en
Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, φωτογραφία:  Αγγελος Ευαγγελίδης
Πρόγραμμα Προστασίας των Απειλούμενων Αετών της Ελλάδας

 

Το Πρόγραμμα

Τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί δραματική μείωση του αριθμού των αετών σε όλη τη χώρα, με βασικές αιτίες την παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων, τη λαθροθηρία, την ηλεκτροπληξία σε γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, τη μείωση της διαθέσιμης τροφής και την ανθρωπογενή όχληση στις περιοχές φωλιάσματος και τροφοληψίας.

Το Πρόγραμμα έχει ως βασικό στόχο την υλοποίηση στοχευμένων διαχειριστικών δράσεων οι οποίες θα συμβάλλουν άμεσα στην προστασία των απειλούμενων αετών της Ελλάδας. Ως αφετηρία, οι δράσεις αφορούν σε δύο απειλούμενα είδη αετών, τον Χρυσαετό (Aquila chrysaetos) και τον Σπιζαετό (Aquila fasciatus), που υλοποιούνται στην Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία και την Πελοπόννησο αντίστοιχα.

Χρυσαετός @ rspb-images.com_Chris Gomersall

Σπιζαετός @ Πασχάλης Δουγαλής

Η Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία διαθέτει τη μεγαλύτερη ίσως πυκνότητα αναπαραγόμενων Χρυσαετών στον ελληνικό χώρο και επομένως οι δράσεις θα εστιάσουν στην προστασία και διατήρηση του εμβληματικού αυτού είδους στην περιοχή. Συγκεκριμένα, θα υλοποιηθούν δράσεις για την εγκατάσταση και λειτουργία Χώρου Τροφοδοσίας Πτωματοφάγων Αρπακτικών Πτηνών, καθώς και δράσεις τηλεμετρίας με στόχο την παρακολούθηση του είδους με δορυφορικούς πομπούς.

Στην Πελοπόννησο εντοπίζονται, εκτός της νησιωτικής Ελλάδας, τα περισσότερα ζευγάρια Σπιζαετού της χώρας, ενώ απαντούν και μεμονωμένα ζευγάρια Χρυσαετού. Οι δράσεις στην περιοχή θα εστιάσουν στη δορυφορική παρακολούθηση των κινήσεων του Σπιζαετού, καθώς και στην τοποθέτηση κάμερας σε επιλεγμένη φωλιά.

Οι δράσεις του Προγράμματος αναμένεται να έχουν ευεργετικά αποτελέσματα όχι μόνο για τα είδη-στόχους του Προγράμματος (Χρυσαετός και Σπιζαετός), αλλά και για πολλά άλλα απειλούμενα είδη της ελληνικής ορνιθοπανίδας.
 

Η συνεργασία με την ΑΕΚ

 

Στο πλαίσιο του Προγράμματος, η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία συνεργάζεται για πρώτη φορά με την ΠΑΕ ΑΕΚ, η οποία, έχοντας ως έμβλημά της τον Δικέφαλο Αετό και στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής της Ευθύνης, επέλεξε την Ορνιθολογική προκειμένου να συμβάλλει στην αναστροφή αυτού του φαινομένου.

 

 

Δράσεις

Εγκατάσταση και λειτουργία Χώρου Τροφοδοσίας Πτωματοφάγων Αρπακτικών Πτηνών (ΧΤΑΠ)

Η παροχή συμπληρωματικής τροφής σε πτωματοφάγα αρπακτικά πουλιά μπορεί να έχει ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα σχετικά με τον πληθυσμό και την κατανομή τους. Η παροχή συμπληρωματικής τροφής σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους (ταΐστρες) εφαρμόζεται για περισσότερα από 40 χρόνια και αποτελεί ένα πετυχημένο διαχειριστικό εργαλείο που χρησιμοποιείται για την αύξηση της αναπαραγωγικής επιτυχίας των πουλιών σε περιοχές με χαμηλή διαθεσιμότητα φυσικών πηγών τροφής, την επανεποίκηση περιοχών που έχουν εγκαταλειφθεί λόγω έλλειψης τροφής και την παροχή ασφαλούς τροφής σε περιοχές όπου παρατηρείται έντονη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων. Η συγκεκριμένη δράση υλοποιείται στο νότιο τμήμα του όρους Πίνοβο, ενώ η εγκατάσταση και λειτουργία του ΧΤΑΠ γίνεται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της Εθνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Παρακολούθηση Χρυσαετού και Σπιζαετού με χρήση δορυφορικών πομπών και κάμερας

Η τηλεμετρία, δηλαδή η παρακολούθηση των πουλιών με χρήση πομπών, αποτελεί τα τελευταία χρόνια ένα ιδιαίτερα αξιόπιστο εργαλείο για την ακριβή αποτύπωση των μετακινήσεων των πουλιών. Οι πομποί τοποθετούνται από έμπειρους ερευνητές της Ορνιθολογικής σε νεαρά άτομα, λίγο πριν αυτά εγκαταλείψουν τη φωλιά τους. Τα αποτελέσματα της τηλεμετρίας μπορούν να αξιοποιηθούν για την προστασία των απειλούμενων ειδών, καθώς παρέχουν πολύ χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του χώρου, τις περιοχές τροφοληψίας και κούρνιας, τους παράγοντες θνησιμότητας και την ευαισθησία/κρισιμότητα συγκεκριμένων θέσεων σε σχέση με τις απειλές των πουλιών.

Επίσης, σε επιλεγμένη φωλιά Χρυσαετού έχει τοποθετηθεί ειδική κάμερα, η οποία δίνει εικόνα της συμπεριφοράς των γονιών και των νεοσσών σε πραγματικό χρόνο. Η κάμερα είναι καμουφλαρισμένη για να μην προκαλεί όχληση στα πουλιά και μεταδίδει την εικόνα ασύρματα, σε πραγματικό χρόνο, μέσω της ιστοσελίδας της Ορνιθολογικής και της ΑΕΚ.

Η κάμερα μεταδίδει εικόνα καθημερινά από τις 09:00 έως τις 13:00.
 

Νέα
Παρασκευή 3 Ιουλίου 2015
Τη δυνατότητα καθημερινής ζωντανής σύνδεσης με τη φωλιά ενός από τα πιο απειλούμενα είδη αετών στην Ελλάδα δίνει για πρώτη φορά εδώ και λίγες μέρες η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία με την υποστήριξη της ΠΑΕ ΑΕΚ, στο πλαίσιο του Προγράμματος Προστασίας των Απειλούμενων Αετών της Ελλάδας που υλοποιούν οι δύο φορείς από το 2014.

Email RSS Facebook Twitter YouTube

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Copyright © 2024 Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία
Θεμιστοκλέους 80, 10681, Αθήνα,
Τηλ/Fax: 210 8228704, 210 8227937,
e-mail: info@ornithologiki.gr
Φράγκων 22, 54625, Θεσσαλονίκη, Τηλ/Fax. 2310 244245,
e-mail: thess@ornithologiki.gr