύο διακριτές περιοχές της Ελλάδας: την Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία και την Πελοπόννησο.
Το Πρόγραμμα LIFE «Υλοποίηση δράσεων διατήρησης για τον Θαλασσοκόρακα και τον Αιγαιόγλαρο και αναγνώριση Θαλάσσιων Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά της Ελλάδας» υλοποιείται από την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία σε 17 Ζώνες Ειδικής Προστασίας (SPA) κατά την περίοδο 2009-2012
Τον Δεκέμβριο του 2004, μετά από προεργασία ετών, ιδρύθηκε η επιτροπή που ασχολείται με τα σπάνια είδη πουλιών που κατά καιρούς παρατηρούνται στην Ελλάδα. Η επιτροπή αυτή ονομάζεται Επιτροπή Αξιολόγησης Ορνιθολογικών Παρατηρήσεων (Ε.Α.Ο.Π.).
Η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, σε συνεργασία με τον δήμο Άνδρου και την εταιρεία παροχής συμβουλών NCC, υλοποιεί από τον Σεπτέμβρη του 2011 το πρόγραμμα «Διαχείριση της Ζώνης Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) της Άνδρου με σκοπό την επίτευξη ικανοποιητικής κατάστασης διατήρησης 4 ειδών πτηνών προτεραιότητας» (LIFE10 NAT/GR/637 ANDROSSPA).
Η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, σε συνεργασία με τον δήμο Σκύρου, την Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού (ΕΛΛΕΤ) και το Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΚΠΑΑ) υλοποιεί από τον Σεπτέμβρη του 2010 το πρόγραμμα LIFE+ «Επιδεικτική εφαρμογή της προσέγγισης “Σχέδιο Δράσης για τη βιοποικιλότητα” για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας της Σκύρου» (LIFE09 NAT/GR/000323). Το πρόγραμμα εντάσσεται στo πλαίσιo του Ευρωπαϊκού Προγράμματος LIFE+ Φύση και Βιοποικιλότητα και χρηματοδοτείται από την Ε.Ε.
Τουλάχιστον το 84% του παγκόσμιου πληθυσμού του Μαυροπετρίτη αναπαράγεται στην Ελλάδα, με αποτέλεσμα ο Μαυροπετρίτης να είναι το σημαντικότερο είδος που φιλοξενεί η χώρα. Το πρόγραμμα στοχεύει στο να υλοποιήσει δράσεις άμεσης προτεραιότητας για την διατήρηση του πληθυσμού του Μαυροπετρίτη στην Ελλάδα
Ο Πελαργός είναι ένα από τα πιο γνωστά και πιο εντυπωσιακά είδη πουλιών των Ελληνικών υγροτόπων. Στα πλαίσια της Παγκόσμιας Απογραφής του Πελαργού το 2004, το Ελληνικό Κέντρο Δακτυλίωσης μαζί με την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία διεξήγαγε την Εθνική Απογραφή του Πελαργού.
Κατά το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα και μέχρι την δεκαετία του 1920, η Λεπτομύτα ήταν ένα πολυάριθμο είδος. Από τότε και χωρίς κανένας να ξέρει ακόμα γιατί, οι πληθυσμοί της άρχισαν να μειώνονται γρήγορα, τα τελευταία δε 30 χρόνια, η μείωση έγινε τόσο δραματική, που σήμερα η Λεπτομύτα απέκτησε το θλιβερό προνόμιο να είναι το σπανιότερο τουρλί του κόσμου, με συνολικό παγκόσμιο πληθυσμό λίγων εκατοντάδων ατόμων.
Ο στόχος του Προγράμματος είναι να παρακινηθούν οι πολίτες της Αττικής (Αθήνα και προάστια), να στρέψουν για λίγα λεπτά την προσοχή τους στη φύση που περιβάλλει το χώρο κατοικίας, εργασίας και περιδιάβασης στην καθημερινότητά τους, για να παρατηρήσουν, να ακούσουν και να καταγράψουν την παρουσία των κοτσυφιών. Ταυτόχρονα, θα επιτρέψει τη συλλογή πολύτιμων στοιχείων για την άγρια ζωή στο αστικό περιβάλλον.
The aim of this scheme is the collection of data on the population trends of common bird species in Greece and the production of species indices and indicators which reveal the state of the wider environment and biodiversity in the most important habitats of Europe.

 

 

Υποστήριξε την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία: Γίνε μέλος  Ιούλ 2024  
Κ
Δ
Τ
Τ
Π
Π
Σ
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   

Email RSS Facebook Twitter YouTube

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Copyright © 2024 Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία
Θεμιστοκλέους 80, 10681, Αθήνα,
Τηλ/Fax: 210 8228704, 210 8227937,
e-mail: info@ornithologiki.gr
Φράγκων 22, 54625, Θεσσαλονίκη, Τηλ/Fax. 2310 244245,
e-mail: thess@ornithologiki.gr