en
Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, φωτογραφία:  Αγγελος Ευαγγελίδης
Σκύρος

Το πρόγραμμα

Φωτογραφία: Αποστόλης Καλτσής

Η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, σε συνεργασία με τον δήμο Σκύρου, την Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού (ΕΛΛΕΤ) και το Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΚΠΑΑ) υλοποιεί από τον Σεπτέμβρη του 2010 το πρόγραμμα LIFE+ «Επιδεικτική εφαρμογή της προσέγγισης “Σχέδιο Δράσης για τη βιοποικιλότητα” για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας της Σκύρου» (LIFE09 NAT/GR/000323). Το πρόγραμμα εντάσσεται στo πλαίσιo του Ευρωπαϊκού Προγράμματος LIFE+ Φύση και Βιοποικιλότητα και χρηματοδοτείται από την Ε.Ε.

Στόχοι του προγράμματος

Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η διατήρηση και η αποτελεσματική διαχείριση της πλούσιας βιοποικιλότητας της Σκύρου μέσω της εκπόνησης και υλοποίησης  σχεδίων δράσεων, εκπληρώνοντας με αυτό τον τρόπο την απαίτηση της τοπικής κοινωνίας για τη διατήρηση ενός περιβάλλοντος πλούσιου σε βιοποικιλότητα με στόχο τη βιώσιμη οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη του τόπου.

Στο παραπάνω πλαίσιο υλοποιούνται από την ομάδα του προγράμματος μία σειρά από θεματικά σχέδια δράσης, με έμφαση σε σημαντικά είδη και ενδιαιτήματα του νησιού, ενώ δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα σε δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης κατοίκων, αλλά και επισκεπτών.

Η φύση της Σκύρου
 
 
Φωτογραφία: Μιχάλης Χατζηκύρκας

Είναι γνωστό ότι η Σκύρος και η ευρύτερη νησιωτική περιοχή διαθέτει μοναδική φυσική κληρονομιά. Στους απόκρημνους βράχους, τις ακατοίκητες νησίδες και στα κρυστάλλινα νερά της βρίσκουν καταφύγιο εξαιρετικά σημαντικά είδη χλωρίδας και πανίδας: σπάνια και συχνά απειλούμενα είδη φυτών όπως τα Aethionema retsina, Campanula merxmuelleri, Centaurearechingeri, Scorzonera scyria, Aubrieta scyria, Galanthus ikariae και τα μοναδικά στο Αιγαίο δάση Σφενδαμιού (Acer sempervirens), αλλά και πανίδας όπως η μεσογειακή φώκια (Monachus monachus) και η ενδημική σαύρα της Σκύρου (Podarcis gaigeae), καθώς και το γνωστό βραχύσωμο σκυριανό άλογο. Από ορνιθολογικής άποψης, η Σκύρος φιλοξενεί τη μεγαλύτερη αποικία Μαυροπετρίτη (Falco eleonorae) παγκοσμίως, ενώ στις ακατοίκητες νησίδες γύρω από τη Σκύρο ζουν και αναπαράγονται προστατευόμενα θαλασσοπούλια όπως ο Αρτέμης (Calonectris diomedea), ο Μύχος (Puffinus yelkouan), ο Αιγαιόγλαρος (Larus audouinii) και ο Θαλασσοκόρακας (Phalacrocorax aristotelis desmarestii). Αξίζει να σημειώσουμε ότι στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή της Σκύρου και συγκεκριμένα στη νησίδα Πρασούδα ανοιχτά της Κύμης έχει καταγραφεί η μεγαλύτερη αποικία του ακριβοθώρητου Υδροβάτη (Hydrobates pelagicus) της Ανατολικής Μεσογείου.
 
Δράσεις
 
Οι βασικές δράσεις του προγράμματος για τις οποίες είναι υπεύθυνη η Ορνιθολογική είναι συνοπτικά οι παρακάτω:
 
• Εκπόνηση Σχεδίου Δράσης για τα οικοσυστήματα των Νησίδων
• Εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης στις Νησίδες (εξάλειψη αρουραίων, βελτίωση διαθεσιμότητας φωλεοποίησης για είδη ορνιθοπανίδας, τοποθέτηση τεχνητών φωλιών για τα είδη στόχους κ.λπ.)
• Δημιουργία Τοπικής Εθελοντικής Ομάδας και διατήρησης της φύσης στην περιοχή, η οποία και υλοποιεί συγκεκριμένες διαχειριστικές παρεμβάσεις
• Πραγματοποίηση διεθνών συναντήσεων εργασίας με σκοπό την ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών από αντίστοιχες περιπτώσεις και αξιολόγηση της εφαρμογής των δράσεων στη Σκύρο.
• Παραγωγή υλικού περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και υλοποίηση εκστρατείας περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. 

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο site του προγράμματος.
 

Email RSS Facebook Twitter YouTube

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Copyright © 2024 Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία
Θεμιστοκλέους 80, 10681, Αθήνα,
Τηλ/Fax: 210 8228704, 210 8227937,
e-mail: info@ornithologiki.gr
Φράγκων 22, 54625, Θεσσαλονίκη, Τηλ/Fax. 2310 244245,
e-mail: thess@ornithologiki.gr