en
Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, φωτογραφία:  Αγγελος Ευαγγελίδης
Οι δημοσιεύσεις για την Ορνιθοπανίδα στην Ελλάδα κατά την περίοδο 1980-2005 (σελίδα 3)
Σάββας Καζαντζίδης

Οι εργασίες που περιλαμβάνονται στον παρακάτω κατάλογο αφορούν στην ορνιθοπανίδα της Ελλάδας και δημοσιεύτηκαν την περίοδο 1980-2005. Περιλαμβάνονται εργασίες που δημοσιεύτηκαν σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά, σε πλήρη πρακτικά ελληνικών και διεθνών συνεδρίων, είναι μεταπτυχιακές ή διδακτορικές διατριβές, βιβλία, ή κεφάλαια βιβλίων.

Για να γίνει ο κατάλογος των δημοσιεύσεων όσο το δυνατόν πληρέστερος και ενημερωμένος η συμβολή σας είναι απαραίτητη. Παρακαλώ, στείλτε τις νέες δημοσιεύσεις (τίτλους, περιλήψεις, ανάτυπα) αλλά και σχόλια, διορθώσεις ή παρατηρήσεις που θα βελτιώσουν τον παρακάτω κατάλογο στο: Σάββας ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ, Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών-Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας, ΤΚ. 57006, Βασιλικά, Θεσσαλονίκη, e - mail : savkaz@fri.gr

Σελίδα 1: Ξενόγλωσση Βιβλιογραφία (A-K)

Σελίδα 2: Ξενόγλωσση Βιβλιογραφία (L-Z)

Σελίδα 3: Ελληνόγλωσση Βιβλιογραφία

 

ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  

Αθανασόπουλος A ., Ζόγγαρης Στ., Παπανδρόπουλος Δ., 2003. Η αλιευτική διαχείριση των λιμνοθαλασσών, οι αλιείς και τα ιχθυοφάγα πουλιά - Η περίπτωση του Αμβρακικού. Στο: 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων, Πρέβεζα, 10-13 Απριλίου 2003, σελ. 231-234.

Ακριώτης T ., 1993. Εισαγωγή στη βιολογία και την οικολογία των πουλιών. Στο: Μποναζούντας Μ. και Α. Κατσαίτη, Επιλεγμένα θέματα διαχείρισης περιβάλλοντος. Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας (ΜΓΦΙ), σελ. 310-333.

Ακριώτης T., 1995. Ελληνικοί βιότοποι, η ορνιθοπανίδα και η προστασίας της. Στο: Μποναζούντας Μ. και Α. Κατσαίτη, Επιλεγμένα θέματα διαχείρισης περιβάλλοντος. Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας (ΜΓΦΙ), σελ. 446-463.

Ακριώτης T ., 1995. Πανίδα και γεωργία: το τραγούδι του κορυδαλλού. Στο: Ν. Μάργαρης, Οικολογία και Περιβάλλον στην Ελλάδα του 2000. Εκδ . ΦΙΛΙΠΠΟΤΗ, σελ. 181-190.

Ακριώτης T ., 2000. Το εγχειρίδιο του δακτυλιωτή . Ελληνικό Κέντρο Δακτυλίωσης Πουλιών. 50 σελ.

Αλεξίου B . 2005 ( ?). Η πεδική πέρδικα Perdix perdix στο Γράμμο (???). Μεταπτυχικάη διατριβή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, Θεσσαλονίκη.

Αλιβιζάτος Χ., 1996. Βιολογία και οικολογία αναπαραγωγής της Αετογερακίνας ( Buteo rufinus CR.) στο νομό Έβρου. Διδακτορική Διατριβή. Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 120 σελ.

Αλμπάνης T . A ., Παπακώστας Γ., Χελά Δ., Γκούτνερ Β., 1994. Υπολλείματα φυτοφαρμάκων στο νερό, σε ιζήματα και στην ορνιθοπανίδα των υγροτόπων του Θερμαικού Κόλπου. Στο: 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χημείας " Χημεία και Οικονομική ανάπτυξη ", σελ. 185-188.

Αντωνιάδου Β. 2004. Ανίχνευση οργανοχλωριδίων στην τροφική αλυσίδα υδρόβιων πτηνών στην Κερκίνη. Μεταπτυχιακή διατριβή. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, Θεσσαλονίκη, 72 σελ.

Απαλοδήμος N ., 1993. Περιγραφικό λεξικό των πουλιών της Ελλάδος . Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας, 415 σελ.

Αρβανίτης Π., 2003. Η ημερήσια δρατρηριότητα τεσσάρων ειδών anatidae στην τεχνητή λίμνη Μπραμιανών Ιεράπετρας κατά τη διάρκεια διαχείμασης. Μεταπτυχιακή διατριβή. Πανεπιστήμιο Κρήτης. 109 σελ.

Άτση K., 1996. Όλα τα πουλιά της Ελλάδας. Ελεύθερος Τύπος, Αθήνα. 287 σελ.

Βαλιάνος Χ., 1980. Τα αρπακτικά πουλιά. Στο: Protect . Flora , Fauna and Biotopes in Greece . Αθήνα, Οκτώβριος 1979, Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης (ΕΕΠΦ), σελ. 191-193.

Βλάχος Χ. 1989. Οικολογία του Κραυγαετού Aquila pomarina στο δάσος Δαδιάς. Διδακτορική Διατριβή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, Θεσσαλονίκη, 137 σελ.

Βλάχος Χ., Μπακαλούδης Δ., 1999. Conservation of birds of prey and their management problems in the forest complex of Dadia - Lefkimi - Soufli. Στο: Πρακτικά 8 o υ Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου " Σύγχρονα προβλήματα Δασοπονίας ", A λεξανδρούπολη 1998, σελ. 527-533.

Γκούτνερ Β., 1983. Οικολογία αναπαραγωγής της Αβοκέτας Recurvirostra avosetta L . και του Στρειδοφάγου Haematopus ostralegus L . ( Aves ) στο Δέλτα του ποταμού Έβρου. Διδακτορική Διατριβή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, Θεσσαλονίκη, 212 σελ.

Γκούτνερ Β., 1983. Διαχείριση των υγροτόπων του Δέλτα Έβρου σε σχέση με τη διαφύλαξη των πουλιών της περιοχής. Στο: Πρακτικά 1ου Συνεδρίου ΠΕΒ, " Οικολογικά ζητήματα στην Ελλάδα σήμερα ", Αθήνα, σελ. 108-112.

Γκούτνερ Β., 2005. Ορνιθολογία. Υπηρεσία Δημοσιευμάτων, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, Θεσσαλονίκη, 407 σελ.

Γρημπυλάκου Λ., 2005. Ανάπτυξη Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών για την επιλογή ενδιαιτήματος ορνιθοπανίδας. Πιλοτική εφαρμογή: ο Τουρκοτσοπανάκος στη Λέσβο. Μεταπτυχιακή Διατριβή, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μυτιλήνη, 81 σελ.

Δεληγεώργης I., 2004. Η ορνιθοπανίδα του βόρειου τμήματος του ποταμού Λουδία και η επίδραση των ανθρώπινων δραστηριοτήτων σε αυτή. Μεταπτυχιακή Διατριβή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, Θεσσαλονίκη, 71 σελ.

Δημάκη Μ., Scho golev I ., Ιωαννίδης Ι., 1996. Συστηματικές παρατηρήσεις πουλιών στη Σάμο. Στο: Σαμιακές Μελέτες, σελ. 397-442.

Δημαλέξης A ., 2001. Οικολογία τροφοληψίας τριών ειδών ερωδιών στις λίμνες Κερκίνη και Μικρή Πρέσπα. Διδακτορική Διατριβή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, Θεσσαλονίκη, 204 σελ.

Δημητρίου Ε., Καπαρελιώτης Α., Ακοβικιώτης K ., Περγαντής Φ., Περήφανος M ., Τσαγκαράκης Ε., 2003. Τραυματισμένα ψάρια από επιθέσεις κορμοράνων στην κλειστή λιμνοθάλασσα "Μπούκα" του ΙΧΘΥΚΑ. Στο: 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων, Πρέβεζα, 10-13 Απριλίου 2003, σελ. 215-218.

Δρετάκης M., 1996. Τα υδρόβια και παρυδάτια είδη πουλιών σε τέσσερις υγροτόπους της Κρήτης. Μεταπτυχιακή Διατριβή. Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ηράκλειο.

Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, 1994. Σημαντικές περιοχές για τα πουλιά της Ελλάδας . Αθήνα, 271 σελ.

Ζόγκαρης Σ., Παπανδρόπουλος Δ, Αλιβιζάτος Χ., Ρήγας Γ., Χατζηρβασάνης Β. και Καρδακάρη Ν. 2003. Απειλούμενα πουλιά του Αμβρακικού . Αθήνα, ΚΟΑΝ.

Θεοφανέλης T., 2003. Οικολογία δύο ειδών του γένους Parus (Τάξη Στρουθιόμορφα) σε πευκοδάση της Λέσβου: επίδραση περιβαλλοντικών παραγόντων στην αναπαραγωγή. Διδακτορική Διατριβή, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 169 σελ.

Θεοφανέλης T ., Γαληνού Ε., Ακριώτης T ., 2004. Η γονιμότητα σε ένα πληθυσμό Καλογέρων ( Parus major ) στο νοτιοανατολικό άκρο της κατανομής τους. Στο: Ετήσιο Συνέδριο Ένωσης Ελλήνων Οικολόγων και Ελληνικής Ζωολογικής Εταιρείας, Μυτιλήνη, 18-21 Νοεμβρίου 2004, σελ. 86-92.

Θωμαίδης Χ., 2002. Οικολογία της πεδινής πέρδικας Perdix perdix σε οικοσύστημα σιτηρών. Διδακτορική Διατριβή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, Θεσσαλονίκη.

Θωμαίδης Χ., Καραμπατζάκης Θ., Λογοθέτης Γ., Χριστοφορίδου Γ., 1996. Τεχνικός οδηγός βελτίωσης των βιοτόπων του αγριοχοιρου, του λαγού, της πετροπέρδικας, της πεδινής πέρδικας . ΣΤ ΚΟΜΑΘ, 110 σελ.

Θωμαίδης Χ., Λογοθέτης Γ., Χριστοφορίδου Γ., Καραμπατζάκης Θ., 1996. Χαρακτηριστικά της κυνηγετικής κάρπωσης στην Ελλάδα για την κυνηγετική περίοδο 1994-1995. In: 7o Πανελλήνιο Δασολογικό Συνέδριο, 11-13 Οκτ. 1995, Καρδίτσα, σελ. 743-753.

Θωμαίδης Χ., Λογοθέτης Γ., Χριστοφορίδου Γ., Καραμπατζάκης Θ., 1999. Οι μεταβλητές της κυνηγετικής κάρπωσης ως δείκτες θηραματικής αφθονίας για τα θηραματικά είδη Λαγός, Πετροπέρδικα, ορτύκι και Μπεκάτσα. Στο: Πρακτικά 8oυ Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου " Σύγχρονα προβλήματα Δασοπονίας ", Aλεξανδρούπολη 1998, σελ. 660-672.

Jerrentrup H ., 1986. Τα πουλιά της περιοχής της Ξάνθης - Νέστου . Θρακικά Χρονικά 41: 194-211.

Κατσαδωράκης Γ., 1990. Βιοκοινότητες στρουθιόμορφων πουλιών στην Πρέσπα Φλώρινας: Στοιχεία οικολογίας και βιογεωγραφίας. Διδακτορική διατριβή, Πανεπιστήμιο Αθηνών, 238 σελ.

Κατσαδωράκης Γ., 2002. Το βιβλίο των πελεκάνων. Εταιρεία Προστασίας Πρεσπών, 182 σελ.

Κακαλής E ., 2003. Κατανομή, πληθυσμιακή πυκνότητα και επιλογή ενδιαιτήματος του Τουρκοτσοπανάκου ( Sitta krueperi ) στη Λέσβο. Μεταπτυχιακή Διατριβή. Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μυτιλήνη.

Καρδακάρη N ., 2000. Τα πουλιά στο Διβάρι της Μεσσηνίας . Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, Αθήνα, 103 σελ.

Κάρτας H ., Συμεωνίδης H ., 2003. Πουλιά στη λίμνη Άγρα-Βρυττών-Νησίου . Δήμος Έδεσας, 82 σελ.

Κασιούμης K ., Τσιακίρης Ρ., Παπαγεωργίου K ., 2005. Εντοπισμός των προβλημάτων - απειλών διατήρησης προστατευομένων ειδών άγριων πτηνών σε ορεινές δασικές περιοχές Ζώνης Ειδικής Προστασίας. Στο: Πρακτικά 11oυ Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου, σελ. 604-614.

Καζαντζίδης Σ., 1997. Τα πουλιά. Στο: Ντάφης κ.α. Το έργο των οικοτόπων στην Ελλάδα: Δίκτυο ΦΥΣΗ 2000, Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων, σελ. 557-573.

Καζαντζίδης Σ., 1998. Οικολογία αναπαραγωγής του Λευκοτσικνιά ( Egretta garzetta ) στο Δέλτα του ποταμού Αξιού. Διδακτορική Διατριβή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, Θεσσαλονίκη, 208 σελ.

Καζαντζίδης Σ., 2005. Ερωδιοί , Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, 114 σελ.

Καζαντζίδης Σ., Ναζηρίδης Θ., 1999. Εθν ικό Σχέδιο Δράσης για τη Λαγγόνα (Phalacrocorax pygmaeus P., 1773). WWF Ελλάς - Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία - Εταιρεία Προστασίας Πρεσπών, 56 σελ.

Καζαντζίδης Σ., Ναζηρίδης Θ., 1999. Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Νανόχηνα (Αnser erythropus L., 1758). WWF Ελλάς - Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία - Εταιρεία Προστασίας Πρεσπών, 36 σελ.

Καζαντζίδης Σ., Ναζηρίδης Θ., 2003. Η επίδραση του Κορμοράνου Phalacrocorax carbo sinensis ( Linnaeus , 1758) στα αλιεύματα της Λίμνης Κερκίνης. Στο: Πρακτικά 11ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ιχθυολόγων, Πρέβεζα, 10-13 Απριλίου 2003, σελ. 235-238.

Καζαντζίδης Σ., Παναγιωτοπούλου M ., 2002. Διαχείριση υγροτόπων - Η περίπτωση της Βιστονίδας Στο: Τεχνητοί υγρότοποι και ταμιευτήρες της Κρήτης: Αξίες, λειτουργίες, προοπτικές . Χανιά 4-6 Μαρτίου 2002. (Πρακτικά σε CD )

Καζαντζίδης Σ., Τόσκος Χ., 2004. Η ορνιθοπανίδα στη λίμνη Καστοριάς. Στο: Ετήσιο Συνέδριο Ένωσης Ελλήνων Οικολόγων και Ελληνικής Ζωολογικής Εταιρείας, Μυτιλήνη, 18-21 Νοεμβρίου 2004, σελ. 93-98.

Καζαντζίδης Σ., T σιακίρης Ρ., Δημαλέξης Α., 2003. Η ορνιθοπανίδα στα ψευδαλπικά λιβάδια της περιοχής Τζένα Πίνοβο και οι δράσεις για τη διατήρησή της. Στο: Πλατής Π. και Θ. Παπαχρήστου (εκδ.), Πρακτικά 3 o υ Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου , Καρπενήσι, 4-6 Σεπτεμβρίου 2002, σελ. 469-476. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων - Ελληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία.

Καζαντζίδης Σ., Δημαλέξης Α., Στάης Σ., Χατζηλάκου Δ., Ποιραζίδης Κ. και Γκατζογιάννης Σ. 2003. Διαχείριση ορνιθοπανίδας σε ορεινές - δασικές περιοχές . ΕΘΙΑΓΕ-Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών - WWF -Ελλάς, Θεσσαλονίκη, 80 σελ.

Κομηνός Θ., 1995. Κύθηρα - Στο δρόμο των πουλιών . Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, Αθήνα, 182 σελ.

Λατσούδης Π., 1994. Υγροτοπική ζώνη ενδιαφέροντος και ορνιθοπανίδα στο Βαθύ Ρέμα Νέας Ορεστιάδας. Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, Αθήνα, 27 σελ.

Λιόρδος Β., 2004. Βιολογία και οικολογία πληθυσμών του Κορμοράνου ( Phalacrocorax carbo L . 1758) που φωλιάζουν και διαχειμάζουν σε ελληνικούς υγροτόπους. Διδακτορική Διατριβή, Αριστοτέλιεο Πανεπιστήμιο, Θεσσαλονίκη, 308 σελ.

Λογοθέτης Γ., Καραμπατζάκης Θ., Χριστοφορίδου Γ., 1995. Εκτίμηση της ενεργού ζήτησης κυνηγιού και της κυνηγετικής κάρπωσης στη Δ. Ροδόπη κατά την κυνηγετική περίοδο 1993-1994. Στο: 7o Πανελλήνιο Δασολογικό Συνέδριο, 11-13 Οκτ. 1995, Καρδίτσα, σελ. 754-765.

Μακρυγιάννη Ε., 2003. Βιολογία αναπαραγωγής της Αγκαθοκαλημάνας στο Δέλτα Έβρου. Μεταπτυχιακή Διατριβή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, Θεσσαλονίκη, 80 σελ.

Μανιός N ., 2002. Οικολογία της Ορεινής πέρδικας Alectoris graeca graeca στην Ήπειρο και στη Φωκίδα. Διδακτορική Διατριβή. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, Θεσσαλονίκη. 141 σελ.

Μανιός N ., T σαχαλίδης E ., Παπαγεωργίου Ν., 2004. Εποχική χρήση ενδιαιτημάτων της Ορεινής πέρδικας ( Alectoris graeca graeca ) σε περιοχές της Ηπείρου. Στο: Δαφνής Στ. (εκδ.), Πρακτικά 1 ου Πανελλήνιου Περιβαλλοντικού Συνεδρίου « Σύγχρονα Περιβαλλοντικά Θέματα ». ΔΠΘ, Τμήμα Δσολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων. Ν. Ορεστιάδα, 7-9 Μαΐου 2004. σελ. 87-96.

Μαραφέλιας Π., Φουρνάρης Μ., 1999. Πρώτες βοήθειες για άγρια πουλιά . Εκδόσεις ΦΙΛΙΠΠΟΤΗ, Αθήνα, 125 σελ.

Μαρούδης Κ., 1995. Περί της χρησιμότητας των πτηνών . Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία-Ευώνυμος Οικολογικη Βιβλιοθήκη. 2 η Ανατύπωση, Αθήνα, 255 σελ. (Α' έκδοση: Αθήνα 1880, Εκδ. "Ελλ. Ανεξαρτησίας»).

M ατσάκης Ι., 1992. Απογραφή της πανίδας της Ελλάδας -Κατάσταση βιοτόπων και πληθυσμών απειλούμεων ειδών. Biologia Gallo-hellenica 19: 103-118.

Μενούνος Π., 1999. Αξιολόγηση των καλαμώνων στο Δέλτα Αξιού για διατήρηση και αύξηση των πληθυσμών των πουλιών. Μεταπτυχιακή Διατριβή. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, Θεσσαλονίκη, 98 σελ.

Μπαρμπούτης Χ., Ivovic M ., Δρετάκης M ., Κατσιμάνης N ., Μυλωνάς M ., 2004. Διεύθυνση των ανέμων και μεταναστευτικός ρυθμός εντομοφάγων στρουθιόμορφων ειδών στη Νήσο Γαύδο κατά την εαρινή μεταναστευτική περίοδο. Στο: Πρακτικά ετήσιου Συνεδρίου Ένωσης Ελλήνων Οικολόγων και Ελληνικής Ζωολογικής Εταιρείας, Μυτιλήνη, 18-21 Νοεμβρίου 2004, σελ. 182-187.

Μπίρτσας Π., 2002. Οικολογία και προστασία του Νυχτοκόρακα ( Nycticorax nycticorax L . 1758) στην τεχνητή λίμνη Κερκίνη του Ν. Σερρών. Διδακτορική Διατριβή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, Θεσσαλονίκη, 155 σελ.

Ναζηρίδης Θ., 2005. Συγκριτική οικολογική μελέτη του Κορμοράνου ( Phalacrocorax carbo Linnaeus , 1758 ) και της Λαγγόνας ( Phalacrocorax pygmaeus Pallas , 1773) στη Λίμνη Κερκίνη. Διδακτορική Διατριβή. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, Θεσσαλονίκη.

Ξηρουχάκης Σ., 2001. H σημασία της Κρήτης στην διατήρηση των μεγάλων αρπακτικών. Στο: Νότιο Αιγαιο-Κρήτη-Κύπρος: Συνεργασία για το περιβάλλον και την ανάπτυξη . Μουσείο Φυσικής Ιστορίας της Κρήτης, Πανεπιστήμιο Κρήτης, σελ. 113-125.

Ξηρουχάκης Σ, 2003. Η οικολογία του Ευρασιατικού Όρνιου ( Gyps fulvus fulvus Hablizl , 1783 ) στην Κρήτη. Διδακτορική Διατριβή, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ηράκλειο.

Όντριας Ξ., 1992. Η πανίδα της Ελλάδας: Πουλιά. Αθήνα, 264 σελ.

Παπαγεωργίου N., 1992. Το παρόν και το μέλλον του Κολχικού Φασιανού στο Μεγάλο Δάσος του Νέστου. Στο: Πρακτικά συνεδρίου: Νέστος: το φυσικό περιβάλλον και τα προβλήματα του. 24-26/4/1992, Καβάλα, σελ. 169-183.

Παπαγεωργίου N., 1995. Οικολογία και διαχείριση άγριας πανίδας . University Studio Press, Θεσσαλονίκη , 222 σελ .

Παπαγεωργίου N., 1996. Εκτροφή θηραμάτων. University Studio Press , Θεσσαλονίκη, 242 σελ.

Παπαγεωργίου N ., Βλάχος Χ., Μπίρτσας Π., 1991. Η πτηνοπανίδα του Πανεπιστημιακού Δάσους του Περτουλίου. Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Δασολογίας & Φυσ. Περιβάλλοντος ΑΠΘ 9: 250-273.

Παπαγεωργίου N ., Βλάχος Χ., παραλικίδης Ν., 1993. Διαχείριση του Κολχικού φασιανού στο Παρανέστιο Μεγάλο Δάσος (Κοτζα-Ορμάν). Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Δασολογία και Φυσικού Περιβάλλοντος, University Studio Press , Θεσσαλονίκη, 32 σελ.

Παπακωνσταντίνου K ., 1996. Πουλιά του Αιγαίου . Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, Αθήνα, 64 σελ.

Παπίκα Σ., Παναγιά E ., 2004. Οδηγός αναγνώρισης ειδών άγριας πανίδας και αυτοφυούς χλωρίδας. Μέρος Α: Πτηνά. Υπουργείο Γεωργίας, HIPPO Ed., Αθήνα, 319 σελ.

Παπούλια Στ., Καζαντζίδης Σ., Γαλατσίδας Σ., Τσιουρλής Γ., 2006. Κατανομή στρουθιόμορφων ειδών σε λιβαδικά και δασικά οικοσυστήματα. Στο: Π.Δ. Πλατής, Α.Ι. Σφουγγάρης, Θ.Γ. Παπαχρήστου και Α.Γ. Τσιόντσης (επιμελ. έκδοσης), Λιβάδια των πεδινών και ημιορεινών περιοχών-Μοχλός ανάπτυξης της υπαίθρου. Πρακτικά 4 ου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου. Βόλος 10-12 Νοεμβρίου 2004. σελ. 403-411.

Παπούλια Στ., Καζαντζίδης Σ., Τσιουρλής Γ., 2003. Η χρήση των θαμνολίβαδων πουρναριού από την ορνιθοπανίδα στην περιοχή Λαγκαδά Θεσσαλονίκης. Στο: Πλατής Π. και Θ. Παπαχρήστου (εκδ.), Πρακτικά 3 o υ Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου. Καρπενήσι, 4-6 Σεπτεμβρίου 2002, σελ. 117-111123. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων - Ελληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία.

Παραλικίδης N ., 2005. Οικολογία του Κολχικού Φασιανού ( Phasianus colchicus colchicus ) στο παρανέστιο δάσος του Κοτζά Ορμάν. Διδακτορική Διατριβή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, Θεσσαλονίκη,

Παυλίδης A., 1997. Οργάνωση, παρουσίαση και ανάλυση των στοιχείων του Ελληνικού Κέντρου Περίθαλψης Αγρίων Ζωων και Πουλιών. Μεταπτυχιακή Διατριβή. Πανεπιστήμιο του Αιγαίου.

Peterson R., Mountfort G., Huxley J., Kanellis A., Bauer W., 1981. Τα πουλιά της Ελλάδας και της Ευρώπης . Χρυσός Τύπος ΑΕ, 480 σελ.

Ποιραζίδης K ., 2003. Επιλογή βιοτόπων αναπαραγωγής από ημερόβια συνυπάρχοντα αρπακτικά πουλιά με κριτήριο τα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος, στο Εθνικό Πάρκο Δαδιάς - Λευκίμης - Σουφλίου. Διδακτορική Διατριβή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, Θεσσαλονίκη, 246 σελ.

Ποιραζίδης K ., Σκαρτσή Θ., Γκατζογιάννης Σ., Κατσαδωράκης Γ., 2004. Πρόγραμμα παρακολούθησης των πολύτιμων οικολογικών χαρακτηριστικών στο Εθνικό Πάρκο Δαδιάς - Λευκίμης - Σουφλίου. Στο: Δαφνής Στ. (εκδ.), Πρακτικά 1 ου Πανελλήνιου Περιβαλλοντικού Συνεδρίου « Σύγχρονα Περιβαλλοντικά Θέματα ». ΔΠΘ, Τμήμα Δσολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων. Ν. Ορεστιάδα, 7-9 Μαΐου 2004. σελ. 169-177.

Προμπονάς Μ., Ξηρουχάκης Σ., Γρίβας K ., 2004. Δράσεις για τη διατήρηση - προστασία του Γυπαετού και της βιοποικιλότητας στην Κρήτη. Στο: Ετήσιο Συνέδριο Ένωσης Ελλήνων Οικολόγων και Ελληνικής Ζωολογικής Εταιρείας, Μυτιλήνη, 18-21 Νοεμβρίου 2004, σελ. 200-204.

Πυροβέτση M ., Δημαλέξης A ., Στάμου Γ., 1993. Παράγοντες που επιδρούν στην αναπαραγωγική επιτυχία του Αργυροπελεκάνου στην Μικρή Πρέσπα. Στο: 15 o Πανελλήνιο Συνέδριο Πανελλήνιας Ένωσης Βιολόγων, σελ. 174-176.

Σακούλης A ., 1998. Ο Αιγαιόγλαρος και οι φίλοι του - Μια ξενάγηση στο Αιγαίο . Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, Αθήνα, 33 σελ.

Στάρα Κ. (επιμέλεια έκδοσης), 1997. Η Θεσσαλονίκη των πουλιών . Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, 32 σελ.

Στάρα Κ., 1998. Θαλασσινές ιστορίες για .γλάρους από την ελληνική παράδοση, την ελληνική και την παγκόσμια λογοτεχνία . Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία. Αθήνα. 47 σελ.

Σφουγγάρης A ., Γιαννακόπουλος A ., Κορδάρης N ., 2004. Πληθυσμιακές τάσεις και διατήρηση του Κιρκινεζιού ( Falco naumanni ) στη Θεσσαλία. Στο: Ετήσιο Συνέδριο Ένωσης Ελλήνων Οικολόγων και Ελληνικής Ζωολογικής Εταιρείας, Μυτιλήνη, 18-21 Νοεμβρίου 2004, σελ. 221-225.

Σώκος Χ., Μπίρτσας Π., 2005. Η διαχείριση του Κολχικού Φασιανού στην Ελλάδα - Διατήρηση μέσω της ορθής χρήσης . Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας-Θράκης, ΥΠΕΧΩΔΕ, Θεσσαλονίκη, 143 σελ.

Σώκος Χ., Μπίρτσας Π., 2005. Η αλλοτρίωση της θήρας: Η περίπτωση του Put and Take στις ΕΚΠ. Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Δασολογίας & Φυσ. Περιβάλλοντος. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, Θεσσαλονίκη,

Σώκος Χ., Μπίρτσας Π., Παπαγεωργίου N . 2002. Θήρα και υγρότοποι: εφαρμογή διαχειριστικών μέτρων ή απαγορευτικών διατάξεων? Στο: Πρακτικά 10oυ Πανελήνιου Δασολογικού Συνεδρίου, Τρίπολη, 26-29 Μαίου 2002, σελ. 601-613.

Σώκος Χ., Πλατής Π., Μπίρτσας Π., Σταμκόπουλος Χ., Καρακατσάνης Κ., 2004. Δείκτης καταλληλότητας ενδιαιτήματος Φασιανού: εφαρμογή στο Δέλτα Νέστου. Στο Δαφνής Στ. (εκδ.), Πρακτικά 1 ου Πανελλήνιου Περιβαλλοντικού Συνεδρίου « Σύγχρονα Περιβαλλοντικά Θέματα ». ΔΠΘ, Τμήμα Δσολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων. Ν. Ορεστιάδα, 7-9 Μαΐου 2004. σελ. 148-158.

Τσαχαλίδης E ., 1990. Βιολογία και οικολογική συμπεριφορά του Λευκοτσικνιά ( Egretta garzetta ) στην τεχνητή λίμνη Κερκίνης Σερρών. Διδακτορική Διατριβή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, Θεσσαλονίκη, 146 σελ.

Τσαχαλίδης E ., 2002. Βιολογία αναπαραγωγής του Κρυπτοτσικνιά ( Ardeola ralloides Scopoli , 1769) στη λίμνη Κερκίνη. Γεωτεχνικά Επιστημονικά Θέματα 13: 76-85.

Τσαχαλίδης E ., Γκούτνερ Β., 2003. Η θνησιμότητα των νεοσσών του Λευκοπελαργού ( Ciconia ciconia ) εξαιτίας γάγραινας στην Ελλάδα. Γεωτεχνικά Επιστημονικά Θέματα 14: 79-83.

Τσαχαλίδης E ., Παραλικίδης N ., Τσιομπανούδης A ., 2004. Διαιτολόγιο και ενδιαιτήματα διατροφής του ευρωπαικού ορτυκιού ( Coturnix coturnix coturnix ) σε περιοχές του Νομού Έβρου. Στο: Δαφνής Στ. (έκδ.), Πρακτικά 1 ου Πανελλήνιου Περιβαλλοντικού Συνεδρίου « Σύγχρονα Περιβαλλοντικά Θέματα ». ΔΠΘ, Τμήμα Δσολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων. Ν. Ορεστιάδα, 7-9 Μαΐου 2004. σελ. 159-168.

Τσαχαλίδης E ., Παραλικίδης N ., Τσιομπανούδης A ., 2004. Διαχείριση του Ευρωπαικού Ορτυκιού ( Coturnix coturnix coturnix ) σε περιοχές του Νομού Έβρου: Συμπεριφορά διατροφής. Στο: Δαφνής Στ. (εκδ.), Πρακτικά 1 ου Πανελλήνιου Περιβαλλοντικού Συνεδρίου « Σύγχρονα Περιβαλλοντικά Θέματα ». ΔΠΘ, Τμήμα Δσολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων. Ν. Ορεστιάδα, 7-9 Μαΐου 2004. σελ. 139-168.

Τσαχαλίδης E ., Λεφάκης Π., Κυρκενίδης Ι., Ανδρεοπούλου Z ., 2004. Συμβολή των πολυμέσων (multimedia) στη διδασκαλία του μαθήματος της θηραματικής: Υδρόβια πτηνά. Στο : Δαφνής Στ. (εκδ.), Πρακτικά 1 ου Πανελλήνιου Περιβαλλοντικού Συνεδρίου « Σύγχρονα Περιβαλλοντικά Θέματα ». ΔΠΘ, Τμήμα Δσολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων. Ν. Ορεστιάδα, 7-9 Μαΐου 2004. σελ. 460-468.

Τσαχαλίδης E ., Μανιός N ., Παραλικίδης N ., Τσιομπανούδης A ., 2006. Συμβολή της ποώδους βλάστησης στο διαιτολόγιο των εδαφόβιων πτηνών. Στο: Π.Δ. Πλατής, Α.Ι. Σφουγγάρης, Θ.Γ. Παπαχρήστου και Α.Γ. Τσιόντσης (επιμελ. έκδοσης), Λιβάδια των πεδινών και ημιορεινών περιοχών-Μοχλός ανάπτυξης της υπαίθρου. Πρακτικά 4 ου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου. Βόλος 10-12 Νοεμβρίου 2004. σελ. 412-421.

Τσιακίρης Ρ., Στάρα K ., 2006. Η σημασία του μωσαιικού των ενδιαιτημάτων των αγροκτηνοτροφικών οροπεδίων του Εθνικού Δρυμού Βίκου- Αώου για την ορνιθοπανίδα . Στο: Π.Δ. Πλατής, Α.Ι. Σφουγγάρης, Θ.Γ. Παπαχρήστου και Α.Γ. Τσιόντσης (επιμελ. έκδοσης), Λιβάδια των πεδινών και ημιορεινών περιοχών-Μοχλός ανάπτυξης της υπαίθρου. Πρακτικά 4 ου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου. Βόλος, 10-12 Νοεμβρίου 2004. σελ. 423-428.

Τσουγκράκης Ι., 1995. Η βόσκηση αγροτικών ζώων στους υγροτόπους και οι επιδράσεις της στην ορνιθοπανίδα: επισκόπηση βιβλιογραφίας. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων, Θεσσαλονίκη, 27 σελ.

Τσούνης Γ., 1989. Τα πουλιά της Ελλάδας. Εκδ. Περγαμηνή, Αθήνα, 121 σελ.

Τσούνης Γ., 1999. Birdwatching - Στο μαγικό κόσμο των πουλιών. Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα, 400 σελ.

Υπουργείο Γεωργίας, 1985. Το πρώτο μου βιβλίο για τα πουλιά . Υπουργείο Γεωργίας. 40 σελ.

Υφαντής Γ., Καζαντζίδης Σ., 2004. Οι αποικίες των ερωδιών στην Ελλάδα. Στο: Ετήσιο Συνέδριο Ένωσης Ελλήνων Οικολόγων και Ελληνικής Ζωολογικής Εταιρείας, Μυτιλήνη, 18-21 Νοεμβρίου 2004. σελ. 265-271.

Φρίγγης Κ. 2004. Πολυχλωριωμένα διφαινύλια (PCBs) στην τροφική αλυσίδα υδρόβιων πτηνών στη Λίμνη Κερκίνη. Μεταπτυχιακή διατριβή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, Θεσσαλονίκη, 74 σελ.

Χανδρινός Γ., Δημητρόπουλος A ., 1982. Αρπακτικά πουλιά της Ελλάδας . Εκδ. Π. Ευσταθιάδης & Υιοί, 199 σελ.

Χανδρινός Γ., 1992. Πουλιά . Στο: Το Κόκκινο Βιβλίο των απειλούμενων σπονδυλόζωων της Ελλάδας , Ελληνική Ζωολογική Εταιρεία, Ελληνική O ρνιθολογική Εταιρεία, σελ. 125-243.

Χατζηλάκου Δ., 1999. Συνοπτικός οδηγός - Επιπτώσεις έργων και δραστηριοτήτων στα πτηνά και στους βιοτόπους τους - Διαχείριση βιοτόπων ορνιθοπανίδας . Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, Αθήνα, 346 σελ.

Χατζηλάκου Δ., 1992. Μελέτη της βιολογίας αναπαραγωγής και της οικολογίας διατροφής του Ροδοπελεκάνου Pelecanus onocrotalus L ., 1758 στη λίμνη Μικρή Πρέσπα. Διδακτορική Διατριβή, Πανεπιστήμιο Αθηνών, 207 σελ.

Προηγούμενη σελίδα   

 

Email RSS Facebook Twitter YouTube

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Copyright © 2024 Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία
Θεμιστοκλέους 80, 10681, Αθήνα,
Τηλ/Fax: 210 8228704, 210 8227937,
e-mail: info@ornithologiki.gr
Φράγκων 22, 54625, Θεσσαλονίκη, Τηλ/Fax. 2310 244245,
e-mail: thess@ornithologiki.gr