en
Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, φωτογραφία:  Αγγελος Ευαγγελίδης
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ - ΤΑΙΠΕΔ

Η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, ασκώντας το δικαίωμά της στην πρόσβαση στην περιβαλλοντική πληροφορία σχετικά με τα ακίνητα του ΤΑΙΠΕΔ που βρίσκονται μέσα σε φυσικές περιοχές, έστειλε αίτημα τον Νοέμβριο του 2014 προς το ΤΑΙΠΕΔ για τη χορήγηση του συνόλου των γεωγραφικών δεδομένων των ιδιοκτησιών όλης της επικράτειας που αφορούν στο φυσικό περιβάλλον και έχουν μεταβιβασθεί στο ΤΑΙΠΕΔ (αριθ. πρωτ. 14/302-11.11.2014). Συγκεκριμένα ζητήθηκαν τα δεδομένα που αφορούν στις κατηγορίες ακινήτων «Ολοκληρωμένες Αποκρατικοποιήσεις», «Επικείμενες Αποκρατικοποιήσεις» και «Αποκρατικοποιήσεις σε Εξέλιξη» (δείτε το Χαρτοφυλάκιο του ΤΑΙΠΕΔ). Πέρα από τις γεωγραφικές συντεταγμένες για κάθε περιουσιακό στοιχείο, ζητήθηκαν και τα ΦΕΚ μεταβίβασης. Το ΤΑΙΠΕΔ, το οποίο βάσει νόμου είχε προθεσμία 60 ημερών για την ικανοποίηση του αιτήματος αυτού, ουδέποτε απάντησε στην ως άνω επιστολή της Ορνιθολογικής, ούτε και μετά την πάροδο έξι μηνών.

Για τον λόγο αυτό, η Ορνιθολογική απέστειλε εκ νέου αίτημα (αριθ. πρωτ. 15/134-7.5.2015), στη νέα ηγεσία του ΤΑΙΠΕΔ με κοινοποίηση στην Αναπλ. Υπουργό Οικονομικών κα Ν. Βαλαβάνη και στον Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Περιουσίας κο Δ. Κλούρα. Το ΤΑΙΠΕΔ απάντησε σχετικά (αριθ. πρωτ. 20405/11.05.2015, δείτε σχετική εικόνα), ενημερώνοντας την Ορνιθολογική για την προετοιμασία νέου προγράμματος πλοήγησης στην ιστοσελίδα του, στο οποίο και θα είναι διαθέσιμες με περισσότερο εύχρηστο τρόπο πληροφορίες για τα ακίνητα που έχουν μεταβιβαστεί στο ίδιο. Επίσης, με την επιστολή αυτή παρατέθηκαν και 13 ΦΕΚ με τα οποία έχουν μεταβιβαστεί ακίνητα στο ΤΑΙΠΕΔ.

Βιβλίο Ίδρυμα Μαραγκοπούλου
Το βιβλίο «ΤΑΙΠΕΔ όργανο εκποίησης της περιουσίας και κατάργησης εθνικής κυριαρχίας της Ελλάδας» (εκδόσεις Ίδρυμα Μαραγκοπούλου) αποτελεί το μοναδικό μέχρι σήμερα εργαλείο κατανόησης της νομικής επικαιρότητας σχετικά με την εκχώρηση περιοχών στο ΤΑΙΠΕΔ προς υποτιθέμενη «αξιοποίηση». Το βιβλίο εξετάζει τις επιπτώσεις των μαζικών εκποιήσεων της δημόσιας περιουσίας από το Ταμείο στα ανθρώπινα δικαιώματα. Συγγραφείς είναι οι: Αλίκη Γιωτοπούλου-Μαραγκοπούλου, Ομ. Καθηγήτρια και Πρόεδρος ΙΜΔΑ, Αντώνης Μπρεδήμας, Ομ. Καθηγητής Πανεπιστημίου και μέλος ΔΣ ΙΜΔΑ, Μαρία Καραμανώφ, Σύμβουλος Επικρατείας και Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Περιβάλλοντος και Βιωσιμότητος, Γιώργος Κασιμάτης, Ομ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, Ακρίτας Καϊδατζής, Λέκτορας του Τμήματος Νομικής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Αριστοτέλης Κοσκινάς, Πρόεδρος Συλλόγου Προστασίας Περιβάλλοντος Κέρκυρας.

Η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία συμμετέχει στο βιβλίο με το κεφάλαιο «Παρατηρητήριο ΤΑΙΠΕΔ. Περιβαλλοντική κριτική στην αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας». Μπορείτε να βρείτε το βιβλίο σε όλα τα κεντρικά βιβλιοπωλεία.

Το φιλέτο της « ΣΑΧΑΡΑ»
Δυο ενημερωτικές ημερίδες για τη διάσωση της παραλίας «Σαχάρας», στις 29 Μαΐου στη Θεσσαλονίκη στο «Οικόπολις» και στις 5 Ιουνίου στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής, έγιναν από κατοίκους της περιοχής, μαζί με τις περιβαλλοντικές οργανώσεις Ορνιθολογική, Καλλιστώ, Δίκτυο Μεσόγειος SOS και Δράση για την Άγρια Ζωή. Κάτοικοι και ενδιαφερόμενοι ενημερώθηκαν για την οικολογική αξία των ελάχιστων εναπομεινάντων αμμοθινικών οικοσυστημάτων, τη σημασία τους για την ορνιθοπανίδα, την καταστροφή που υπέστησαν στην παραλία Σαχάρα και την κατάφορη παραβίαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας υπέρ της άναρχης δόμησης του αιγιαλού.

Καθώς η πώληση της παραλίας Σαχάρας έγινε μέσω ΤΑΙΠΕΔ, έγιναν εμφανείς οι παραλείψεις του Ταμείου στην ενημέρωση των πολιτών, στη προστασία των ευαίσθητων οικολογικά περιοχών και η απουσία δικλείδων ασφαλείας για τη διασφάλιση των «κοινόχρηστων αγαθών» και την περιφρούρηση των μοναδικών βιοτόπων της Ελλάδος. Τονίσθηκε η σημασία ύπαρξης του Παρατηρητήριου ΤΑΙΠΕΔ, η ανάγκη εμπλουτισμού του με πρόσθετη πληροφορία για περισσότερες περιοχές και οι τομείς στους οποίους θα πρέπει το Ταμείο άμεσα να ρυθμιστεί, λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε περιοχής και ενημερώνοντας επαρκώς και κατά τρόπο διαφανή τον κάθε ενδιαφερόμενο για τις νόμιμες ενδεδειγμένες χρήσεις αυτής.
 

Δείτε τον διαδραστικό χάρτη της Ορνιθολογικής Παρατηρητήριο ΤΑΙΠΕΔ εδώ

Email RSS Facebook Twitter YouTube

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Copyright © 2024 Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία
Θεμιστοκλέους 80, 10681, Αθήνα,
Τηλ/Fax: 210 8228704, 210 8227937,
e-mail: info@ornithologiki.gr
Φράγκων 22, 54625, Θεσσαλονίκη, Τηλ/Fax. 2310 244245,
e-mail: thess@ornithologiki.gr