en
Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, φωτογραφία:  Αγγελος Ευαγγελίδης
Οι δημοσιεύσεις για την Ορνιθοπανίδα στην Ελλάδα κατά την περίοδο 1980-2005
Σάββας Καζαντζίδης

Οι εργασίες που περιλαμβάνονται στον παρακάτω κατάλογο αφορούν στην ορνιθοπανίδα της Ελλάδας και δημοσιεύτηκαν την περίοδο 1980-2005. Περιλαμβάνονται εργασίες που δημοσιεύτηκαν σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά, σε πλήρη πρακτικά ελληνικών και διεθνών συνεδρίων, είναι μεταπτυχιακές ή διδακτορικές διατριβές, βιβλία, ή κεφάλαια βιβλίων.

Για να γίνει ο κατάλογος των δημοσιεύσεων όσο το δυνατόν πληρέστερος και ενημερωμένος η συμβολή σας είναι απαραίτητη. Παρακαλώ, στείλτε τις νέες δημοσιεύσεις (τίτλους, περιλήψεις, ανάτυπα) αλλά και σχόλια, διορθώσεις ή παρατηρήσεις που θα βελτιώσουν τον παρακάτω κατάλογο στο: Σάββας ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ, Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών-Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας, ΤΚ. 57006, Βασιλικά, Θεσσαλονίκη, e - mail : savkaz@fri.gr

Σελίδα 1: Ξενόγλωσση Βιβλιογραφία (A-K)

Σελίδα 2: Ξενόγλωσση Βιβλιογραφία (L-Z)

Σελίδα 3: Ελληνόγλωσση Βιβλιογραφία

Α. ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ (A-K)

 

Adam G ., 1989. Abweichentes verhalten eines albinos des Drosselrohrsangers Acrocephalus arundinanceus [ arundinanceus ]. Orn . Mitt.  41: 15.

Akriotis T., 1987. Breeding biology of Reed and Great Reed Warblers. PhD  Thesis. Oxford University, UK.

Akriotis T., 1991. Weight changes in the Wood Sandpiper Tringa glareola in southeastern Greece during the spring migration. Ringing and Migration 12: 61-66.

Akriotis T. , 1993. Food of Great Reed warbler. In: Cramp S., Birds of the Western Palearctic , Vol. 6, Oxford University Press, Oxford, UK, pp. 229-231.

Akriotis T. , 1993. Food of Reed warbler. In: Cramp S., Birds of the Western Palearctic , Vol. 6, Oxford University Press, Oxford, UK, pp. 198-201.

Akriotis T., 1998. Post breeding migration of Reed and Great Reed Warblers ( Acrocephalus scirpaceus, A. arundinanceus ) breeding in southeast Greece. Bird Study 45: 344-352.

Akriotis T., 2000. Cinereous Bunting ( Emberiza cineracea ). In : Threatened Birds of the World, Lynx Editions-Birdlife Int .,  pp. 681.

Akriotis T., Handrinos G. 1986. The first breeding case of the Storm Petrel in Greece. ? n:  MEDMARAVIS and X. Monbailliu (eds.), Proceedings of International Conference Mediterranean Marine Avifauna , pp. 31-38. Springer Verlag, Berlin.

Akriotis T., Handrinos G., 2004. Bird ringing report (1985-2004) - Επανευρέσεις δακτυλιωμένων πουλιών (1985-2004). Hellenic Bird Ringing Center - Ελληνικό Κέντρο Δακτυλίωσης Πουλιών, 164 σελ.

Akriotis T., Pergantis F. 1993. The breeding status of terns (Sternidae) in the Amvrakikos area. Biologia Gallo-hellenica  20 : 179-184.

Akriotis T., Handrinos G., Kondylis G., 1995. Avifauna and conservation of the Spercheios Delta. Biologia Gallo-hellenica 22 : 123-141.

Albanis T.A., Goutner V., Konstantinou I., Frigis K., 2003. Organochlorine contaminants in eggs of the Yellow-legged gull ( L arus cachinnans michaelis ) in the Northeastern Mediterranean: Is this gull a suitable biomonitor for the region? Environmental Pollution 126: 245-255.

Albanis T.A., Hela D., Hatzilakou D., 1995. Organochlorine residues in eggs of Pelecanus crispus and its prey in wetlands of Amvrakikos Gulf, northwestern Greece. Chemosphere 11-12 : 4341-4349.

Albanis T.A., Papakostas G., Hela D., Goutner V., 1994. Herbicide and organochlorine insecticide residues in water sediment and waterbirds in the wetlands of Thermaikos Gulf. In: 6th Intern. Conf. Environmental Contamination , Delphi, Greece, Oct. 1994, pp. 305-307.

Albanis T.A., Hela D., Papakostas G., Goutner V., 1996. Concentration and bioaccumulation of organochlorine pesticide residues in herons and their prey in wetlands of Thermaikos Gulf, Macedonia, Greece. The Science of the Total Environment 182: 11-19.

Alibone M.R. 1981. Little egrets with green legs and feet. Br. Birds 74: 41.

Alivizatos H., Bourdakis S., 2002. Diet and breeding success of the Bonelli's eagle ( Hieraaetus fasciatus ) in Greece: Preliminary data. Hawkwatcher 5: 1-4.

Alivizatos H., Goutner V., 1997. Feeding habits of the Long-legged Buzzard ( Buteo rufinus ) during breeding in northeastern Greece. Israel Journal of Zoology 43: 257-266.

Alivizatos H., Goutner V., 1999. Winter diet of the Barn Owl ( Tyto alba ) and Long-eared owl ( Asio otus ) in northeastern Greece: a comparison. Journal of Raptor Research 33: 160-163.

Alivizatos H., Goutner V., Karandinos M.G., 1998. Reproduction and behavior of the Long-legged Buzzard ( Buteo rufinus ) in northeastern Greece. Die Vogelwa rte 39: 176-182.

Alivizatos H., Goutner V., Zogaris S., 2005. Contribution to the study of the diet of four owl species (Aves, Strigiformes) from mainland and island areas of Greece. Belgian Journal of Zoology 135 : 109-118.

Alivizatos H., Papadropoulos D., Zogaris S., 2004. Winter diet of the Greater spotted eagle ( Aquila clanga ) in the Amvrakikos wetlands, Greece. Journal of Raptor Research 38: 371-374.

Alkemeier F., Henning V., 1988. Wintervogelbeobachtungen in Nordgriechenland. Orn. Mitt. 40: 163-168.

Androukaki E., Adamantopoulou S., 1988. First data on the avifauna of Rhodopos Peninsula (W. Crete). Rapp. Comm. Int. Mer Medit. 31: 132.

Androukaki E., Adamantopoulou S., 1992. A proposal for an area-species diversity pattern for northern Sporades avifauna. Biologia Gallo-hellenica 19: 37-44.

Angelici F., 1990. Aggression of Eleonora's falcon Falco eleonorae upon Lesser Kestrel Falco naumanni . Avocetta 14: 135 .

Angelici F., Latella L., Luiselli L., Riga M., 1997. The summer diet of the Little Owl ( Athene noctua ) on the island of Astipalaia (Dodecanese, Greece). Journal of Raptor Research 31: 280-282.

Angelici F., 1993. House sparrow ( Passer domesticus domesticus ) as predator of Turkish Gecko ( Hemidactylus turcicus ). Okol . Vogel 15: 119-120.

Apostolos Ch., Tsiompanoudis E., Tsachalidis E., Paralikidis N., Kontsiotis V., 2005. European quail ( Coturnix coturnix ) biometrics in northeastern Greece. In: Proceedings of the XXVII Congress of the International Union of Game biologists, Hannover, Germany, 2005, pp. 506-509.

Bader A. , 1987. Ornithologische beobahtungen auf der insel Samos (Griecheland). Orn. Mitt. 39 : 174-178.

Bakaloudis D., Vlachos C., Holloway G., 1998. Habitat use by Short-toed Eagles ( Circaetus gallicus ) and their reptilian prey during the breeding season in Dadia Forest (northeastern Greece). Journal of Applied Ecology 35: 821-828.

Bakaloudis D., Vlachos C., Holloway G., 2000. Nest features and nest-tree characteristics of the Short-toed Eagles ( Circaetus gallicus ) in Dadia - Lefkimmi - Soufli forest complex, northeastern Greece. Journal of Raptor Research  34: 293-298.

Bakaloudis D., Vlachos C., Nastis A., Holloway G., 1998. Distribution of raptors and reptiles in different habitat types in in Dadia - Lefkimmi - Soufli forest complex, North-eastern Greece. In: Landscapes, Livestock and Livelihoods in European less favoured Areas , SAC, Auchincruive, Ayr, pp. 63-67.

Bakaloudis D., Vlachos C., Papageorgiou N., Holloway G., 2001. Nest site habitat selected by Short-toed eagles Circaetus gallicus in Dadia Forest (Northeastern Greece).  Ibis 143: 391-401.

Bakaloudis D., 2000. The ecology of Short-toed eagle ( Circaetus gallicus ) in Dadia - Lefkimmi - Soufli forest complex, Thace, Greece. PhD. Reading Univ ersity, UK.

Bakaloudis D., Vlachos C., Chatzinikos E., 2005. Turtle Dove ( Streptopelia turtur ) response to habitat structure in Dadia-Soufli forest: implications for management. In: Proceedings of the XVIIth Congress of the International Union of Game biologists, Hannover, Germany, 2005, pp. 272-275.

Bakaloudis D., Vlachos C., Holloway G., 2005. Nest spacing and breeding performance in Short-toed Eagle Circaetus gallicus in northeast Greece. Bird Study 52: 330-338.

Bauer W., 1980. Rote liste der vogel Griechenlands In: Protect. Flora, Fauna and Biotopes in Greece . Athens, October 1979, pp.156-157.

Bauer W., Bohr H., 1987. Zur Kenntnis der sudlichen Arealgrenzen einiger Vogelarten in den griechischen Rhodopen. Vogelwelt 108: 1- 13.

Baumgart W., Baumgart P., 1995. Unter sperlingen und geiern-Kreta im Fruhling. Der Falke 42: 13-21.

Belm an P.J., Eddings P.A., 1980. Marsh frogs seizing Bonelis warbler and yellow wagtail. Br. Birds

73: 418-419.

Belterman T., 1982. The black-eared wheatear ( Oenanthe hispanica ) and the Masked Shrike ( Lanius nubicus ). Veldorn. Tijdschr. 53: 126.

Benussi E., Brichetti P., 1983. Osservationi ornithologische nella Grecia settentrionale dal 22 Aprile al 6 Maggio 1982. Uccelli d' Italia   8: 43-60.

Bergmann H., Mundry R., 1993. Ostliche Nachtigallen Luscinia megarhynchos rufen anders. Limicola 7: 311-313.

Bergmann H., 1980. Brutnachweis des Cistensangers ( Cisticola juncidis ) auf Kreta/Agais mit sonographischen. Beleg Vogelwelt 101: 190-192.

Berlic G., Catsadorakis G., Matsakis J., 1981. Avifaune migratice et problemes de gestion du lac du petit Prespa. In : Proceedings of the XV Congress Int. Fauna Cinegetica y Silvestre, Trujilo, pp. 505-509.

Berlic G., 1983. Contribution a l etude de l avifaune du lac de Mikra Prespa. Biologia Gallo-hellenica 10: 345-355

Biber J-P, 1993. Status and distribution of the Gull-billed tern Sterna nilotica in the western Palearctic. In: J.S. Aguilar, X. Monbailliu and A. Paterson (eds.), Proceedings of the 2nd Medit. Seabird Symposium Status and Conservation of seabirds - Ecogeography and Mediterranean Action Plan , Calvia, 21-26 March 1989, pp. 87-95. SEO and MEDMARAVIS.

Biebach H., Dallmann M., Schuy W., Siebenrock K., 1983. Die Herbstzugrichtung von Neuntotern ( Lanius collurio ) auf Karpathos (Griechenland). J . Orn . 124: 251-257.

Birtsas P., Sokos Ch., Skordas K., 2005. Waterfowl mortality due to botulism (type C) in Lake Koronia, ? acedonia, Northern Hellas and the Actions of local hunting federation. In: Proceedings of the XXVII Congress of the International Union of Game biologists, Hannover, Germany, 2005, pp. 48-49.

Bontzorlos V., Peris S., Vlachos C., Bakaloudis D., 2005. The diet of Barn Owl in the agricultural landscapes of central Greece. Folia Zoologica 54: 99-110.

Bourdakis S., Vareltzidou S., 2000. Greece. In: Important Bird Areas in Europe - Priority sites for conservation. Vol. II, Southern Europe, pp. 261-333.

Brichetti P., 1984. Nota sulla pavoncella armata ( Hoplopterus spinosus ) in Grecia. Avifauna Genova 7: 125-127.

Broggi F.M., Willi G., 1986. Ornithologische Beobachtungen auf Naxos. Ber. Bot.- Zool. Ges. Liechtenstein-Sargans-Werdenberg 15: 91-102.

Bruch A., 1992. Rosenstar Sturnus roseus 1985 Brutvogel in bei Vafiohori, Nordgriechenland Kartierung medit. Brutvogel  7: 9-10.

Calvo J.J., 1991. Falcon de Eleonor. Garcilla 82: 31.

Castritsi-Catharios J., 1992. Wildlife at the Messolonghi saltworks . Hellenic Saltworks S.A. Athens.

Catsadorakis G., 1997. The importance of Prespa national Park for breeeding and wintering birds (Lake Prespa, northwestern Greece: an unique Balkan wetland). Hydrobiologia 351: 157-174.

Catsadorakis G., 1997. Breeding birds from reedbeds to alpine meadows (Lake Prespa, northwestern Greece: an unique Balkan wetland). Hydrobiologia 351: 143-155.

Catsadorakis G., 1986. Notes on the avifauna of Lake Prespa National Park. Biologia Gallo-hellenica 12: 485-496.

Catsadorakis G., Kallander H., 1999. Some data on the breeding biology of the Sombre Tit Parus lugubris in Prespa, northwestern Greece. Bird Study 46: 373-375.

Catsadorakis G., Crivelli A., 2001. Nesting habitat characteristics and breeding performance inj the Dalmatian Pelican Pelecanus crispus at Lake Mikri Prespa, NW Greece. Waterbirds 24: 386-393.

Catsadorakis G., Malakou M., Crivelli A. 1995. The effects of the 1989/1990 drought on the colonial waterbirds nesting at Lake Mikri Prespa, Greece with special empasis on Pelicans. Colonial Waterbirds 19: 207-218.

Catsadorakis G., 1991. Bird communities in Prespa (Florina, NW Greece). Biologia Gallo-hellenica 16: 211-217.

Catsadorakis G., Malakou M., 1991. The birds of Lake Kournas, Crete, Greece. Kartierung medit. Brutvogel 6: 13-17.

Catsadorakis G., 1983. Some data on the avifauna of Naxos island and the migration over the Aegean In: Rapports de Commission International de la Mer Mediterrannee 28: 8

Catsadorakis G ., 1994. Recent situation and changes of diurnal and nocturnal birds of prey in Prespa National Park (Western Macedonia, Greece).   Biologia Gallo-hellenica 22: 143-150.

Catsadorakis G., 1991. The avifauna of Samaria gorge (Crete, Greece). Kartierung medit. Brutvogel 6: 3-12.

Catsadorakis G., 1994. The vertabrate animals of Samaria National Park (Crete, Greece). Biologia Gallo-hellenica 22: 9-22.

Catsadorakis G., Poirazidis K., Gatzoyiannis S., Adamakopoulos Tr., Tsekouras G., Matsouka P., 1993. The management of vulture populations and habitat in the Dadia Forest Reserve (Greece): a conceptual framework . In : Tewes, E., J.J.Sanchez, B.Heredia & M.Bijleveld van Lexmond (eds.), Proceedings of the International Symposium on the Black Vulture in South Eastern Europe and Adjacent Regions. Dadia, NE Greece, 15-16 September 1993. pp. 11-18.

Charalambides I., 1994. Habitat partitioning in a mixed species colony of herons at a Ramsar wetland in Northern Greece. MSc, University of North Wales Bangor, Gwynedd, UK , 130 p.

Choremi J., Spinthakis E., 1992. Bird and habitat conservation in Chios, Greece. Avocetta 16: 77-80.

Coghlan S., 1988. Birdwatching in Crete. Almonbury 42.

Coghlan S., 1996. A Birdwatching Guide to Crete. Arlequin Press, Essex, 92 p.

Cook R.T. 1992. Trace metals and organochlorides in the eggs and diet of Dalmatian pelicans ( Pelecanus crispus ) and spoonbills ( Platalea leucorodia ) in Northern Greece. MSc, University of Manchester, UK, 150 p.

Cosson F., 1985. Some recent data on the raptors of Rhodes (Greece). Bull. W.W.G.P.B. 2: 57-60.

Cottaar F., Huijssteeden van E., 1995. Birds of the Messolonghi wetlands: significannce and recommendations In: W.T. de Nobel (ed.), Birds of the Messolonghi wetlands , Eastern Mediterranean Wader project, spring 1990. WIWO Report 53, Zeist, pp. 88-144.

Cottaar F., Nobel de W.T., 1995. Colormark checking of waders in the Messolonghi wetlands, spring, 1990. In: W.T. de Nobel (ed.), Birds of the Messolonghi wetlands , Eastern Mediterranean Wader project, spring 1990. WIWO Report 53, Zeist, pp. 59-60.

Cottaar F., Nobel de W.T., 1995. Some remarks on food ecology of waders in the Messolonghi wetlands, spring 1990. In: W.T. de Nobel (ed.), Birds of the Messolonghi wetlands , Eastern Mediterranean Wader project, spring 1990. WIWO Report 53, Zeist, pp. 76-78.

Covas R., Blondel J., 1988. Biogeography and history of the Mediterranean bird fauna. Ibis 140: 395-407.

Crivelli A., Focardi S., Fossi C., Leonzio C., Massi A., Renzoni A., 1989. Trace elements and chlorinated hydrocarbons in eggs of Pelecanus crispus , a world endangered bird species nesting at Lake Mikri Prespa, Northwestern Greece. Environmental Pollution 61: 235-247.

Crivelli A., Vizi O., 1981. The Dalmatian Pelican ( Pelecanus crispus Bruch, 1832): A recentrly world endangereed bird species. Biological Conservation 20: 297-310.

Crivelli A., Catsadorakis G., Hatzilacou D., 1997. Pelecanus crispus Dalmatian pelican In: Birds of the Western Palearctic (Update), pp.149-153.

Crivelli A., Catsadorakis G., Jerrentrup H., Hatzilacou D., Mitchev T., 1991. Conservation and management of pelicans nesting in the Palearctic. In: T. Salathe (ed.), Conserving Migratory Birds , ICBP Technical Publication No 12, pp. 137-152, Cambridge, UK.

Crivelli A., Schreiber R., 1984. Status of the Pelecanidae. Biological Conservation 30:147-156.

Crivelli A., Marsili L., Focardi S., Renzoni A., 1999. Organochlorine compounds in pelicans ( Pelecanus crispus and Pelecanus onocrotalus ) nesting at Lake Mikri Prespa, Northwestern Greece. Bull. Environ. Contam. Toxicol . 62: 383-389.

Crivelli A., Leshem Y., Mitchev T., Jerrentrup H., 1991. Where do Palearctic White pelican ( Pelecanus onocrotalus ) prently overwinter? Review Ecologie (Terre Vie) 56: 146-171.

Crivelli A., Grillas P., Jerrentrup H., Naziridis Th., 1995. Effects on Fisheries and Waterbirds of Raising the Water Levels at the Kerkini Reservoir, a Ramsar Site in Northern Greece. Environmental Management 19: 431-443.

Crivelli A., Jerrentrup H., Mitchev T., 1988. Electric power lines: a cause of mortality in Pelecanus crispus , a world endangered bird species in Porto Lago, Greece. Colonial Waterbirds 11: 301-305.

Crivelli A., 1984. European pelican populations and their conservation. In: Shorebird and large waterbird conservation , CEC Brussels pp. 123-127.

Crivelli A., Catsadorakis G., Hatzilacou D., Hulea D., Malakou M., Marinov M., Mitchev T., Nazirides Th., 2000. Status and population development of Great white and Dalmatian Pelicans Pelecanus onocrotalus and Pelecanus crispus breeding in the Palearctic In: Yesou P. and J. Sultana (eds.), Proceedings of the 5th Medmaravis Symposium . Gozo, Malta 29 Sept- 3 Oct. 1998, pp. 38-46. MEDMARAVIS, BIRDLIFE.

Crivelli A., Catsadorakis G., Nazirid ? s Th., 1997. Pelecanus onocrotalus Great White Pelican In: Birds of the Western Palearctic (Update), pp.144-148.

Crivelli A., Hatzilacou D., Catsadorakis G., 1998. The breeding biology of the Dalmatian Pelican Pelecanus crispus . Ibis 140: 472-481.

Crivelli A., Nazirides Th., Catsadorakis G., Hulea D., Malakou M., Marinov M., Shogolev I., 2000. Status and population development of Pygmy cormorant Phalacrocorax pygmaeus breeding in the Palearctic. In: Yesou P. and J. Sultana (eds.), Proceedings of the 5th Medmaravis Symposium. Gozo, Malta 29 Sept- 3 Oct. 1998, pp. 48-60. MEDMARAVIS, BIRDLIFE.

Da Prato S.R.D., Da Prato E., 1983. Densities of Robins in northeast Greece in autumn. Ringing and Migration 4: 243-244.

Dennis M., 1993. Arctic warbler in Dion. Birding World 6: 393

Deshayes M., 1987. Evidence of the ancient presence of the Balb ibis ( Geronticus eremita ) in Greece. Bull. Br. Orn. Club 107: 93-94.

Dijksen A., Dijksen S., 1984. Spring records on Samos. Dutch Birding 6: 67

Dimaki M., Ioannidis Y., Dimitropoulos A.,1999. Ornithological observations from some Cyclades islands (Aegean Sea, Greece). Ann. Musei Goulandris 10: 185-189.

Dimalexis A., Pyrovetsi M., 1997. Effect of water level fluctuations on wading bird foraging habitat use at an irrigation reservoir, Lake Kerkini, Greece. Colonial Waterbirds 20: 244-252 .

Dimalexis A., Pyrovetsi M., Sgardelis S., 1997. Foraging ecology of the Grey heron Ardea cinerea , Great egret Ardea alba and Little egret Egretta garzetta in response to habitat at 2 greek wetlands. Colonial Waterbirds 20: 261-272.

Dretakis M., Tsourlis G., 1998. Preliminary results on breeding bird communities in relation to grazing in Mediterranean ecosystems of Asterousia Mountain in Grete, Greece. In: Papanastasis V. P. and D. Peter (Eds.), Ec ological Basis of live-stock grazing in Mediterranean ecosystems . International Workshop. Thessaloniki, Greece, 1997, pp. 98-102.

Eakle W., 1994. A raptor roadside survey in western Turkey and eastern Greece. Journal of Raptor Research 28: 186-191.

Elorriaga N.J., Vasilakis K., Skartsi T., 2004. Vulture trapping with sliding -door cage trap in the national Park of Dadia -Lefkimi-Soufli Forest. Vulture News 51: 69-72

Englemoer M., Bloksma J., 1982. Waders in the Gulf of Arta. Wader Study Group Bull . 35: 26-27.

Espin P., 1980. Annotated checklist of all birds observed during expedition. In: Report on expedition to Greece, 1979, pp. 40-45.

Espin P.M.J., Mather R.M., Adams J., 1983. Age and foraging success in Black-winged stilts Himantopus himantopus . Ardea 71: 225-228.

Everett M.J., Rose L., 1989. Bird conservation problems at three important European sites. RSPB Cons. Rev. 3: 84-88.

Fasola M., 1993. Distribution, population and habitat requirements of the common Tern and the Little Tern breeding in the Mediterranean. In J.S. Aguilar, X. Monbailliu and A. Paterson (eds.), Proceedings of the 2nd Medit. Seabird Symposium Status and Conservation of seabirds - Ecogeography and Mediterranean Action Plan , Calvia, 21-26 March 1989, pp. 97-105. SEO and MEDMARAVIS.

Fasola M., 1994. Opportunistic use of foraging resources by heron communities in southern Europe. Ecography 17: 113-123.

Fasola M., Goutner V., Walmsley J., 1993. Comparative breeding biology of the gulls and terns in the four main deltas of the N. Mediterranean. In: J.S. Aguilar, X. Monbailliu and A. Paterson (eds.), Proceedings of the 2nd Medit. Seabird Symposium Status and Conservation of seabirds - Ecogeography and Mediterranean Action Plan , Calvia, 21-26 March 1989, pp. 99-111. SEO and MEDMARAVIS.

Fasola M., Ruiz X., 1996. The value of rice fields as substitutes for natural wetlands for waterbirds in the Mediterranean region. Colonial Waterbirds 19: 122-128.

Ferlini F., 1985. Osservazioni ornitologiche effetuate durante un viaggion in Grecia del 3 al 22 Aosto 1984. Rivista Italiana di Ornithologia 55: 87-89.

Flamant R., Meininger P., Goutner V., Karauz S. Er., Rudenko A., 2003. Monitoring of Mediterranean Gulls Larus melanocephalus by means of color ringing programmes in the Black Sea northeastern Mediterranean regions. Bird Census News 16: 57-62.

Foppen R., Pergantis F., Roussopoulos Y., Saris F., 1995. Breeding birds in the Messolonghi wetlands, spring 1990. In: W.T. de Nobel (ed.), Birds of the Messolonghi wetlands , Eaastern Mediterranean Wader project, spring 1990. WIWO Report 53, Zeist, pp. 79-87.

Fouarge J.P., 1987. Parade post nuptial de la cigogne noire. Aves 24: 152-153.

Fowles E.P., 1985. Nest sites of house martins. Br. Birds 78: 241.

Galanaki A., 2004. Using habitat-base model to access the distribution of raptors nesting areas on the island of Kythera, SW Greece. MSc Thesis, Manchester Metropolitan University

Gloe P., 1992. Einige Vogelbeobachtungen in April 1998 auf Kreta. Kartierung medit. Brutvogel 8: 3-13 .

Gosney D., 1993. Finding birds in Greece . Gostours Guide, Sheffield, 34 p.

Goutner V., 1983. The breeding ecology of the Oystercatcher ( Haematopus ostralegus ) in the Evros Delta, Greece. Wader Study Group Bull . 39: 45.

Goutner V., 1983. The distribution of the waders (Charadrii) in the Evros Delta (Greece) during the breeding season. Sci. Ann. Fac. Sci. Univ. Thessaloniki 23: 37-78.

Goutner V., 1984. Belly soaking in the acocet. Ostrich 55: 167-168.

Goutner V., 1985. Breeding ecology of the avocet ( Recurvirostra avosetta ) in the Evros Delta, Greece. Bonn. Zool. Beitr . 36: 37-50.

Goutner V., 1985. Evaluation and results of the 1985 breeding season's work on Black-winged stilts in Greece. Wader Study Group Bull . 45: 41

Goutner V., 1986. Distribution, status and conservation of the Mediterranean gull ( Larus melanocephalus ) in Greece. In: MEDMARAVIS and X. Monbailliu (eds.), Proceedings of International Conference Mediterranean Marine Avifauna , pp. 431-447. Springer Verlag, Berlin.

Goutner V., 1986. Timing of laying of Oystercatchers ( Haematopus ostralegus ) in the Evros Delta. Vogelwelt 107: 187-188.

Goutner V., 1986. The ecology of first breeding of the Mediterranean gull ( Larus melanocephalus Temminck, 1820) in the Evros Delta, Greece.  Okol. Vogel 8: 189-197.

Goutner V., 1987. Breeding population and distribution changes of Avocets and Red-winged pratincoles on the Evros Delta, Greece, 1980-1987. Wader Study Group Bull . 51: 26.

Goutner V., 1987. The nesting habits of the Avocets in the Evros Delta, Greece. Wader Study Group Bull . 48: 12-13.

Goutner V., 1987. Vegetation preferences by colonies of Mediterranean gulls ( Larus melanocephalus ) and Gull-billed terns ( Gelochelidon nilotica ) in the Evros Delta.  Seevogel 8: 29-31.

Goutner V., 1988. The Lesser crested Tern ( Sterna bengalensis ) in the Evros Delta, Greece: a case o f pairing with the Sandwich Tern ( Sterna sadvicensis )? Kartierung medit. Brutvogel 1: 7-11.

Goutner V., 1989. Habitat selection by Black-winged Stilts ( Himantopus himantopus ) in a Macedonian wetland. Avocetta 13: 127-131.

Goutner V., 1990. Habitat selection of Little terns in the Evros Delta, Greece. Colonial Waterbirds 13: 108-114

Goutner V., 1991. Food and feeding ecology of Gull-billed terns ( Gelochelidon nilotica ) in Greece. Review Ecologie (Terre Vie) 46: 373-384.

Goutner V., 1992. Habitat use in Yellow-legged gull ( Larus cachinnans michaelis ) coastal wetland colonies in North East Greece. Avocetta 16: 81-85.

Goutner V., 1994. The diet of Mediterranean gull ( Larus melanocephalus ) chicks at fledging. J. Orn . 135: 193-201.

Goutner V., 1997. Use of the Drana lagoon (Evros Delta, Greece) by threatened collonially nesting waterbirds and its possible restoration. Biological Conservation 81: 113-120.

Goutner V., 1998. Towards a management plan for colonial waterbirds nesting at the Drana lagoon, Evros Delta, Greece. In: Proceedings of the 4th Symposium on Marine Birds, Hammamet, Tunisia, 11-16 April 1995, pp. 278-301.

Goutner V., Alivizatos H., 2003. Diet of the Barn Owl ( Tyto alba ) in the wetlands of the northeastern Greece. Belgian Journal of Zoology 133: 15-22.

Goutner V., Economidis P.S., 1986. Evaluation of the ornithological importance of the western coastal region of the Evros Delta with special reference to the ecology of Charadriiformes (Aves). Biologia Gallo-hellenica 12: 339-350.

Goutner V., Furness R., 1998. Feathers of White stork ( Ciconia ciconia ) chicks in Northeastern Greece, as indicators of geographical variation in mercury contamination. Toxicological and Environmental Chemistry 67: 379-390.

Goutner V., Furness R., 1997. Mercury in feathers of Little Egret Egretta garzetta and night her o n Nycticorax nycticorax chicks and in their prey in the Axios Delta. Archives of Environmental Contamination and Toxicology 32: 211-216.

Goutner V., Goutner C., 1987. Nest site selection of Oystercatchers ( Haematopus ostralegus ) in the Evros Delta. Rivista Italiana di Ornithologia 57: 187-192.

Goutner V., Handrinos G., 1990. The occurrence of the Slender-billed Curlews ( Numenius tenuirostris ) in Greece. Biological Conservation 53: 47-60.

Goutner V., Isenman P., 1993. Breeding status of the Mediterrannean gull ( Larus melanocephalus ) in the Mediterranean basin. In: J.S. Aguilar, X. Monbailliu and A. Paterson (eds.), Proceedings of the 2nd Medit. Seabird Symposium Status and Conservation of seabirds - Ecogeography and Mediterranean Action Plan , Calvia, 21-26 March 1989, pp. 59-63. SEO and MEDMARAVIS.

Goutner V., Jerrentrup H., 1987. The destruction of the Drana lagoon in the Evros Delta Ramsar wetland and its consequences for waterfowl.  Wader Study Group Bull . 50: 18-19.

Goutner V., Kattoulas M., 1984. Breeding distribution of gulls and terns (Laridae, Sternidae) in the Evros Delta (Greece). Seevogel 5: 40-41.

Goutner V., Kazantzidis S., 1989. Evaluation of the relative importance of the zoning of the Evros Delta wetland (Greece) for bird groups of special conservation interest. Acta Oecologica 10: 365-378.

Goutner V., Kazantzidis S., 1992. Shorebird populations in the Evros Delta, Greece. Bios 1: 65-94.

Goutner V., Papakostas G., 1992. Evaluation of the ornithological importance of the Alyki Kitrous wetland, Macedonia, Greece: a priority for conservation. Biological Conservation 62: 131-138.

Goutner V., Tsachalidis E., 1995. Time of breeding and brood size of White Storks ( Ciconia ciconia ) in Northeastern Greece. Die Vogelwarte 38: 89-95.

Goutner V., Albanis T., Konstantinou I., 2005. PCBs and organochlorine pesticide residues in eggs of threatened colonial charadriiform species (Aves, Charadriiformes) from wetlands of international importance in northeastern Greece. Belgian Journal of Zoology 135: 157-163.

Goutner V., Furness R., Papakostas G., 2001. Mercury in feathers of Squacco Heron ( Ardeola ralloides ) chicks in relation to age, hatching order, growth and sampling dates. Environmental Pollution 11:107-115.

Goutner V., Furness R., Papakonstantinou K., 2000. Mercury in feathers of Audouin's gull Larus audouinii chicks from northeastern Mediterranean colonies. Archives of Environmental Contamination and Toxicology 39: 200-204.

Goutner V., Jerrentrup H., Kazantzidis S., Poirazidis K., 1999. Population trends, disrtibution, ring recoveries and conservation of Mediterranean Gull Larus melanocephalus in Greece. In: P.Meininger W. Hoogendoorn, R. Flamant and P. Raevel (eds.), Proceedings of the 1st International Mediterranean Gull meeting , Le Portel, Pas - de- Calais, France, 4-7 September 1998, pp. 31-37. EcoNum, Bailleul.

Goutner V., Charalambidou I., Albanis T. A., 1997. Organochlorine insecticide residues in e ggs of the Little Tern ( Sterna albifrons ) in the Axios Delta, Greece. Bull. Envir on. Contam. Toxicol . 58: 61-66.

Goutner V., Jerrentrup H., Kazantzidis S., Naziridis Th., 1991. Occurrence of the Cattle egret, Bubulcus ibis , in Greece. Rivista Italiana di Ornithologia  61: 107-112.

Goutner V., Kazantzidis S., Charalambidou I., 2005. Patterns of occurrence of waders (Aves, Charadrii) in the Axios Delta, Macedonia, Greece. Journal of Biological Research 3: 47-58.

Goutner V., Papakostas G., Econimidis P., 1998. Diet and growth of Great cormorant ( Phalacrocorax carbo ) nestlings in a Macedonian estuarine environment (Axios Delta, Macedonia, Greece). Israel Journal of Zoology 43: 133-148.

Goutner V., Konstantinou I., Albanis T.A., Papakonstantinou K., 2001. PCBs and organochlorine pesticide residues in eggs of Audouin's gull ( Larus audouinii ) in the norteastern Mediterranean. Marine Pollution Bulletin 42: 377-388.

Goutner V., Papagiannis I., Kalfakakou V., 2001. Lead and cadmium in eggs of colonially nesting waterbirds of different position in the food chain of Greek wetlands of international importance. The Science of the Total Environment 267: 169-176.

Goutner V., Portolou D., Papakonstantinou K., Tsiakiris R., Pavlidis A., Zogaris S., Kominos T., Galanaki A., Oro D., 2000. Nest site characteristics of Audouini's Gull in the Eastern Mediterranean. Waterbirds 23: 74-83.

Gretton A., 1991. Conservation of the Slender-billed Curlew . International Council for Bird Preservation, Monograph No. 6. Cambridge, UK, 159 p.

Greve K., 1988. Rostgans ( Casacra ferruginea) Brutvogel auf der insel Samos (Griechenland). Orn. Mitt. 40:42.

Grigoriadis N., Donth S., Panayotopoulou M., 2002. Standortprobleme einer Reiherkolonie bei Porto Lagos, Nordostgriechenland. Natur and Museum 132: 375-380.

Grimmond R., 1993. Great Skua off Sitia, Crete. Birding World 6: 430.

Guyot I., 1993. Breeding distribution and numbers of Shag ( Phalacrocorax aristotelis ) in the Mediterranean. In: Proceedings of the 2nd Mediterranean Seabird Symposium Status and Conservation of seabirds - Ecogeography and Mediterranean Action Plan , Calvia 21-26 March 1989, pp. 25-35.

Haensel J., 1992. Zur Vogelwelt der griechischen insel Kos (Dodekanes/Agais). Kartierung medit. Brutvogel 8: 21-28.

Hafner H., Fasola M., 1992. The relationshipp between feeding habitat and colonially nesting ardeidae. In: Finlayson M., T. Hollis and T. Davis (eds.), Managing Mediterranean Wetlands and their Birds , International Symposium, Grado, Italy, February 1991, I.W.R.B. Special Publication No. 20, pp. 194-201.

Hahn V., 1981. Zur sozialen organisation des Bienenfressers Merops apiaster . J. Orn . 122: 429-434.

Hahn V., 1982. Beobachtungen zum Sozialverhalten des Bienenfressers Gefiederte Welt 106: 327-329.

Hahn V., 1982. Rufduett des Bienenfressers Merops apiaster . J. Orn.  123: 55-62.

Hailey A., Goutner V., 2002. Changes in the Alyki Kitous wetland northern Greece 1990-1999 and future prospects. Biodiversity and Conservation 11: 357-377.

Hallmann B., Ouweneel G.L., 1981. Limni Kerkini weer een werdwijnend Grieks vogelparadijs. Vogels 4: 162-163.

Hallmann B., 1985. Status and conservation problems of birds of prey in Greece. In: I. Newton and R. Chancellor (eds.), Conservation Studies of Raptors. ICBP Technical Publication No 5. pp. 55-59, Cambridge, UK.

Hallmann B., 1989. Greece In: Grimmett R.F.A. and T.A. Jones ( eds.), Important Bird Areas in Europe. IWRB, ICBP Technical Publication No 9, Cambridge, U.K. pp. 271-308,

Hallmann B., 1989. Status and distribution of the Aquila in Greece. Biologia Gallo-hellenica 15: 171-176.

Hallmann B., 1990. Griekenlandkijkt niet hoe laat het is. Vogels 57: 134-137.

Handrinos G., 1981. Les status des grandes Falconiformes nicheurs en Grece. In: Rapaces Meditrerraneens, Annls CROP 1: Aix: 11-13.

Handrinos G., 1985. Iceland gull ( Larus glaucoides ), a new species to Greece. Biologia Gallo-hellenica 10: 339-343.

Handrinos G., 1985. The status of vultures in Greece. In: Newton I. and R. Chancellor ( eds.),  Conservation Studies of Raptors. ICPB Technicl Publication No 5. Cambridge, UK, pp. 103-115.

Handrinos G., 1985. Migrant raptors shot in Greece. Bull. W.W.G.P.B . 2: 153-156.

Handrinos G., 1987. The significance of Greece for wintering and migrating raptors. Ric. Biol. Selvaggina 12: 99-113.

Handrinos G., 1987. The Golden Eagle in Greece. In: 1st Coll. Int. Aigle Royal en Europe , pp. 18-22.

Handrinos G., 1988. The present status of waterfowl wintering and migrating in Greece. In: Proceedings of International Symposium � Wildfauna in Turkey and in the Balkan countries� , Instanbul, Turkey, 16-20 Sept. 1987, pp. 152-162.

Handrinos G., 1989. Mid-winter numbers and distribution of Greater flamingoes ( Phoenicopterus ruber roseus ) in Greece. Flamingo W.G. Newsl . 5:15-17.

Handrinos G., 1989. The IWRB Midwinter waterfowl counts in Greece, 1967-1987: a preliminary analysis of the population of anatidae. Biologia Gallo-hellenica 15: 219-236.

Handrinos G., 1991. The status of geese in Greece. Ardea 79: 175-178.

Handrinos G., 1992. Wetland loss and wintering waterfowl in Greece during the 20th century: a first approach. In: Finlayson M., T. Hollis and T. Davis (eds.) Managing Mediterranean Wetlands and their Birds , International Symposium, Grado, Italy, February 1991, I.W.R.B. Special Publication No. 20, pp. 183-187.

Handrinos G., 1993. Bird recoveries at Chios island 1930-1991. In: E. Spinthakis, D Choulis and J. Choremi (eds.), The birds of Chios Island , pp. 65-69: 113-116, Municipality of Homeroupolis.

Handrinos G., 1993. Midwinter numbers and distribution of Cormorants and Pygmy cormorants in Greece. In: Proceedings of the 2nd Mediterranean Seabird Symposium Status and Conservation of seabirds - Ecogeography and Mediterranean Action Plan , Calvia 21-26 March 1989, pp. 135-147.

Handrinos G., 1993. The White-headed duck ( Oxyoura leucocephala ) in Greece. Threatened Waterfowl Res. G. Newsl. 7: 6-7.

Handrinos G., 1993. The occurrence of Marbled Teal in Greece. IWRB Threatened Waterfowl Res. Group Newsl. 3: 8-9.

Handrinos G., 1995. Bird species new to Greece. Biologia Gallo-hellenica 22: 77-89

Handrinos G., 1996. The numbers and distribution of swans Cygnus sp. wintering in Greece. In: Anatidae 2000 , Strasburg, France 5-9 Dec. 1994, pp. 463-476.

Handrinos G., 1998. Record count of White-headed ducks wintering in Greece. Threatened Waterfowl Res. G. Newsl. 11: 34-35.

Handrinos G., 1998. The birdlife of Mount Ainos In: Dedication to the National Park of Ainos , pp. 152-157.

Handrinos G., Akriotis T., 1997. The Birds of Greece . Helm A. and C. Black Ltd., London, 336 p.

Handrinos G., Goutner V., 1990. The occurrence of the Lesser White-fronted goose ( Anser erythropus ) in Greece. J. Orn. 131: 160-165.

Handrinos G., Akriotis T., Legakis A., 2001. A bibliography of G reek ornithology. Hellenic Zoological Archives 5: 1-44.

Hansen K ., 1984. The distribution and numbers of the southern Cormorant Phalacrocorax carbo sinensis in Europe. Dansk orn. Foren. Tidsskr. 78: 29-40.

Harrestrup-Andersen H. , 1989. First European record of Dead Sea sparrow. Br. Birds 12: 14-18.

Harrop A.S.J., 1990. Another Red-backed Shrike with white primary patch. Br. Birds 83: 123.

Hart R., 1986. Laughing gull in Greece in August 1984. Dutch Birding 2 : 62-63.

Hatzilacou D., 1996. Feeding ecology of the Great White pelican ( Pelecanus onocrotalus ) nesting at Lake Mikri Prespa (Northwestern Greece). Colonial Waterbirds  19: 190-206.

Hatzilacou D., 1986. Preliminary data on the breeding and feeding biology of the White pelican Pelecanus onocrotalus at Lake ? ikri Prespa. Biologia Gallo-hellenica 12 : 497-506

Have T. M. van der Berk van der V., 1994. De Mediterrrane trekroude: een netwerk van wetlands voor watervogels.  Limosa 67: 159-162.

Hayhow S.J., 1988. Talon-locking between Hobby and Kestrel. Br. Birds 81: 324.

Heckenroth H., 1992. Rosenstar ( Sturnus roseus ) 1987 Brutvogel bei Vafiohori, Nordgrienchenland Kartierung medit. Brutvogel 7: 13-14.

Heidrich P., Amengual J., Ristow D., Wink M., 2000. Phylogenetic relationships among the procellariiforms based on necleotidae sequences with special consideration of the Mediterranean and North Atlantic Shearwaters. In: Yesou P. and J. Sultana (eds.), Proceedings of the 5th Medmaravis Symposium . Gozo, Malta 29 Sept- 3 Oct. 1998, pp. 159-175. MEDMARAVIS , BIRDLIFE .

Helbig A.J., Seibold I., Bednarek W., Gaucher P., Ristow D., Scharlau D., Wink M., 1994. Phylogenetic relationships among species (genus Falco) according to DNA sequence variation of the cytochrome b gene. ?n: Meyburg ?. U. & R. D. Chancellor (eds.), Raptor Conservation Today , World Working Group on Birds of Prey, The Pica Press.

Hendriks M.M., Moeliker C.W., 1982. Booted Eagle with pale buff uppertail. Dutch Birding 4: 26.

Hendriks M.M., Moeliker C.W., 1982. Black-thoated Diver in Greece in July 1981.  Dutch Birding 4: 53.

Heyne K.-H., 2000. Schneefink ( Montifringilla nivalis ) im Falakron Gebirge nachgewissen. Kartierung medit. Brutvogel 5: 23-24.

Hoffmann M., 1993. Ein Schwarzkelchen der mordkasperschen Unterart Saxicola torquata variegata in Griechenland. Limicola 7: 190-191.

Holloway G., Bakaloudis D., 1998. In search of Europe's snake eagle. Biologist 45: 33-36.

Holzinger J., 1986. Rasterkarten fur die Darstellung den Vertikalen Verbeitung. Okol. Vogel 8: 121-132.

Holzinger J., 1986. Die Wacholderdrossel ( Turdus pilaris ) neuer Brutvogel fur Grienchenland. Okol. Vogel 8: 113-115.

Holzinger J., 1988. Verbreitung der Ringdrossel ( Turdus torquatus alpestris C.L. Brehm, 1831) in Grienchenland. Kartierung medit. Brutvogel 1: 13-15.

Holzinger J., 1988. Vertikale Verberitungmuster des Steinhuhns ( Alectoris graeca ) in verschiedenen Raumen Griechenlands als Abbild der Verfolgung durch den Menschen . Kartierung medit. Brutvogel 1: 25-28.

Holzinger J., 1989. Verbreitung des Mauerlaufers ( Tichodroma muraria Linnaeus,1766). Okol.Vogel 11: 257-263.

Holzinger J., 1989. Nonnensteinschmatzer ( Oenanthe pleschanka Lepechin, 1770) Brutvogel in Griechenland. Vogelwelt 110: 232-235.

Holzinger J., 1990. Beobachtung eines Tannebhahers ( Nucifraga caryocatactes ) in Mittelgriechenland wahrend der Brutzeit. Kartierung medit. Brutvogel 4: 31.

Holzinger J., 1990. Weissruckenspecht ( Dendrocopos leucotos Bechstein, 1803), Brutvogel auf dem Peloponees. Kartierung medit. Brutvogel 4: 19-22.

Holzinger J., 1990. Schwarzende Blutenkafer (Insecta: Coleoptera: Alleculidae: Omophlus) als Nahrungvon Rotfussfalke ( Falco vespertinus ), Eleonorenfalke ( Falco eleonorae ) und Weisskopfmowe ( Larus cacchinas ) am Phengari auf Samothraki. Okol. Vogel 12: 219-220.

Holzinger J., 1990. Monchsgrasmucke ( Sylvia atricapilla ) Brutvogel auf dem Peloponnes. J. Orn . 131: 167-171.

Holzinger J., 1990. Fruhbrut des Braunkelchens Saxicola ruberta auf Kithnos (Kykladen, Griechenland). Orn. Beob . 87: 257-258.

Holzinger J., 1990. Fitis ( Phylloscopus trochillus ) Brutvogel in Griechenland. Kartierung medit. Brutvogel   4: 27-29.

Holzinger J., 1991. Wetlands on the Greek island Limnos: a bird habitat of international significance. Kartierung medit. Brutvogel 6: 19-25.

Holzinger J., 1991. Brutperiode des Steinhuhns ( Alectoris graeca ) in Griechenland . J. Orn . 132: 218-219.

Holzinger J., 1992. Brutvorkommen des Wendehalses ( Jynx torquilla ) an seiner sudlichen Arealgrenze in Griechenland. Beit. Veroff. Natursch. Landsch. Bad-Wurtt 66: 43-46.

Holzinger J., 1992. Schwarzhalstaucher Podiceps migricollis brutet an Pikrolimini, Nordgriechenland Kartierung medit. Brutvogel 8: 29-30.

Holzinger J., 1992. Der Rosenstar ( Sturnus roseus ) 1988 Brutvogel bei Kavala (Nordgriechenland): Beobachtungen zum Auftreten und zur Ernahrung. Kartierung medit. Brutvogel 7: 3-8.

Holzinger J., 1992. Der Rosenstar ( Sturnus roseus ) als Brutvogel in Griechenland-eine Zusammenfassung. Kartierung medit. Brutvogel 7: 17-25.

Holzinger J., 1992. Sudliche Arealgrenze und Vertikalverbreitung des Baumpiepers ( Anthus trivialis ) in Griechenland. Orn. Beob . 89: 231-234.

Holzinger J., 1993. Schnnefind ( Montifringilla nivallis ) Brutvogel in Griechenland. J. Orn . 134: 405-Holzinger J., 1995. The Cinereous Bunting ( Emberiza cineracea ) breeding on Skyros (Greece). Zool. In Middle East 11: 31-36.

Holzinger J., 1993. Brutvorkommen des Zwergschnappers Ficedula parva an seiner sudlichen Arealgrenze in Griechenland.  Vogelwelt 114: 245-250.

Holzinger J., 1993. Zugwege und Winterquartier des Halsbandschnappers Ficedula albicollis under besonderer. Beruckesichtigung des Fruhjahrszungs durch den agaischen Raum. Orn. Beob . 90: 267-282.

Holzinger J., 1994. Alpenbraunellen Prunella collaris fressen in Griechenland auf Schneefeld gestandete Blutenkafer Omophlus sp. Orn. Beob . 91: 206-207.

Holzinger J., 1999. Vertikalverbreitung des Flussregenpfeifers ( Charadrius dubius ) auf den Festland Griechenlands. Orn. Mitt . 51: 15-19.

Holzinger J., 2000. Nachtreiher ( Nycticorax nycticorax ) und Graureiher ( Ardea cinerea ) Brutvogel auf dem Peloponness. Kartierung medit. Brutvogel 5: 9-12.

Holzinger J., 2000 Schnneefink ( Montifringilla nivalis ) im Vardousia und Giona Gebirge (Griechenland). Kartierung medit. Brutvogel   5: 25-26.

Holzinger J., 2000. Vorkommen und Schlafplatzverhalten des Rosenstars Sturnus roseus auf Lesbos (Agais, Griechenland). Orn. Mitt . 52: 350-353.

Holzinger J., 2000. Felsenschwalbe Ptyonoprogne rupestris als Gebauberbruter auf Kreta. Orn. Mitt .

Holzinger J., Kunkele S., 1986. Beitrage zur Verbreitung des Weibstorchs ( Ciconia ciconia ) in Nordgriechenland (Mazedonien, Thrakien). Beit. Veroff. Natursch. Landsch. Bad-Wurtt 43: 173-179.

Holzinger J., Rosler M., 1990. Vorkommen des Auerhuhns ( Tetrao urogallus major C. L. Brehm, 1831) am Athos (Griechenland). J. Orn . 131: 95-96.

Huijssteeden van E., Leeuwen van G., 1995. Counts of waterbirds in the Messolonghi wetlands and the Gulf of Amvrakikos, spring 1990. In: W.T. de Nobel (ed.), Birds of the Messolonghi wetlands , Eastern Mediterranean Wader project, spring 1990. WIWO Report 53, Zeist, pp. 31-58.

Isenmann P., Goutner V., 1993. Breeding status of the Slender-billed Curlew ( Larus genei ) in the Mediterranean basin. In: J.S. Aguilar, X. Monbailliu and A. Paterson (eds.), Proceedings of the 2nd Mediterranean Seabird Symposium Status and Conservation of seabirds - Ecogeography and Mediterranean Action Plan , Calvia, 21-26 March 1989, pp. 65-70. SEO and MEDMARAVIS.

James P.C., 1984.The status and conservation of Seabirds in the Mediterranean Sea. In: J.P. Croxall, P.G. Evans and R.W. Schreiber (eds.), Status and Conservation of the Worlds Seabirds . ICBP Technical Publication No 2, pp. 2:371-375, Cambridge, UK.

Jensen J.V., 1986. Slaughter in Greece. Fugle 6: 19.

Jerrentrup H ., 1987. Okosystem Nestos Delta: naturliche zonierung und entsprechende Tiergemeinschaftem Naturschutrz und menschliche aktivitaten in wiederspruch. Biologia Gallo-hellenica 12: 315-334.

Jerrentrup H., 1988. Die Lachmowe ( Larus ridibundus ) neuer Brutvogel fur Griechenland. Kartierung medit. Brutvogel 1: 5-6.

Jerrentrup H., 1989. Vergeleich zweier teil-population des Weisstorchs ( Ciconia ciconia ) im Nestos-Delta, Nordostgriechenland. In: Proceedings of the 1st International Stork Conservation Symposium , Wlsrod, 14-19 October 1985 D.D.A., pp. 127-135.

Jerrentrup H., Resch J., 1989. Der Nestos, Lebenzwischenfluss unf meer. Verlag j. Resch. Radolfzell pp. 128.

Joensen A., Jerrentrup H., 1988. The Agios Mamas lagoon, Halkidiki, Greece, an area of international importance for breeding waders. Natura Jutlandica 22: 185-188.

Joensen A., Madsen J., 1985. Waterfowl and raptors wintering in wetlands of western Greece, 1983-1985. Natura Jutlandica 21: 169-200.

Joensen A., Preuss N. O., Hansen P., 1987. Waterfowl and raptors wintering in western Greece and the Peloponnese, 1986-1987. Natura Jutlandica 22: 89-100.

Johnson A., 1984. Greater Flamingos in Greece. Flamingo W.G. Newsl . 2:23.

Jonsson P.E., 1984. Herring gull both exploiting and helping feeding shags. Br. Birds 77: 421-422.

Juillard M., Bassin P., Hallmann B., Langenegger A. , 1990. Un Guepier de Perse, Merops superciliosus , en Grete. Nos Oiseaux 40: 430-431.

Kalchreuter H., 1987. First records of breeding Woodcock in Greece? IWRB Woodcock and Snipe Res. Group Newsl. 13: 33.

Katsimanis N., Dretakis M., Akriotis T. Moysis M., 2005. Breeding bird assemblages of eastern Mediterranean shrublands: composition, organisation and patterns of diversity. Journal of Ornithology (in press).

Kanellis A., 1980. Greek Wetlands: their international importance for bird conservation. In: Protect. Flora, Fauna and Biotopes in Greece. Athen, October 1979, pp. 158-163.

Kati V., 1999. Passerine and ochrid diversity assessment in Dadia Forest Reserve (Greece). MSc. Universite Catholique de Louvain, Belgium, 76 p.

Kati V., 2001. Methodological approach on assessing and optimizing the conservation of biodiversity: a case study in Dadia reserve, Greece. PhD. Universite Catholique de Louvain, Belgium.

Kazantzidis S., 2000. Breeding ecology of the Little egret ( Egretta garzetta garzetta L., 1756) at the Axios Delta, Macedonia, Greece. Bios 5: 83-85.

Kazantzidis S., Goutner V., 1996. Foraging ecology and conservation of feeding habitats of Little egrets ( Egretta garzetta ) in the Axios river delta, Macedonia, Greece. Colonial Waterbirds 19:115-121.

Kazantzidis S., Goutner V., 2005. The diet of nestlings of three ardeidae species (Aves, Ciconiiformes) in the Axios Delta, Greece.  Belgian Journal of Zoology 135: 165-170.

Kazantzidis S., Hafner H., Goutner V., 1997. C omparative breeding ecology of Little egret ( Egretta garzetta ) in the Axios (Greece) and the Camargue (France). Review Ecologie (Terre Vie) 51: 313-327.

Kazantzidis S., Goutner V., Pyrovetsi M., Sinis A., 1997. Comparative nest site selection and breeding succes of two sympatric ardeidae. Colonial Waterbirds 20: 505-517.

Kazantzidis S., Naziridis Th., Panayotopoulou M., Goutner V., Poirazidis K.. Skartsi Th., Tsougrakis Y., Malakou M., Shogolev I., 2000. The Pygmy Cormorant ( Phalacrocorax pygmaeus ) in Greece during the period 1997-1999. In: B. Ivanov (ed.), Proceedings of the International Cooperation for the Pygmy Cormorant Conservation . Hisar, Bulgaria, 23-26 June 2000, pp. 19-24. Bulgarian Society for the Protection of Birds - BirdLife International.

Kobus D., 1983. Ferienbeobachtungen auf der Insel Rhodos. Orn. Mitt . 35: 148-151.

Kominos T., 1992. Mission dans l' ile de Skiathos du 20 au 26 avril 1989 In: Inventaire de la Faune de Grece. Milieux humides insulaires: Egee occidentale et centrale. Condenses des rapports des missions. Biologia Gallo-hellenica 19: 106.

Kominos Th., 2004. The relationship between forest structure and woodpeckers in a managed Black Pine ( Pinus nigra ) forest in N. Pindos Mt Range, NW Greece. MSc Thesis, Manchester Metropolitan University. 

Knightbridge R.W.S, Akriotis T., 1982. Greek tragedy. B.T.O. News 118: 10.

Konigstedt D., Robel D., 1992. Der Isabellsteinschmatzer Oenanthe isabellina auf der Balkanhalbinsel. Limicola 6: 22-30.

Konstantinou I., Goutner V., Albanis T.A., 2000. The incidence of polychlorinated biphenyl and organochlorine pesticide residues in eggs of the Cormorant ( Phalacrocorax carbo sinensis ): evaluation of the situation in four Greek wetlands of international importance. In: T.A. Albanis (ed.), Proceedings of the 1st European Conference on pesticides and related organic micropollutants in the Environment, University of Ioannina, pp. 181-184.

Kourti E., Samaraki-Lyberopoulou B., Papavassiliou J., 1984. Incidence of isolation of strains of Yersinia from birds. Acta Microbiol. Hellen 29: 189-212.

Kraft M., 1987. Ziehende Schlangendler Circaetus gallicus erbeuten Insekten. Limicola 1: 51-53.

Kretzschmar E., 1992. Die Brutvogel von Alykes Kitros (Pieria, Griechenland), einem Feuchtgebiet von intenationalen Bedeutung. Kartierung medit. Brutvogel 7: 27-38.

Kroumann B., Kroumann L., 1992. Brutvorkommen des Fahlseglers ( Apus pallidus ) in Phokien, Mittel-Griechenland. Kartierung medit. Brutvogel   7: 39-44.

Kroumann B., Kroumann L., 1992. Ein weiteres Vorkommen der Monchsgrasmucke (S ylvia atricapilla ) im Taygetos Gebirgeauf auf dem Peloponnes . Kartierung medit. Brutvogel 7: 45-46.

Kroumann B., Kroumann L., 1992. Lokale Gesangsdialekte der Grauammer ( Emberiza calandra ) auf dem Peloponnes. Kartierung medit. Brutvogel 7: 47-48.

Kuchel J.H., 1983. Vogelbeobachtungen auf der Insel Lesbos. Vogelwelt 104: 222-224.

Kummer J., 1981. Ornithologische Beobachtungen in der Agais. Beitr. Vogelk . 27: 57-69.

Kyrkos A., 1999. Foraging behavior and time-budget of migrating Spotted Flycatchers ( Muscicapa striata ) occupying temporary territories at a Mediterranean stopover. Contr. Zoogeogr. Ecol. East. Medit. Reg. 1: 131-139.

Kyrtatos N., 1990. L' avifaune de Porto (Ile de Tinos, Mer Egree centrale). Rapp. Comm. Int. Mer Medit . 32: 115.

Kyrtatos N., 1992. Donnees complementaires sur l' espace menace de Porto (Ile de Tinos, Mer Egee centrale). Rapp. Comm. Int. Mer Medit . 33: 159.

   Επόμενη σελίδα

 

 

Email RSS Facebook Twitter YouTube

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Copyright © 2024 Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία
Θεμιστοκλέους 80, 10681, Αθήνα,
Τηλ/Fax: 210 8228704, 210 8227937,
e-mail: info@ornithologiki.gr
Φράγκων 22, 54625, Θεσσαλονίκη, Τηλ/Fax. 2310 244245,
e-mail: thess@ornithologiki.gr