en
Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, φωτογραφία:  Αγγελος Ευαγγελίδης
Οι δημοσιεύσεις για την Ορνιθοπανίδα στην Ελλάδα κατά την περίοδο 1980-2005 (σελίδα 2)
Σάββας Καζαντζίδης

Οι εργασίες που περιλαμβάνονται στον παρακάτω κατάλογο αφορούν στην ορνιθοπανίδα της Ελλάδας και δημοσιεύτηκαν την περίοδο 1980-2005. Περιλαμβάνονται εργασίες που δημοσιεύτηκαν σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά, σε πλήρη πρακτικά ελληνικών και διεθνών συνεδρίων, είναι μεταπτυχιακές ή διδακτορικές διατριβές, βιβλία, ή κεφάλαια βιβλίων.

Για να γίνει ο κατάλογος των δημοσιεύσεων όσο το δυνατόν πληρέστερος και ενημερωμένος η συμβολή σας είναι απαραίτητη. Παρακαλώ, στείλτε τις νέες δημοσιεύσεις (τίτλους, περιλήψεις, ανάτυπα) αλλά και σχόλια, διορθώσεις ή παρατηρήσεις που θα βελτιώσουν τον παρακάτω κατάλογο στο: Σάββας ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ, Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών-Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας, ΤΚ. 57006, Βασιλικά, Θεσσαλονίκη, e - mail : savkaz@fri.gr

Σελίδα 1: Ξενόγλωσση Βιβλιογραφία (A-K)

Σελίδα 2: Ξενόγλωσση Βιβλιογραφία (L-Z)

Σελίδα 3: Ελληνόγλωσση Βιβλιογραφία

 

ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ (L-Z)

 

Lamberton R.D., Rotroff S.I., 1985. Birds of the Athenian Agora . American School of Classical Studies, Athens and Princeton, 32 p.

Lane K., 1983. The ICBP World Conference on birds of prey-Greece. Honeyguide 113: 15-18.

Latsoudis P., 1992. The basins of M. Emvolo salina as a bird breeding ground. Avocetta 16: 86-88.

Layer W., 1980. Vogelsafari in Nordgriechenland. Europ. Vogelwelt 1980: 82-86.

Leach I.H., 1982. Swift impaled on television aerial.   Br. Birds 75: 131.

Legakis A., Sfenthourakis S., Adamopoulou C. 1997. A contribution to the knowlenge of the vertebrate fauna of Milos island (Kyklades, Greece). Newsl. Hellen. Zool. Soc . 30: 5-7.

Legakis A., Adamopoulou C., Anastasiou J., Papadimitriou C., Sfenthourakis S., 1999. The fauna of archeological sites in Athenes: I. Ancient Agora, Filopapou and Keramikos. Ne wsl. Hellen. Zool. Soc. 32: 5-7.

Lemaigre F., 1982. Noteworthy observations of Oenanthe hispanica and Lanius nubicus in north Greece. Veldorn. Tijdschr . 5: 79.

Lensch A., 1989. Vogelbeobachtungen auf der Inser Skiathos (Nordliche Sporaden, Griechenland). Orn. Mitt. 41: 272-274.

Lensink R., 1987. Notes on the birds of some wetlands in northeast Greece and Turkey the 6th of July - the 6th of August . WIWO Report 19, 35 p.

Limbrunner A., 1987. Rosenstare ( Sturnus roseus ) bruteten 1987 in Nordostgriechenland. Verh. Orn. Ges Bayern  24: 541-542.

Liordos V., Goutner V., 2003. Breeding population, clutch and egg size of the Great Cormorant Phalacrocorax carbo in Greece. Vogelwelt 124: 139-142.

Lo Valvo M., Massa B., 1990. La comunita di uccelli in gradienti vegetazionali delle isole meiditerranee de delle Canarie. Nat . Sicil . 14 ( Suppl .): 95-105.

Lohr H., 1988. Etho-okologische Untersuchungen an verschiedenen kleiberarten (Sittidae). Bonn.zool.Monogr . 26

Londei T., 1991. Winter record of the Booted Eagle ( Hieraaetus pennatus ) and the Short-toed Eagle ( Circaetus gallicus ) in Crete (Greece). Rivista Italiana di Ornithologia 61: 128-129.

Lorentsen S.H, Oien I.J., Aarvak T., 1998. Migration of Fennoscandian lesser white-fronted geese Anser erythropus mapped by satellite telemetry. Biological Conservation 84: 47-52.

Madsen J., Joensen H., 1985. Aquatic species of birds are exposed to shooting in Greece. Dansk orn. Foren. Tidsskr 79: 156-157.

Magioris S.N., 1986. Observations on the avifauna of Ikaria island, East Aegean, Greece. Rapp. Comm. Int. Mer Medit . 30: 102.

Magioris S.N., 1987. Migration over the Cyclades, Central Aegean . Ringing and Migration 8: 109-114.

Magioris S.N., 1987. Check list of the bird species that have been observed in Cyclades, Aegean, Greece, during the 19th and 20th century. Ecol. Medit .12: 15-22.

Magioris S.N., 1988. Breeding birds of the island of Naxos (Cyclades, Greece). Rapp. Comm. Int. Mer Medit. 31: 131.

Magioris S.N., 1989. Supplementary elements regarding the check-list of the bird species that have been observed in the Cyclades, Aegean Sea, Greece. Ecol. Medit . 15: 65-68.

Magioris S.N., 1992. Nidification des fauvettes Sarde ( Sylvia sarda ) et de rupell ( Sylvia rueppelli ) dans les iles Cyclades en Mer Egee. Alauda 60: 123.

Magioris S.N., 1992. Evaluation and significance of wetlands to the migratory waterbirds on the islands of the central and west Aegean. Biologia Gallo-hellenica 19: 107.

Magioris S.N., 1994. The avifauna of the Cyclades.  Hellenic Zoological Archives 2: 1-16.

Magioris S.N., 1995. The avifauna of Cyclades, Greece: a general overview. Biologia Gallo-hellenica  22: 115-121.

Magioris S.N., Sfendourakis S., 1994. Some aspects of the avifauna on the uninhabited islets of Greece. Bios 2: 289-294.

Magioris S.N., Anagnostopoulou K., Kalogerakis G., 1992. Waterbirds of the lagoon in the Aigion area, N. Peloponnese, Greece. Rapp. Comm. Int. Mer Medit. 32: 97-98.

Makatch W., 1980. Die Lachseeschwalbe. Vogel der Heimat 50: 137-142.

Makatch W., 1986. Makaatsch letzte exkursion. Vogel der Heimat   6: 137-142.

Malakou M., 1993. Comments on an analysis of literature on the birds of Crete. Biologia Gallo-hellenica  20: 105-113.

Malakou M., 1986. Obsevations sur l' avifaune migratrice dans les Sporades . Nord. Rapp. Comm. Int. Medit. 30: 103.

Malakou M., Catsadorakis G., 1992. Past and present situation of the wetlands of Crete with special reference to their birds. Biologia Gallo-hellenica 19: 59-72.

Manios N., ? lexiou B., Chatzinikos E., Papageorgiou N., Tsachalidis E., 2001. Naturally marked individuals of Rock Partridge ( Alectoris graeca graeca ) in Greece. In: Proceedings of the XXV Congress of the International Union of Game biologists, pp. 373-377.

Manios N., Papazahariadou M., Frydas S., Papageorgiou N., Tsachalidis E., 2001.Tetrathyridium as a mortality factor of Rock partridge ( Alectoris graeca graeca ) in Central Greece. In: Proceedings of the XXV Congress of the International Union of Game biologists, pp. 378-382.

Marincovic S., Orlandic L., 1994. Census of the Griffon vulture ( Gyps fulvus ) on Crete Island. Bios 2: 295-300.

Marteijn E., Meininger P., 1988. Greater Flamingos in NE Greece, spring 1987. Flamingo W.G. Newsl., pp. 14-19.

Mascara R., 1991. Osservazioni ornithologiche in Grecia e Turchia. Picus  17: 91-94.

Massa B., 1984. Il Crociere ( Loxia curvirostra ) nidifica nell' isola de Creta. Rivista Italiana di Ornithologia 54: 102-103.

Massa B., 1987. Variations in Mediterranean Crossbills ( Loxia curvirostra ). Bull. Br. Orn. Club 107:118-129.

Masseti M., 1997. Representation of birds in Minoan art. Int. J. Osteoarchaeol 7: 354-363.

Mather R., Espin P., 1980. A comparative study of some components of foraging in adult and juvenile Blackwinged stilts ( Himantopus himantopus ). In: Report on expedition to Greece, 1979, pp. 22-28

Matsakis J., 1992. Bibliographie concernant l' avifauna de Grece. Biologia Gallo-hellenica 19:135-178.

Meininger P., 1988. Citrine wagtail in Greece in April 1987. Dutch Birding 10: 90-91.

Meininger P., 1990. Birds of the wetlands in north-east Greece, spring 1987 . WIWO Rep. ?? 20. 319 p.

Meininger P., Spiekman H., Westrienen van R., 1990. Analysis of measurements and plumage of waders. In: Meininger P.L. (ed.), Birds of the wetlands in North-east Greece, spring 1987, WIWO Report 20, Zeist, pp. 74-108.

Mendel H., 1981. Zum Geschlechtsunterschied biem Spornkiebitz ( Hoplopterus spinosus ). Orn. Mitt . 33: 134.

Mendel H., 1987. Schlangen als Greifvogelbeute. Orn . Mitt . 39: 318-319.

Mendel H., 1988. Brutbeobachtungen beim SpornKiebitz ( Hoplopterus spinosus ) und Rotenfalken ( Falco naummanni ). Orn. Mitt . 40: 310-311.

Mendel H., 1988. Mittelsager Brut ( Mergus serrator ) am Prespa - See. Orn. Mitt . 40: 236.

Mendel H., 1991. Schwarzschnabelsturmtaucher ( Puffinus puffinus ) auf Euboea. Orn. Mitt .  43: 222.

Meyburg D.U., 1983. The World Conference on Birds of Prey in Thessaloniki. Bull. W.W.G.B.P. 1: 18-40.

Meyburg D.U., Scheller W., Meyburg C., 1993. Satelliten - Telemetrie bei einem juvenilen Schreiadler ( Aquila pomarina ) auf dem Herbstzug . J. Orn . 134: 173-179.

Miller W., 1987. Scientific names of Latin and Greek derivation. Proc. Calif. Acad. Sci. 3: 115-143.

Monbailliu X., Sultana J., 1993. Sites required to ensure satisfactory population levels of seabirds in the Mediterranean. In: J.S. Aguilar, X. Monbailliu and A. Paterson (eds.), Proceedings of the 2nd Mediterranean Seabird Symposium Status and Conservation of seabirds - Ecogeography and Mediterranean Action Plan , Calvia, 21-26 March 1989, pp. 303-314. SEO and MEDMARAVIS.

Mulder A., 1985. A black Little egret. Vogeljaar 33: 136.

Muller G., 1980. The birds of Greece, threats and measures of protecion, Conclusions from 20 years of observations. In : Protect. Flora, Fauna and Biotopes in Greece . Athens, October 1979, pp. 147-155.

Mundy P. J., 1985. The biology of vultures: a summary of the workshop proceedings In: I. Newton and R. Chancellor (eds.), Conservation Studies of Raptors. ICBP Technical Publication No 5. Cambridge, UK. pp. 457-482.

Nasopoulou Th., 2005. Evaluation of waterbird populations in the Ramsar wetland of the Lakes Koronia & Volvi in northern Greece. MSc. University of Plymouth, UK, 100 p.

Naziridis Th., Papageorgiou N., 1996. The Breeding Biology of Pygmy Cormorants ( Phalacrocorax pygmaeus ), a Vulnerable Bird Species, at Lake Kerkini, Northern Greece. Colonial Waterbirds 19: 219-223

Naziridis Th., Jerrentrup H., Crivelli A., 1992. Wintering Herons in Greece (1964-1990) In: Finlayson M., T. Hollis and T. Davis (eds.), Managing Mediterranean Wetlands and their Birds , International Symposium, Grado, Italy, February 1991, I.W.R.B. Special Publication No. 20, pp. 73-75.

Neuenschwander P., Bigler P.F., Delucchi V., Michelakis S., 1983. Natural enemies of preimaginal stage of Dacus oleae Gmel. (Dipetra, Tephritidae) in western Crete.I. Bionomics and phenologies.   Boll. Lab. Ent. agr. Filippo Silvestri 40: 3-32.

Nieder X., 1983. Pelecanus onocrotalus. Beobachtung aus Messolonghi. Kosmos  12: 305-307.

Niethammer J., 1989. Gewollinhalte der Schleierreule ( Tyto alba ) von Kos und aus Sudwestanatolien . Boon. Zool. Beitr . 40: 1-9.

Nobel de W.T.(ed.), 1995. Birds of the Messolonghi wetlands, Eastern Mediterranean Wader project, spring 1990. WIWO Report 53, Zeist, 147 p.

Nobel de W.T., Roder de F., Marteijn C.L.E., MeinigerL.P., Stuart J.J. Schepers F.Westrienen van R., 1990. Birds in NE-Greece, spring 1987. In: Meininger P.L. (ed.), Birds of the wetlands in North-east Greece, spring 1987, WIWO Report 20, Zeist, pp. 109-263.

Nobel de W.T., Vonk H., 1995. Wader catching in the Messolonghi wetlands, spring 1990. In: W.T. de Nobel (ed.), Birds of the Messolonghi wetlands , Eastern Mediterranean Wader project, spring 1990. WIWO Report 53, Zeist, pp. 61-75.

Noeske A., 1987. Binnenlandvorkommen des Eleonorenfalken ( Falko eleonorae ) wahrend der Heimzun und fruhen Brutphase. Limicola 1: 91-95.

Nottebohm F., 1996. A white canary on Mount Acropolis. J. Comp. Physiol. A - Sensory, Neural 179: 149-156.

Oikonomidou E., 1992. Relations between vegetation and bird populations in some biotopes of Crete. In : Proceedings of the 6th International Conference on Mediterranean Climate Ecosystems, pp. 153-158.

Olsson J., Asterling R., Larsson L., 1980. White-tailed Black Storks. Br. Birds 73: 104.

Ornaghi F., 1992. Osservazioni ornithologiche nella Grecia Settentrionale nell' Agosto. Uccelli d' Italia 17: 51-52.

Oro D., Baccetti N., Boukhalfa D., Eken G., El Hili A., Goutner V., Karauz S., Papakonstantinou K., Recorbet B., Ruiz X., 2000. Current breeding distribution and status of Audouin's gull Larus audouinii in the Mediterranean In: Yesou P. and J. Sultana (eds.), Proceedings of the 5th Medmaravis Symposium. Gozo, Malta, 29 Sept- 3 Oct. 1998, pp. 69-80. MEDMARAVIS, BIRDLIFE.

Pain D., Handrinos G., 1990. The incidence of ingested lead shot in ducks of the Evros Delta, Greece. Wildfowl pp. 167-170.

Panayotopoulou M., Green A., 2005. The White-headed Duck in Lake Vistonida. TWSG Bulletin 12.

Papaevagelou E., 1988. Status of small game in Greece. In: Proceedings of the Symposium " Wildfauna in Turkey and in the Blakan countries ", pp. 3-15.

Papaevagelou E., 1994. Greek National Report. In: Anon. (ed.), Proceedings of International Sympoaium " The importance of Mediterranean basin for migratory avifauna ". Carcassone, 1994, pp. 117-122.

Papaevagelou E., Thomaides C., Handrinos G., Haralambides A., 2001. Status of partridge (Alectoris and Perdix) species in Greece. Game and Wildlife Science 18: 253-260.

Papaevagelou E., 1980. General situation of the partridge species in Greece. In: Proceedings of the Symposium " Partridges of the Alectoris genus ". pp. 71-77.

Papageorgiou N., Vlachos C., Bakaloudis D., 1993. Diet and nest site characteristics of Eagle Owl ( Bubo bubo ) breeding in two different habitats in north-eastern Greece. Avocetta 17: 49-54.

Papahatzis F., 1996. Photographing the birds in w est Mainalon of Arcadia in Peloponnese. Athens, 104 p.

Papakonstantinou K., Kardakari S., Zogaris S., Roussopoulos J., Bousbouras D., Tsiakiris R., 1999. A first insight on the breeding and migratory passerine avifauna of the northern Dodekanissos Archipelago: Preliminary results of the 1995 HOS expedition. In: Contributions to the Zoogeography and Ecology of the eastern Mediterranean Region, pp. 153-160.

Papakostas G., 2002. Aspects of the natural history of the Squacco heron ( Ardeola ralloides Scop.) during the breeding season in Greece. PhD, Michigan, USA.

Papakostas G., Kazantzidis S., Goutner V., Charalambidou I., 2005. Factors affecting the foraging behavior of the Squacco Heron. Waterbirds 28: 28-34.

Papazoglou F., 1997. Mediterranean gulls foot paddling. Br. Birds 90:114.

Paragamian K.V., Zivanovic S., 1989. Preliminary results of the examination of Barn owl ( Tyto alba ) food pellets from caves in central Crete, Greece. Bull. Speleol . Soc. Greece  20 : 95-97 .

Paralikidis N. , Karakousis V., Papageorgiou N., Triantafyllopoulos C., 1996. Genetic structure and divergence between two populations of the Black-necked Pheasant ( Phasianus colchicus ) from Greece and Bulgaria . Folia Zoologica 46: 143-149.

Pasquali R., 1981. Osservazioni ornitologiche nell' isola di Creta (autunno 1980).  Rivista Italiana di Ornithologia 51: 252-254.

Pasquali R., 1986. Osservazioni ornitologiche nelle isole Cicladi (Mare Egeo). Uccelli d' Italia 11: 115-118.

Pasquali R., 1988. Osservazioni ornitologiche nell' isole Egee della Grecia (Cicladi, Dodecanneso, Egeo nord-orientale). Rivista Italiana di Ornithologia 58: 169-176.

Pasquali R., 1989. Osservazioni ornithologiche nelle Isole Ionie della Grecia. Corfu, Zacinto, Cefalonia. Uccelli d' Italia 14: 45-47.

Pasquali R., 1982.Osservazioni ornitologiche nell' isola di Creta. Uccelli d' Italia 4: 239-247.

Paterson A., 1993. The status of the Northern Gannet ( Sula bassana ) in the Mediterranean. In: J.S. Aguilar, X. Monbailliu and A. Paterson (eds.), Proceedings of the 2nd Medit. Seabird Symposium Status and Conservation of seabirds - Ecogeography and Mediterranean Action Plan , Calvia, 21-26 March 1989, pp. 161-171. SEO and MEDMARAVIS.

Pergantis F., 1981.The distribution of birds in olive groves and their association with olive trees in Greece. MSc. University College Wales, Bangor, 103 p.

Pergantis F., 1982. The birds of a typical area of phrygana in C.Greece: seasonal and nesting status habitat preference . Biologia Gallo-hellenica 9: 323-342.

Pergantis F., 1986. The Hellenic Bird Ringing Scheme. The Ring 128/129: 233-234.

Pergantis F., 1989. Compiling small-scale ornithogeographical data to delineate important bird habitats in the Amvrakikos area. Biologia Gallo-hellenica 15: 201-218.

Pergantis F., Akriotis T., 1990. The breeding status of terns (Sternidae) in the Amvrakikos area. Biologia Gallo-hellenica 22: 179-185.

Pergantis F., Handrinos G., 1992. A preliminary check-list of the birds of the Messologhi wetlands (1860-1986) with seasonal occurrence and population data. Biologia Gallo-hellenica 19: 5-28.

Pergantis F., Goutner V., Handrinos G., Akriotis T., 1995. The breeding status of the Gull-billed tern ( Gelochelidon nilotica ) in Western Greece. Biologia Gallo-hellenica 22: 171-178. 

Pergantis F., Roussopoulos Y., 1993. Effects of pisciculture development on the breeding population of the Black-winged stilt ( Himantopus himantopus ) and the Collared pratincole ( Glareola pratincola ) in the Amvrakikos. Biologia Gallo-hellenica 22: 151-159. 

Petrakis P., 1989. A multivariate approach to the analysis of biotope structure with special reference to their avifaunua in Prespa region, NW Greece.  Biologia Gallo-hellenica 16: 67-105.

Petrakis P., 1992. Species-area relationship among bird species in Northern Sporades island complex: an attempt for dissection and reasoning. Biologia Gallo-hellenica 19: 45-58.

Petrou N., 1987. Common Greek Birds . Goulandris Museum Natural History, Kifissia, 46 p.

Pettersson J., 1986. Weight and fat level in Robins ( Erithacus rubecula ) wintering in Northern Greece. Ric.Biol. Selvaggina 10 (suppl.): 265-274.

Philipona J., 1985. Waterbirds at some wetlands in Turkey and Greece, October 1984. WIWO Report No 3, Zeist, p. 11.

Pieper H., 1981. Zur Saugetiernahurng des Uhus ( Bubo bubo ) auf der griechishen Insel Lesbos. Vogelwelt 102: 55-56.

Pieper H., 1990.Historsche Betrachungen zum Vorkommen des Eleonorenfalken ( Falco eleonorae ) auf den Agaische Inseln. Kartierung medit. Brutvogel 4: 23-26.

Plinz W., 1980. Die Vogelwelt in Raum Delphi. Orn . Mitt . 32: 212-216.

Poirazidis K., Skartsi Th., Pistolas K., Babakas P., 1996. Nesting habitat of raptors in Dadia reserve, NE Greece. In: J. Muntaner, and J. Mayol (eds.), Proceedings of the VI Congress of Biol. Conserv. Medit. Raptors, Mallorca, 22-25/9/1994, pp. 327-333. SEO/BirdLife Monograph No 4.

Poirazidis K., Goutner V., Skartsi T., Stamou G., 2004. Modelling nesting habitat as a conservation tool for the Eurasian black vulture ( Aegypius monachus ) in Dadia Nature Reserve, northeastern Greece. Biological Conservation 118: 235-248 .

Prigann I., 1992. Rosenstar ( Sturnus roseus ) 1985 Brutvogel bei Vafiohori, Nordgiechenland. Kartierung medit . Brutvogel 7: 11-12.

Pyrovetsi M., 1989. Foraging trips of White Pelicans ( Pelecanus onocrotalus ) breeding on Lake Mikri Prespa, Greece . Colonial Waterbirds 12: 43-50.

Pyrovetsi M., 1997. Integrated management to create new breeding habitat for Dalmatian Pelicans ( Pelecanus crispus ) in Greece. Environmental Management 21: 657-667.

Pyrovetsi M., Crivelli A., 1988. Habitat use by waterbirds in Prespa National Park, Gre e ce. Biological Conservation 45: 135-153.

Pyrovetsi M., Economidis P.S., 1998. The diet of Dalmatian pelicans ( Pelecanus crispus ) breeding at Lake Mikri Prespa National Park, Greece. Israel Journal of Zoology 44: 9-17.

Pyrovetsi M., Papastergiadou E., 1992. Biological conservation implications of water level flucuations in a wetland of international importance: Lake Kerkini, Macedonia, Greece. Environmental Conservation 19: 235-244.

Pyrovetsi M., Papazahariadou M., 1995. Mortality factors of Dalmatian Pelicans ( Pelecanus crispus ) wintering in Macedonia, Greece. Environmental Conservation 22: 345-351.

Renzoni A. , Massa A., 1993. Contaminants in Mediterranean seabirds. In: J.S. Aguilar, X. Monbailliu and A. Paterson (eds.), Proceedings of the 2nd Medit. Seabird Symposium Status and Conservation of seabirds - Ecogeography and Mediterranean Action Plan , Calvia, 21-26 March 1989, pp. 207-212. SEO and MEDMARAVIS.

Renzoni A., Focardi S., Fossi C., Leonzio C., Mayol J.,1986. Comparison between concentrations of mercury and other contaminants in eggs and tissues of Cory's Shearwater Calonectris diomedea on Atlantic and Mediterranean islands. Environmental Pollut. Ser . 40: 17-35.

Ristow D., 1998. Prospects in a colony of Cory's Shearwater ( Calonectris diomedea ) In: Proceedings of the 4th Symposium on Marine Birds , Hammamet, Tunisia, 11-16 April 1995, pp. 70-92.

Ristow D., 2001. Poison is c ausing the sudden population decline of Eleonora's Falcon, International Hawkwatcher 3: 10-17.

Ristow, D. 2004. On the insect diet of Eleonora's Falcon Falco eleonorae and its importance for coloniality. In: Chancellor, R. D. & B.-U. Meyburg eds. Raptors Worldwide WWGBP/MME.

Ristow, D. 2004. Sex Determination of Nestlings in Eleonora's Falcon Falco eleonorae : plumage characteristics and molecular sexing. In: Chancellor, R. D. & B.-U. Meyburg (eds.), R aptors Worldwide. WWGBP/MME.

Ristow, D. 2004. Sex, Age, and Evolution criteria to be derived from dark feather patterns in the Hobby & Red-footed falcon group. In: Chancellor, R. D. & B.-U. Meyburg (eds.), Raptors Worldwide. WWGBP/MME.

Ristow D., Berthold P., Hashmi D., Querner U., 2000. Satellite tracking of Cory's Shearwater migration. The Condor 102: 696-699.

Ristow D., Conrad B., Wink C., Wink. M., 1980. Pesticide residues of failed eggs of Eleonora's Falco ( Falco eleonorae ) from Aegean colony. Ibis 122: 74-76.

Ristow D., Feldmann F., Scharlau W., Wink M., 1990. Population structure, philopatry and mortality of Cory's Shearwater ( Calonectris d. diomedea ). Vogelwel t 111: 172-181.

Ristow D., Feldmann F., Scharlau W., Wink C., Wink M., 1991. Population dynamics of Cory's Shearwater ( Calonectris diomedea ) and Eleonora's Falcon ( Falco Eleonorae ) in the Eastern Mediterranean. In: Species Conservation: A population - biological approach , pp. 199-212.

Ristow D., Hadrich J., Baum F., Wink. M., 1992. Pesticide residues in Cory's Shea r water eggs ( Calonectris d. diomedea ). Avocetta 16: 102-104.

Ristow D., Scharlau W., Tsiakiris R., 1999. Zur Kenntnis der Brutvogel von Astypalaia. Berichte aus dem Arbeitsgebiet Entwicklungschung 31: 90-94.

Ristow D., Scharlau W., Wink M., 1989. Population structure and mortality of Eleonora's Falcon ( Falco eleonorae ). In: B.U. Meyburg and R.D. Chancellor (eds.), Raptors in the Modern World, pp. 321-326

Ristow D., Swatschek I., Wink M., 1992. Does Cory's Shearwater breed every year or is there evidence for a sabbatical? Avocetta 16: 105-107.

Ristow D., Wink M., 1980. Sexual dimorphism of Cory's Shearwater.  Il � Merill 21: 9-12.

Ristow D., Wink M., 1985 Breeding success and conservation management of Eleonora's Falcon. In: Newton ? . and R. Chancellor ( eds.) Conservation Studies of Raptors. ICBP Technical Publication No 5, Cambridge, UK. pp. 147-152.

Ristow D., Wink M., 1992. Distribution of non-breeding Eleonora's Falco ( Falco eleonorae ). Il � Merill 28: 1-10.

Ristow, D., Wink, M. 2004. Seasonal variation in sex ratio of nestling Eleonora`s falcon, Falco eleonorae . Raptor Research, 38: 320-325.

Ristow D., Wink C., Wink M., 1980. The bathing behaviour or Eleonora's Falcon. Bird Study 27: 54-56.

Ristow D., Wink C., Wink M., 1982. Biology of Eleonora's Falcon ( Falco eleonorae ): I. Individual and social defense behaviour. Journal of Raptor Research 16: 65-70.

Ristow D., Wink C., Wink M. 1982. Biologie des Eleonorenfalken ( Falco eleonorae ): II. Die Anpassung des Jagdverhaltens and die vom Wind abhangigen Zugvogelhaufigkeiten. Vogelwelt 32: 7-13.

Ristow D., Wink C., Wink M., 1986. Assessment of Mediterranean autumm migration by prey analysis of Eleonora's Falcon . Ric. Biol. Selvaggina 10 (Suppl.): 285-295.

Ristow D., Wink C., Wink M., 1981. Telemetrie der Korpertemperatur des Gelbschnabelsturmtaucher ( Calonectris diomedea ). Vogelwelt 102: 57-60.

Ristow D., Wink M. Wink C. & Friemann H., 1983. Biologie des Eleonorenfalken ( Falco eleonorae ): 14. Das Brutreifealter der Weibchen. Biology of the Eleonora's Falcon ( Falco eleonorae ): 14. First Breeding Age of Female Falcons. Journal fuer Ornithologie . 124(3): 291-293 (in German).

Ristow D., Wink C., Wink M., Scharlau W., 1988. Colour polymorphism in Eleonora's Falcon ( Falco eleonorae ). Sandgrouse 20: 56-64.

Ristow D., Witte L., Wink M., 2000. A characterisation of the homozygous dark morph of Eleonora's Falcon . Sandgrouse 22: 118-121.

Ristow D., Xirouchakis S., 2000. What is killing Eleonora's falcons? World Bird Watch 22: 14-15.

Ritzel L., 1980. Beitrage zur Vogelwelt Nordgriechenlands. Orn. Mitt . 32: 115-124.

Robel D., 2000. Vogelbeobachtungen im April 1995 auf Ost-Kreta. Kartierung medit. Brutvogel 5: 13-21.

Roder de F., 1990. Mortality of waterbirds in NE Greece, spring 1987. In: Meininger P.L. (ed.), Birds of the wetlands in North-east Greece, spring 1987, WIWO Report 20, Zeist, pp. 264-266.

Round P.D., 1981. Call-notes of migrant Bonelli's warblers. Br. Birds 74: 444.

Roussopoulos Y., Pergantis F., 1995. The decline of the lesser kestrel ( Falco naumanni ) in Aitolia, Western Greece. Biologia Gallo-hellenica 22: 161-170.

Sakellarides T.M., Konstantinou I.K., Hela D. Lambropoulou D. Dimou A., Albanis T.A., 2005 (in press). Accumulation profiles of persistent organochlorines in liver and fat tissues of various waterbird species from Greece. Chemosphere (in press).

Sakoulis A., 1994. Forest birds, a component of forest ecosystems, their requirements and how to integrate them in forest management. MSc, Mediterranean Agronomic Institute of Chania, Crete, Greece, 65 p.

Sakoulis A., 2001. The local extinction of the Bearded vulture ( Gypaetus barbatus ) due to the anti wolf campaigne at central and eastern Sterea Ellada, Central Greece. In: Proceedings of the 4th Bearded Vulture Workshop, 14-19 July 2000, Heraklion, Crete, pp. 7-12.

Sakoulis A., 2001.The status of the imperial eagle Aquila heliaca in Greece. Acrocephalus 22: 105-108.

Salvati L., 1993. Osservazioni ornithologiche in ambienti urbani della Grecia (1a nota). Uccelli d' Italia 18: 37-39.

Salza G., Boetti G., 1990. Tra Oriente e Occidente - Evros, Grecia. Oasis 3: 26-43.

Scarnera V., Sorace A., 1988. Alimentazione in terra di rondini rossicce Hirundo daurica . Picus 14: 153-154.

Scharlau W., 1989. Die Vogelwelt der Agais. Teil 1: Die Brutvogel von Rhodos. Kartierung medit. Brutvogel.  3: 3-23.

Scharlau W., 1989. Die Vogelwelt der Agais. Teil 2: Die Brutvogel von OstKreta. Kartierung medit. Brutvogel. 3: 24-40.

Schepers F., Spiekman H., Goutner V., 1990. Wetlands of NE Greece: threats, conservation and management. In: Meininger P.L. (ed.), Birds of the wetlands in North-east Greece, spring 1987, WIWO Report 20, Zeist, pp. 267-277.

Schilte R., 1985. Greeks trading in Barn Owls. Vogeljaar 33: 35.

Schlenker R., 2000. Rallenreiher ( Ardeola ralloides ) als Kulturfolger. Kartierung medit. Brutvogel 5: 27.

Schmalfuss H., 1991. Santorin. Leben auf Schutt und Asche. Verlag J. Margraf , pp. 89-92.

Schmid W., 1992. Weitere Brutzeit-Feststellungen der Wacholderdrossel ( Turdus pilaris ) in Mittelgriechenland. Kartierung medit. Brutvogel 7: 49-51.

Schmid W., Reichenecker H., 1988. Die Brutvogel des Vikos und Voidomatis Tals und dem Geburgsstock Astraka und Gamina im Pindusgebirge Bezirk Ionnina, Zentralgriechenland. Kartierung medit. Brutvogel 1: 17-24.

Schmidt E., Schmidt A., 1985. Observations on the ethology and ecology of Sitta neumayer . Aquila 92: 295-296.

Schmidt E., Schmidt A., 1985. Additions to the ornithofauna of Thasos and Kefalinia islands (Greece). Aquila 92: 298-299.

Schogolev I., Dimaki M., 1996. Bird migration in the spring at Strofades islands (Ionian Sea, Greece). The Ring 18: 89-96.

Sekliziotis S., Kainadas E., 1982. Greece: National Park Report. Ric. Biol. Selvaggina 8: 707-723.

Sfikas G., 1989. Birds and mammals of Crete . Efstathiadis Group, Athens, 96 p.

Sfikas G., 1999. Birds of Greece . Efstathiadis Group, Athens, 85 p.

Sfougaris A., Tagarakis A., 2005. Effects of landscape structure and protection status on grey partridge ( Perdix perdix ) in Lagadas area, northern Greece. In: Proceedings of the XXVII Congress of the International Union of Game biologists, Hannover, Germany, 2005, pp. 476-478.

Sfougaris A., Giannakopoulos A., Goumas H., 2003.Food habits of the Rock Partridge ( Alectoris graeca graeca ) in Central Greece. In :  Proceedings of the Xth International Perdix Symposium, 1-6 Sept. 2003, Braga, Portugal. pp.

Sfougaris A., Birtsas P., Nastis A., 1998. Bird diversity and density in relation to different habitats and land uses in Portaicos-Pertouli area, Greece In: Landscapes, Livestock and Livelihoods in European Less Favoured Areas - Proc. of EU EQULFA Project, pp. 57-62.

Sfougaris A. , Giannakopoulos A. , Alivizatos H. , Wiegelt C. , 2004. Conservation of a raptor in an intensively cultivated agroecosystem: the case of Lesser Kestrel ( Falco naumanni ) in Thessaly plain, central Greece. In: M. Arianoutsou and V. Papanastasis (eds.), Proceedings of the 10th MEDECOS Conference . April 25-May 1 2004, Rhodes, Greece. (published in CD), Millpress, Rotterdam.

Sgardelis S., Margaris N., 1992. Effects of fire on birds and rodents of a phryganic (East Mediterranean) ecosystem.  Israel Journal of Zoology 38: 1-8.

Siblet J., 1986. Bird records from Greece in August 1982. Dutch Birding 2: 65.

Simberloff D., 1986. Analysis of presence-absence data for species on islands: passerine birds of the Cyclades. Biologia Gallo-hellenica 12.

Smit C., 1986. Waders along the Mediterranean: a summaary of present knowledge. Suppl. Ric. Biol. Selvaggina 10: 297-313.

Sonnenschein E., 1980. Naturbeobachtungen auf einer griechischen Insel. Gefiederte Welt 104: 56-58.

Sonnenschein E., 1980. Ein Beitrag zur Kenntnis der Vogelwelt der Insel Lesbos (Griechenland). Vogelwelt 101: 182-186.

Sorensen U.G., 1992. Haven for pelicans. Fugle 1992: 20-21.

Spiekman W. H., 1990. Waterbird trapping in the wetlands of NE Greece, spring 1987. In: Meininger P.L. (ed.), Birds of the wetlands in North-east Greece, spring 1987, WIWO Report 20, Zeist, pp. 65-73.

Spinthakis E., Choulis D., Choremi J., 1993. The birds of Chios Island . Municipality of Homeroupolis, 128 p.

Spinthakis E., 1996. A marine and island park on Psara archipelago In : Proceedings of the 4th. EUCC Conference Marathon Greece.

Spyropoulou S., 1991. Black vulture conservation and Forest Management in Evros, Greece. MSc, University College London, 66 p.

Stais S., Pyrovetsi M., 1996. Types of habitat, composition and distribution of the bird community in the Kedrinos Lofos wooland, Greece. Bios 4: 29-51.

Stara K., Sakoulis A., Tsiakiris R., Vareltzidou S., 1997. Birds into environmental education: an indicator for sustainable management. In: Scoullos M.J. (ed.), Environment and Society. Education and Public Awareness for Sustainability. Proceedings of International Conference, Thessaloniki, Greece, December 8-12, 1997. Unesco and Government of Greece. pp. 748-750.

Steinhaus G.H., 1980. Melanistic Little Egret Egretta garzetta near Porto Lago, Greece. Dutch Birding 1 : 98.

Sterbetz I., 1980.Notes from Macedonia and Greece . Larus 31: 427-439.

Streif H., Wennrich G., 1981. Bemerkenswerter Nestplatz und Nestbau der Raubschwlbe ( Hirundo rustica ) als Aussenbruter. Gefiederte Welt 105: 52-54.

Stuart J.J., De Nobel W.T., Schepers F., 1990. Counts of waterbirds in the wetlands of NE Greece, spring 1987. In: Meininger P.L. (ed.), Birds of the wetlands in North-east Greece, spring 1987, WIWO Report 20, Zeist, pp. 47-64.

Stubbs D., Hailey A., Tyler W., Pulford E., 1981. Expedition to Greece 1980. University College London Nat. Hist. Soc.

Sultana J., 1993. Important seabird sites in the Mediterranean . Malta Ornithological Society. Valletta, 64 p.

Summers-Smith D., 1980. Sparrows on Crete. Il � Merill 21: 17-18.

Suriano F., 1980. Fossil birds in Simoneli Cave. Problemo Atti Sci. Cult. 249: 123-126.

Susic G., 2000. Regular long-distance migration of Eurasia Griffon ( Gyps fulvus ). In: Chancellor R.D. and B-U Meyburg (eds.), Raptors at Risk. WWGBP and Hancock House, pp. 225-230.

Swatschek I., Feldmann F., Ristow D., Scharlau W., Wink C., Wink M., 1994. DNA-fingerprinting of Eleonora's Falcon ( Falco eleonorae ). In: B.U. Meyburg and R.D. Chancellor (eds.), Raptor conservation today , pp. 677-682.

Swatschek I., Ristow D., Scharlau W., Wink C., Wink M., 1993. Populations genetik und Vaterschaftsanalyse beim Eleonorenfalken ( Falco eleonorae ). J. Orn . 134: 137-143.

Swatschek I., Ristow D., Wink M., 1994. Mate fidelity and parntage in Cory's Shearwater Calonectris diomedea - Field studies and DNA fingerprinting. Mol. Ecol . 3: 259-262.

Tedeschi G.M., 1986. Osservazioni ornitologiche in Grecia nell' estate 1984. Rivista Italiana di Ornithologia 56: 255-256.

Thibaut J.C., 1993. Breeding distribution and numbers of Cory's Shearwater ( Calonectris diomedea ) in the Mediterranean. In: J.S. Aguilar, X. Monbailliu and A. Paterson (eds.), Proceedings of the 2nd Medit. Seabird Symposium Status and Conservation of seabirds - Ecogeography and Mediterranean Action Plan , Calvia, 21-26 March 1989, pp. 25-35. SEO and MEDMARAVIS.

Thiede W., 1981. Zur Ornis Kretas . Orn. Mitt. 33: 232-233.

Thiede W., 1983. Ornithologisches Beitrage von Rhodes. Vogelwelt  104: 217-222.

Thomaides C., Logothetis G., Karabatzakis T., Christoforidou G., 1999. Analysis of harvest data for turdids during the hunting seasons 1994-1997, in Greece. OMPO Newsl . 19: 57-63.

Thomaides C., Logothetis G., Karabatzakis T., Christoforidou G., 2000. La distribution de la demande de chasse en relation de la variation de l abundance cynigetique, pendant la saison de la chasse pour les especes de gibiers les plus populaires en Grece. In: Proceedings of the XXIV Congress of the Int. Union of Game biologists, 20-24 Sept. 1999, Thessaloniki, Greece, pp. 152-158.

Thomaides C., Logothetis G ., Karabatzakis T ., Christoforidou G ., 2001. Harvest data forturtle dove ( Streptopelia turtur ) and quail ( Coturnix coturnix ) during the hunting seasons 1994-1998 in Greece. In: Status, management and Conservation of the species Alectoris, Black francolin, Thrush, Quail and Turtle dove in the Medit erranean Region , 8-10 Oct. 1999, Lemessos, Cyprus, 59-69.

Thomaides C., Logothetis G., Christoforidou G., Karabatzakis T., 1995. Characteristics of game harvest in Greece. In: Proceedings of the XXII Congress of the International Union of Game Biologists, Sofia, Bulgaria, 1995, pp. 277-288.

Thomaides C., Logothetis G., Christoforidou G., Karabatzakis T., 1997. Characteristics of game harvest in Greece. In: Proceedings of the International Symposium " From Research to action plans - Conservation and Management of Migratory Birds in the WP up to the year 2000 ", 15-17 March 1996, Bologna, Italy, pp. 25-38.

Thomaides C., Papageorgiou N., 1992. Nesting biology and habitat use of the Grey partridge ( Perdix perdix ) in northern Greece. In: Birkan M., Potts G.R., Aebischer N.J. and Dowell S.D. (eds.), Perdix VI. Proceedings of the 1st International Symposium on Partidges, Qails and Francolins, Gibier faune Sauvage 9: 443-446.

Thomaides C., Vavalekas C., Papaevangelou E., Papageorgiou N., 1992. Nest site characteristics and nest success of the Rock Partridge ( Alectoris graeca ). In: Birkan M., Potts G.R., Aebischer N.J. and Dowell S.D. (eds.), Perdix VI. Proceedings of the 1st International Symposium on Partidges, Qails and Francolins, Gibier faune Sauvage 9: 886.

Thurn V., 1989. Ein rest Paradies . Natur 6: 81-86.

Triantafillidis A. , Karatzas D., Georgiadou A., Drikos A., Andreakou, E.Lappa M., Hatzinikos A., Manios A., 2005. Genetic identification of Greek partridges Alectoris graeca and Alectoris chucar . In: Proceedings of the XXVII Congress of the International Union of Game biologists, Hannover, Germany, 2005, pp. 188-190.

Troumbis A.Y., Dimitrakopoulos P.G., 1998. Geographic coincidence of diversity threatspots for three taxa and conservation planning in Greece. Biological Conservation 84: 1-6.

Tsachalidis E., 2005. Current status and distribution of the species Perdix perdix (grey partridge) in Greece. In: XXVII Congress of the International Union of Game biologists, Hannover, Germany, 2005, pp. 504-505.

Tsachalidis E., Goutner V., 2002. Diet of the White stork in Greece in relation to habitat. Waterbirds 25: 417-423.

Tsachalidis E., Liordos V., Goutner V., 2005. Growth of White Stork Ciconia ciconia nestlings. Ardea 93: 133-137.

Tsachalidis E., Papageorgiou N., 1996. Distribution, status and breeding of the White stork ( Ciconia ciconia ) in Greece. Avocetta 20: 101-106.

Tsachalidis E., Paralikidis N., Tsiompanoudis A., Trikilas K., 2003. Body mass measurements and diet of the Coturnix coturnix species on the island of Chios and in the Soufli region of the country of Evros in Greece, for the years 2000 and 2001. In: Proceedings of the X International Perdix Symposium, 1-6 Sept. 2003, Braga, Portugal.

Tsatsakis A., Christakis-Hampsas M., Xirouchakis S., Baum F., Ristow D., 2001. The case of the disappearring Eleonora's Falcons. World Bird Watch 23: 25-27.

Tsiakiris R., 2000. Habitat selection of Bird species of European conservation concern (SPEC) in Zagori Epirus, Northwestern Greece. MSc, University of Wales, Bangor, UK.

Tsounis G., 1984. Osservazioni ornitologiche nella laguna di Messolonghi ( Grecia Occidentale ). Rivista Italiana di Ornithologia 54: 262-264.

Tsounis G., 1987. Aspette Faunistici del Parco Nazionale di Valia-Calda, Pindos. In: P. Crucitti ( ed ) Atti Convegno di Zoologia Ellenica , pp. 44-47.

Tsounis G., 1987. Bird communities in Fraxos Forest. Biologia Gallo-hellenica 15: 159-170.

Tsounis G., 1987. Uno sguardo sull' avifauna Ellenica (Aves). In: P. Crucitti ( ed. ), Atti Convegno di Zoologia Ellenica , pp. 38-43.

Tsounis G., 1988. The Valia-Kalda National Park . Oryx 22: 25-29.

Tsounis G., 1989. Zoogeographical origins of birds breeding in Greece. Biologia Gallo-hellenica 15: 117-128.

Tsounis G., 1996. The avifauna of the Strofades Islands (Ionian Sea) W. Greece, and their importance as a "monument of nature". Biologia Gallo-hellenica  23: 29-38.

Tsounis G., Dimitropoulos A., 1992. The avifauna of northeastern Aegean island Lesvos and Chios, Differences and similarities. Biologia Gallo-hellenica 19: 73-102.

Tsounis G., Dimitropoulos A., 1992.Seasonal variation of the feeding of Barn Owl, Tyto alba (Scopoli 1769) in Mount Hymetus, Attica, Greece. Biologia Gallo-hellenica 19: 29-36.

Tsounis G., Frugis S., 1986. The Mesolongi avifauna (an outline). Biologia Gallo-hellenica 12 : 473-484 .

Tsounis G., Frugis S., 1987. Considerations on zoogeographical origins of the birds breeding in Greece. Biologia Gallo-hellenica 15: 117-128.

Tsounis G., Pantera A., 1995. Fauna and biotopes of Northern Greece, recent data and general review: The avifauna of Pindos Mountain (N.W. Greece). Biologia Gallo-hellenica 21: 155-176.

Tzatzanis M.A., Troumbis A., Akriotis T., Kokkoris G., 1997. The role of assembly rules in avian communities in the Aegean Archipelago. In : 5 o Συνέδριο Περιβαλλοντικής Επιστήμης και Τεχνολογίας - Μόλυβος, Σεπτ. 1997, pp . 8-14.

Vagliano C., 1981. Contribution au statut des rapaces diurnes et nocturnes nicheurs en Crete. CROP (Aix) 1: 14-16.

Vagliano C., 1984. Les oise aux observes en Crete. Biologia Gallo-hellenica 1: 111-127.

Vagliano C., 1985. The continental and island migration route of the S.E. Mediterranean: problems and propositions. In: I. Newton and R. Chancellor (eds.), Conservation Studies of Raptors. ICBP Technical Publication No 5, Cambridge, UK. pp. 263-269,

Vagliano C., 1985. Millieu naturel en Crete: Passe, present, restitutions, temoignage offert par l avifaune. Rapp. Comm. Int. Mer Medit . 29: 129-132.

Vagliano C., 1985. The Little Owl ( Athene noctua ) in Crete, Greece.  Bull. W.W.G.P.B . 2: 107-108.

Vangeluwe D., Handrinos G., Bulteau V., 1998. Les points sur les Courlis a bec grele ( Numenius tenuirostris ). Ou l' observer, comment l' identifier? Ornithos 5: 22-35 .

Vasic V., 1994. Avian diversity of Balcan penninsula. Bios 2: 325-332.

Vaughan R., 1986. Life on the tip. Avian scavengers of southern Europe. Country Life 179: 606-607.

Vavalekas K., Thomaides C., Papaevangelou E., Papageorgiou N., 1993 Nesting biology of the Rock Partridge Alectoris graeca graeca in northern Greece. Acta Ornithologica 28: 97-101.

Vercruysse W., 1989. Mystery photographs. Dutch Birding 11: 68-70.

Vessem Van J., Moser J.M., Rose P., 1992. Wintering waterfowl in the Mediterranean region and the effects of wetlands loss and degradation. In: Finlayson M., T. Hollis and T. Davis (eds.), Managing Mediterranean Wetlands and their Birds , International Symposium, Grado, Italy, February 1991, I.W.R.B. Special Publication No. 20, pp. 169-176.

Vetter J., 1987. Samtkopfgrasmucke ( Sylvia melanocephala ) futert Brosamen. Orn. Mitt . 39: 16.

Vittery A., 1993. The forgotten Ionian. Birdwatching 5: 26-29.

Vlachos C., 1991. The ecology of the Lesser-spotted eagle Aquila pomarina in Thrace, Greece. Newsl. BBGBP 14: 10-11.

Vlachos C., Bakaloudis D., Chatzinikos E., Papadopoulos Th., Tsalagas D., 2003. Aerial hunting behaviour of the Lesser Kestrel Falco naumanni during the breeding season in Thessaly (Greece). Acta Ornithologica 38: 129-134.

Vlachos C., Papageorgiou N., 1996. Breeding biology and feeding of the Lesser Spotted Eagle ( Aquilla pomarina ) in Dadia Forest, North-Eastern Greece. In: Eagle Studies , pp. 337-347.

Vlachos C., Papageorgiou N., Bakaloudis D., 1998. Effects of the feeding station establishment on the Egyptian vulture Neophron percnopterus in Dadia forest, northeastern Greece. In: Int. Conf. "Holarctic Birds of Prey" Badajoz, Extremadura, 17-22 April 1995, pp. 197-207.

Vlachos C., Bakaloudis D., Holloway G., 1999. Population trends of Black Vulture ( Aegypius monachus ) in Dadia forest in relation to feeding station establishment. Bird Conservation International 9: 113-118.

Vlachos C., Papageorgiou N., 1994. Diet, breeding success and nest site selection of the Short-toed eagle ( Circaetus gallicus ) in northeastern Greece. Journal of Raptor Research 28: 39-42.

Waegeman M., 1984. The gecko, the hoopoe �and lice. Antiquite Cl. 53: 218-225.

Warncke K., 1995. Der Mornellregenpfeifer ( Charadrius morinellus ) wohl Brutvogel auf dem Peloponnes. Orn. Verh. 25: 239-240.

Watson F., 1983. Head-shapes and postures of Slender-billed and Black-headed Gulls. Br. Birds 76: 137-138.

Weesie P.D.M., 1987. Preliminary report on the Pleistocene birds from Crete. Doc. Lab. Geol. Fac. Sci. Lyon 99: 197-200.

Weesie P.D.M., 1988. The Quaternary avifauna of Crete, Greece. Paleovertebrata 18: 1-94.

Weesie P.D.M., 1984. On some Pleistocene bird fossils from South Aegean island of Karpathos (Greece). Geobios 17: 845-849.

Weesie P.D.M., 1984. A Pleistocene endemic island form within the genus Athene Athene cretensis n. sp. (Aves , S trigiformes) from Crete. Paleont. Geol. Phys. Chem . 85: 323-336.

Welch H., Rose L., Moore D., Oddie B., Sigg H., 1996. Where to watch birds in Turley, Greece and Cyprus . Hamlyn Birdwatching guide, 216 p.

Wergersky G. von, 1984. Beobechtung eines Nonnensteinschatzers Oenanthe pleschanka in Griechenland. Verh. Orn. Ges Bayern 24:137.

Wettstein W., 1993. Im Delta des Evros. Ornis 5: 30-32.

Wietfeld J., 1981. Bird communities of Greek olive plantations in the breeding season. In: F.J. Purroy (ed), Bird census and Mediterranean landscape , Leon University, Leon, pp. 127-128.

Wilde H., 1980. Ornithologische Beobachtungen auf Kreta. Orn. Mitt. 32:13-16.

Wilde H., 1983. Ornithologische Beobachtungen auf der Peloponnes. Orn. Mitt . 35: 171-175.

Willens F.J., De Vries E., 1998. Ecological aspects of Pygmy Cormorants ( Phalacrocorax pygmeus ) at Prespa, Greece, May-August 1996. 60: 70.

Williams M., 1992. Birdwatching in Lesbos . Warwickshire, 45 p.

Wilson J.D., Akriotis T., Balmer D.E., Kyrkos A., 2001. Identification of Marsh warblers Acrocephalus palustris and Reed warblers A. scirpaceus on autumn migration through the eastern Mediterranean. Ringing and Migration 20: 224-232.

Winden van der J., 2000. WIWO studies in the Mediterranean and Black Sea: numbers, migration, and ecology of gulls and terns in coastal wetlands. In: Yesou P. and J. Sultana (eds.), Proceedings of the 5th Medmaravis Symposium . Gozo, Malta 29 Sept- 3 Oct. 1998, pp. 81-90. MEDMARAVIS, BIRDLIFE.

Wink M., Biebach H., Feldmann F., Scharlau W., Swatschek I., Wink C., Ristow D., 1993. Contribution to the breeding biology of Eleonora's Falcon ( Falco eleonorae ). In: Hawk and Owl Trust Confer ence " Biology and consevation of small falcons ". Kent, 6-8 Sept. 1991, London, pp. 59-72.

Wink M., Heidrich P., Ristow D., 1993. Genetic evidence for speciation of the Manx Shearwater Puffinus puffinus and Mediterreanean Shearwater Puffinus yelkouan. Vogelwelt 114: 226-232.

Wink M., Ristow D., 2000. Biology and molecular genetics of Eleonora's Falcon ( Falco eleonorae ) a colonial raptor of Mediterranean islands. In: Chancellor R.D. and B-U Meyburg (eds.), Raptors at Ris?. W.W.G.B.P. and Hancock House, pp. 653-668.

Wink M., Ristow D., Wink C., 1985. Biology of Eleonora's Falcon: 7. Variability of clutch size, egg dimensions and egg coloring. Journal of Raptor Research 19: 8-14.

Wink M., Scharlau W., Ristow D., 1987. Population structure in a colony of Eleonora's Falcon ( Falco eleonorae ). Ric. Biol. Selvaggina 12 Suppl.: 301-305.

Wink, M., Swatscheck L., Feldmann F., Scharlau W., Ristow D., 1990. Unttersuchungen von Verwandtschaftschadftsbeziehungen in Vogelpopulationen mittels DNA-fingerprint. Die Vogelwelt 111: 86-95.

Wink M., Wink C., Ristow D., 1982. Brutbiologie mediterraner Gelbschnabelsturmtaucher ( Calonectris diomedea diomedea ). Seevogel 1982 Suppl.: 127-135

Wink M., Wink C., Ristow D., 1980. Biologie des Eleonorenfalken ( Falco eleonorae ): 9. Eitemperaturen und Korpertemperaturen juveniler und adulter Falken wahrend der Brutzeit. Vogelwelt 30: 320-325

Wink M., Wink C., Ristow D., 1980. Biologie des Eleonorenfalken ( Falco eleonorae ): 8. Die Gelegegrosse in Relation zum Nahrungsansebot, Jagderfolg und Gewicht der Altfalken. J. Orn . 121: 387-390.

Wink M., Wink C., Ristow D., 1982. Biologie des Eleonorenfalken ( Falco eleonorae ): 10. Der Einfluss der Horstlage auf den Bruterfolg. J. Orn . 123:401-408.

Wink M., Wink C., Ristow D., 1982. Biologie des Eleonorenfalken ( Falco eleonorae ): 12. Biometric des Sexualdimorphismus adulter und flugger Falken. Vogelwelt 103: 225-229.

Wink M., Heidrich P., Swatschek I., Witt H.-H., Ristow D., 1993. Inter- and intraspecific variation of the nucleotide sequence of the cytochrome gene in Cory's ( Calonectris diomedea ), Manx Shearwater ( Puffinus puffinus ) and the Fulmar (Fulamrus glacialis ). Z. Naturforsch 48: 504-509.

Wisse W., 1984. Reuzenzwartkopmeeuw ( Larus ichthyaetus ) in Griekenland. Veldorn. Tijdschr. 7: 80.

Xirouchakis S., 1993. Habitat selection of birds of birds of prey in the Dadia Raptor Reserve (Evros, Greece). MSc . Reading University, UK.

Xirouchakis S., 1998. Dust bathing of the Bearded vulture Gypaetus barbatus . Journal of Raptor Research 32: 322.

Xirouchakis S., 1998. Conservation of the Bearded Vulture ( Gypaetus barbatus ) in Greece. In: Bearded Vulture Annual Report , Foundation of the Conservation of Bearded Vulture, The Netherlands, pp. 53-55.

Xirouchakis S., 1999. Habitat selection of diurnal raptors during the breeding season in the Dadia Reserve, Evros. Contribution to the Zoogeography and Ecology of the Eastern Medit. Region 1: 161-169.

Xirouchakis S., 2001. Past and present distribution and status of the Bearded vulture ( Gypaetus barbatus ) in Crete. In: 4th Bearded Vulture Workshop, 14-19 July 2000, Heraklion, Crete, pp. 1-6.

Xirouchakis S., 2001. The Golden eagle Aquila chrysaetos in Crete. Distribution, population status and conservation problems. Avocetta 25: 275-281.

Xirouchakis S., 2003. Conservation of Gypaetus barbatus in Greece: Crete. In: 5th Bearded Vulture workshop, Ainsa, Aragon, Spain, pp. 41-50.

Xirouchakis S., 2003. Population trends and aspects of breeding biology of the Bearded Vulture ( Gypaetus barbatus ) in Crete (1996-2002). In: Sarrazin J.F., Thiollay J.M. (eds.), Proceedings of the International meeting Conservation and Management of Bearded vulture populations. LPO, Tende, France, pp. 61-67.

Xirouchakis S., 2004. Causes of raptor mortality in Crete. In: Raptors Worldwide , W.W.G.B.P./MME, pp. 849-860.

Xirouchakis S., 2004. The avifauna of the western Rodopi forests (N. Greece). B elgian Journal of Zoology 135: 261-269.

Xirouchakis S., 2005. The diet of the Griffon Vulture ( Gyps fulvus ) in Crete. Journal of Raptor Research , pp. 179-183.

Xirouchakis S., Giannatos G., 1997. Preliminary results on the status of Lammergeyer in Crete. In: Bearded Vulture Annual Report , Foundation of the Conservation of Bearded Vulture, The Netherlands, pp. 50-53.

Xirouchakis S., Grivas C., 2002. Age at first breeding of the Bearded Vulture ( Gypaetus barbatus ). Sandgrouse 24: 130-134.

Xirouchakis S., Lyrintzis N., 1992. Mission dans ile de Milos 24-26 Mars et 20-27 April 1989. Biologia Gallo-hellenica 19: 103.

Xirouchakis S., Mylonas M., 2004. Griffon Vulture ( Gyps fulvus ) distribution and density in Crete. Israel Journal of Zoology 50: 341-354.

Xirouchakis S., Mylonas M., 2005. Status and structure of the Griffon Vulture ( Gyps fulvus ) population in Crete. European Journal of Wildlife Research 51: 223-231.

Xirouchakis S., Mylonas M., 2005. Selection of breeding cliffs by the Griffon Vulture Gyps fulvus in Crete. Acta Ornithologica 40: 155-161.

Xirouchakis S., Nikolakakis M., 2002. Conservation implications of the temporal and spatial distribution of the Bearded Vulture ( Gypaetus barbatus ) in Crete. Bird Conservation International 12: 211-222.

Xirouchakis S., Andreou G., Arnellos G., 2000. The impact of poisoned baits set for vermin on the population of vultures in Crete (Greece). Incindences of secondary poisoning during 1990-1999. Vulture News 42 : 13-24.

Xirouchakis S., Sakoulis A., Andreou G., 2001. The decline of the Bearded Vulture Gypaetus barbatus in Greece. Ardeola 48: 183-190.

Xirouchakis S., Sakoulis A., Andreou G., 2001. The Bearded Vulture in Crete 1998-2000: Status, breeding performance and conservation problems. In: Frey H., Schaden G., and Bijleveld M. (eds.) 2000, Bearded Vulture Annual Report 1998. Foundation of the Conservation of the Bearded Vulture, Wassenaar, The Netherlands, pp. 74.

Xirouchakis S., Grivas C., Probonas M., Sakoulis A., Andreou G. , 2002. Evaluation of actions for the conservation of Bearded Vulture ( Gypaetus barbatus ) in Crete. In: Conservation and Management of Bearded vulture populations , pp. 124-132.

Zogaris S., 1999. Breeding birds as indicators for habitat conservation evaluation in southern Evvoia. Contr. Zoogeogr. Ecol. East. Medit. Reg . 1 : 171-177.

Zogaris S., 2001. Wetland Birds at Amvrakikos (Greece): Habitat Use Assessment For Monitoring Threatened Species. MSc., University of Wales, Bangor, UK.

Zogaris S. & Handrinos G. 2003. The status of the Ferruginous duck in Greece and a trial habitat use assessment at its national stronghold. In: Petkov, N., Hughes, B., and Gallo-Orsi, U. (eds). Ferruginous Duck: From Research to Conservation. International Meeting. Sofia, Bulgaria 11-12/10/2002. Birdlife International, IUCN � SSC/WI.

Zotier R., Thibault C., Guyot I., 1992. Known population and distribution of cormorants, shearwater and storm petrels in the Mediterranean. Avocetta 16: 118-126.

Zuberbuhler A., 1980. Exkursion der Ala nach Griechenland / 10-26 Mai 1980. Orn. Beob. 77: 198-200.

Προηγούμενη σελίδα   Επόμενη σελίδα

 

 

Email RSS Facebook Twitter YouTube

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Copyright © 2024 Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία
Θεμιστοκλέους 80, 10681, Αθήνα,
Τηλ/Fax: 210 8228704, 210 8227937,
e-mail: info@ornithologiki.gr
Φράγκων 22, 54625, Θεσσαλονίκη, Τηλ/Fax. 2310 244245,
e-mail: thess@ornithologiki.gr