en
Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, φωτογραφία:  Αγγελος Ευαγγελίδης
Ευρωεκλογές 2014

Τρεις κορυφαίες προτεραιότητες της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας για περιβαλλοντική δράση εντός της ΕΕ.

Η συμβολή των ευρωβουλευτών υπήρξε καθοριστική στη δημιουργία του πρωτοπόρου σε παγκόσμιο επίπεδο δικτύου προστατευόμενων περιοχών Natura 2000, με ακρογωνιαίους λίθους τις οδηγίες της ΕΕ για τα Πουλιά και τους Οικότοπους. Ωστόσο, πρέπει να γίνουν πολλά ακόμη καθώς εξακολουθεί να παρατηρείται επιδείνωση της κατάστασης των οικοσυστήματων και της άγριας χλωρίδας και πανίδας τόσο στην ξηρά όσο και τη θάλασσα.

Οι ευρωβουλευτές έχουν την ευκαιρία να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση των περιβαλλοντικών προτύπων της Ευρώπης και της Ελλάδας. Το παρακάτω κείμενο των θέσεών μας, ως αναπόσπαστη αρχή της παγκόσμιας οργάνωσης BirdLife International, της οποίας η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία/BirdLife Greece είναι εταίρος, υπογραμμίζει τις τρεις κορυφαίες προτεραιότητες για δράση εντός της ΕΕ.

Αδιαμφισβήτητα, ένα σημαντικό ποσοστό του κοινού ενδιαφέρεται για το περιβάλλον, γεγονός που καταδεικνύεται και από τα 2 εκατομμύρια μέλη της BirdLife Europe, πολλά εκ των οποίων έχουν επικοινωνήσει με τους εκπροσώπους της χώρας τους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, προκειμένου να παράσχουν υποστήριξη στις εκάστοτε εκστρατείες της BirdLife.

Οι έλληνες πολίτες ως ευρωπαίοι ψηφοφόροι δικαιούνται να έχουν δυναμικούς εκπροσώπους σε θέματα περιβάλλοντος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οι ευρωβουλευτές οφείλουν να υπερασπιστούν τα δικαιώματά τους.

Οι πολυάριθμες προκλήσεις με τις οποίες βρίσκεται αντιμέτωπη η Ευρώπη εμφανίζονται μεν αποκλίνουσες, αλλά πολλά ωστόσο από τα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα συνδέονται στενά με το περιβάλλον. Συχνά, στη ρίζα αυτών των προβλημάτων εντοπίζεται ο μη βιώσιμος τρόπος με τον οποίο εκμεταλλευόμαστε τους πεπερασμένους φυσικούς πόρους – εντός Ευρώπης και πέραν αυτής.

Η Ευρώπη έχει πρωτοστατήσει παγκοσμίως σε ζητήματα περιβαλλοντικής φιλοδοξίας. Οι ευρωβουλευτές ήταν από τους πρώτους που μετουσίωσαν την εν λόγω φιλοδοξία σε πολιτική. Η Ευρωπαϊκή Ένωση κινδυνεύει να χάσει αυτό τον ηγετικό ρόλο θυσιάζοντας τη μακροπρόθεσμη περιβαλλοντική βιωσιμότητα στον βωμό τού μη βιώσιμου και βραχυπρόθεσμου οικονομικού κέρδους. Η οικολογική κρίση που βιώνουμε σήμερα σε παγκόσμιο επίπεδο απαιτεί πλέον συνεπή δράση σε όλους τους τομείς της ευρωπαϊκής πολιτικής. Σύμφωνα με στοιχεία, οι Ευρωπαίοι πολίτες τάσσονται υπέρ μιας Ευρωπαϊκής Ένωσης με ισχυρό ρόλο και λόγο ως προς τα περιβαλλοντικά ζητήματα, και ζητούν πνεύμα ηγεσία καθοδήγησης και αλλαγές.

Χρησιμοποιούμε διπλάσιους από τους διαθέσιμους πόρους του πλανήτη. Ο βιοπορισμός εκατομμυρίων ανθρώπων σε όλο τον κόσμο απειλείται εξαιτίας της κατάρρευσης οικοσυστημάτων, της μη βιώσιμης χρήσης φυσικών πόρων, της κλιματικής αλλαγής και της απώλειας της βιοποικιλότητας. Η εν λόγω οικολογική κρίση πυροδοτεί ολοένα και περισσότερες συγκρούσεις σε χερσαίους, υδάτινους και άλλους πόρους. Η ΕΕ, κατά πάσα πιθανότητα, δεν θα κατορθώσει να επιτύχει τον στόχο της για το 2020, δηλαδή την ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας και την αποκατάστασή της, εάν δε ληφθεί δράση άμεσα.

Τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου απολαμβάνουν το εξαιρετικό προνόμιο σχεδιασμού ενός ευρωπαϊκού οράματος για μια πράσινη οικονομία χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών, η οποία θα διαφυλάσσει και θα αποκαθιστά τον φυσικό πλούτο. Αυτή η οικονομία θα προσφέρει στην κοινωνία τις παροχές στις οποίες βασιζόμαστε, και την προστασία που έχουμε ανάγκη στην εποχή της κλιματικής αλλαγής.

Η Ευρώπη, εν μέσω της επικρατούσας οικονομικής λαίλαπας, έχει την ευκαιρία να αναπροσανατολιστεί προς μεγαλύτερη βιωσιμότητα και αποδοτικότητα πόρων. Οι ευκαιρίες δίνονται σε όσους κάνουν την πρώτη κίνηση.

Με την παρούσα διακήρυξη προβάλλεται το όραμα της BirdLife International για μεταρρυθμίσεις.

1.Προστατεύστε και αποκαταστήστε τα οικοσυστήματά μας

Το φυσικό περιβάλλον είναι ο ακρογωνιαίος λίθος για τη λειτουργία της ανθρώπινης κοινωνίας. Οι παροχές που προσφέρουν τα οικοσυστήματά μας –όπως τροφή, καθαρό νερό και γόνιμα εδάφη– στηρίζουν κάθε οικονομική δραστηριότητα. Η βιοποικιλότητα, ο ιστός της ζωής σε αυτό τον πλανήτη, είναι ουσιώδους σημασίας για την εύρυθμη λειτουργία αυτών των παροχών. Πέραν τούτου, όλα τα είδη άγριας χλωρίδας και πανίδας έχουν το αναφαίρετο δικαίωμα συνύπαρξης με τους ανθρώπους.

Η ΕΕ έχει δεσμευθεί να ανασχέσει την απώλεια της βιοποικιλότητας και να κάνει την αρχή για την αποκατάσταση των οικοσυστημικών υπηρεσιών μέχρι το 2020. Η ΕΕ διαθέτει νομοθεσία παγκόσμιου κύρους, βάσει της οποίας έχει θεσπιστεί το Natura 2000, το μεγαλύτερο δίκτυο προστατευόμενων περιοχών παγκοσμίως. Ωστόσο, η εφαρμογή της νομοθεσίας που θεμελιώνει το δίκτυο Natura 2000, παραμένει ελλιπής· η προστασία ορισμένων περιοχών υπάρχει μόνο στα χαρτιά, ενώ άλλες έχουν ήδη καταστραφεί ή απειλούνται σοβαρά. Ταυτοχρόνως, οι χρήσεις γης και οι μη βιώσιμες ενεργειακές πολιτικές, καθώς και ο ανεπαρκής χωροταξικός σχεδιασμός, επιταχύνουν τη ζημία, ενώ σοβαρότατες ελλείψεις εμφανίζονται και στη χρηματοδότηση για τη βιοποικιλότητα.

Τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου οφείλουν να:

• Εξασφαλίσουν ότι η ενδιάμεση αξιολόγηση της στρατηγικής της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2020 θα αποτελέσει σημαντικό βήμα για την υλοποίησή της, ώστε η ΕΕ να δρομολογήσει αναλόγως τα σχέδιά της για την επίτευξη του στόχου τού 2020 σχετικά με τη βιοποικιλότητα.
• Εποπτεύσουν την ορθή εφαρμογή και επιβολή των Οδηγιών της ΕΕ για τα Πουλιά και τους Οικότοπους σε όλα τα κράτη μέλη, και να εξασφαλίσουν την έγκριση πακέτου διάσωσης για απειλούμενες περιοχές του Natura 2000.
• Πρωτοστατήσουν, μέσω μηχανισμών ευελιξίας στον προϋπολογισμό της ΕΕ, υπέρ μιας σημαντικής αύξησης στη χρηματοδότηση για το εξαιρετικά επιτυχημένο και αποδοτικό Πρόγραμμα LIFE, προκειμένου να βελτιωθεί η χρηματοδότηση του δικτύου Natura 2000.
• Διασφαλίσουν ότι η έγκριση και υλοποίηση των νέων περιβαλλοντικών πρωτοβουλιών της ΕΕ θα ενισχύσουν και θα συμπληρώσουν το δίκτυο Natura 2000, ενδυναμώνοντας παράλληλα και την ανθεκτικότητα οικοσυστημάτων στο ευρύτερο τοπίο.
• Επιτηρούν την εφαρμογή νέας νομοθεσίας της ΕΕ, ώστε να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις της παρουσίας ξενικών ειδών στη βιοποικιλότητα και τους ανθρώπους σε όλο το φάσμα της ΕΕ.

2.Παραγωγικές & Υγιείς Θάλασσες

Οι θάλασσες που περιβάλλουν την Ευρώπη είναι ένα από τα εξοχότερα δείγματα της φυσικής κληρονομιάς μας, ενώ παράλληλα φιλοξενούν μερικούς από τους μεγαλύτερους πληθυσμούς θαλάσσιων πουλιών στον κόσμο. Οι πρόσφατες μεταρρυθμίσεις στον τομέα της κοινής αλιευτικής πολιτικής παρέχουν την ελπίδα ότι, ύστερα από δεκαετίες κακοδιαχείρισης των αλιευτικών δραστηριοτήτων στην ΕΕ, τα ιχθυαποθέματα της ΕΕ θα ανακάμψουν και η αλιεία θα γίνει ασφαλέστερη για τα θαλασσοπούλια και τη βιοποικιλότητα εν γένει. Αυτό, εντούτοις, θα επιτευχθεί μόνο εφόσον η ΕΕ και τα κράτη μέλη επιλέξουν τον δρόμο της φιλόδοξης και αυστηρής εφαρμογής της νομοθεσίας με την υποστήριξη των κατάλληλων επενδύσεων. Συνεπώς, προβάλλει επιτακτική η ανάγκη το νεοσύστατο Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) να υποστηρίξει μια οικοσυστημική προσέγγιση για τους θαλάσσιους πόρους μας. Οι τυχαίες συλλήψεις θαλάσσιων πουλιών, η ρύπανση, η αυθαίρετη υπεράκτια ανάπτυξη υποδομών και η κλιματική αλλαγή συντελούν επίσης στην υποβάθμιση του θαλάσσιου περιβάλλοντός μας. Παράλληλα, έχουν εντοπιστεί ελάχιστες περιοχές Natura 2000 με δυνατότητα προστασίας και αποκατάστασης της θαλάσσιας άγριας χλωρίδας και πανίδας, και ακόμη λιγότερες έχουν οριστεί ως τέτοιες με την αντίστοιχη απουσία κατάλληλης διαχείρισης.

Τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου οφείλουν να:

• Απαιτήσουν άμεση ολοκλήρωση του δικτύου προστατευόμενων περιοχών Natura 2000 στο θαλάσσιο περιβάλλον, προκειμένου να προστατευθούν περιοχές ζωτικής σημασίας για τη θαλάσσια άγρια χλωρίδα και πανίδα.
• Απαιτήσουν άμεση υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης τής ΕΕ για τα Θαλασσοπούλια σε όλα τα κράτη μέλη.
• Εξασφαλίσουν την πρόσβαση στους οικονομικούς μηχανισμούς της ΕΕ και την ετοιμότητα αυτών να υποστηρίξουν μέτρα περιβαλλοντικής διαχείρισης.
• Εξασφαλίσουν ότι τα πολυετή προγράμματα για την αλιεία, στο πλαίσιο της αναθεωρημένης κοινής αλιευτικής πολιτικής (ΚΑλΠ), υιοθετούν την οικοσυστημική προσέγγιση και στοχεύουν στην επίτευξη της μέγιστης βιώσιμης απόδοσης (ΜΒΑ) έως το 2015 (ή, το αργότερο, έως το 2020)
• Εξασφαλίσουν ότι οι τροποποιήσεις στο νέο Πολυετές Πρόγραμμα Συλλογής Δεδομένων επιτάσσουν την παρακολούθηση του ευρύτερου θαλάσσιου περιβάλλοντος σύμφωνα με την Οδηγία-Πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική, τις Οδηγίες για τα Πουλιά και τους Οικότοπους, και το Σχέδιο Δράσης της ΕΕ για τα Θαλασσοπούλια, προκειμένου να υπάρχουν επιστημονικά δεδομένα για την υποστήριξη των διαδικασιών λήψης αποφάσεων και της εφαρμογής της νομοθεσίας.
• Εξασφαλίσουν ότι η αναθεώρηση του πλαισίου των Τεχνικών Μέτρων Διατήρησης εναρμονίζεται πλήρως με τους στόχους της Οδηγίας-Πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική, των Οδηγιών για τα Πουλιά και τους Οικότοπους και του Σχεδίου Δράσης για τα Θαλασσοπούλια, προκειμένου να διασφαλιστεί η περιβαλλοντικά βιώσιμη διεξαγωγή των αλιευτικών δραστηριοτήτων.

3.Υγιεινές τροφές και υγιές αγροτικό περιβάλλον

Κατά την περίοδο 2014 – 2019 οι Ευρωβουλευτές θα διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο εποπτεύοντας την υλοποίηση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) και διασφαλίζοντας ότι η γεωργία αποφέρει δημόσια αγαθά έναντι του δαπανώμενου δημόσιου χρήματος. Η λεγόμενη έξυπνη νομοθεσία, μέσω της Οδηγίας για τη Νιτρορύπανση , της Οδηγίας-Πλαίσιο για τα Ύδατα, της Οδηγίας ΕΠΕ, της Οδηγίας για τα Πουλιά, της Οδηγίας για τους Οικότοπους και των πληρωμών της ΚΑΠ για τη γεωργία υψηλής φυσικής αξίας, θα είναι ζωτικής σημασίας ώστε να εξασφαλιστεί ότι η γεωργία δεν θέτει σε κίνδυνο την επίτευξη άλλων στόχων της πολιτικής της ΕΕ στους τομείς της περιβαλλοντικής ποιότητας και προστασίας της φύσης. Καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της περιόδου, είναι απαραίτητο να αποδεικνύεται ότι η ΚΑΠ πράγματι αποφέρει δημόσια αγαθά έναντι των δισεκατομμυρίων ευρώ που πληρώνουν οι φορολογούμενοι και διατίθενται σε αυτή την πολιτική. Εάν το αποτέλεσμα είναι αρνητικό, εξίσου αρνητικός θα είναι και ο αντίκτυπος στον τόνο των διαβουλεύσεων σχετικά με την επόμενη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ μετά το 2020.

Τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου οφείλουν να:

• Επιβλέπουν την εφαρμογή της νέας ΚΑΠ και να διασφαλίζουν ότι η γεωργία αποφέρει δημόσια αγαθά έναντι του δημόσιου χρήματος
• Υποστηρίξουν μια «ευφυέστερη νομοθεσία» για τη διασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος και των οικοσυστημικών υπηρεσιών
• Διασφαλίζουν ότι το αποτύπωμα της ΕΕ τόσο σε τοπικό επίπεδο όσο και σε παγκόσμιο παραμένει εντός βιώσιμων και φυσιολογικών ορίων
• Καθιστούν τις τιμές των αγροτικών προϊόντων και των γεωργικών εισροών παραγωγής τους ενδεικτικές τόσο της περιβαλλοντικής ζημίας όσο και των περιβαλλοντικών οφελών.
• Εξασφαλίσουν ότι ο αγροτικός τομέας αποτελεί τμήμα της νέας πράσινης οικονομίας, η οποία συνεπικουρεί στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτή, και ότι συμβάλλει στην επίτευξη όλων των περιβαλλοντικών στόχων στην κοινωνία.

Email RSS Facebook Twitter YouTube

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Copyright © 2024 Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία
Θεμιστοκλέους 80, 10681, Αθήνα,
Τηλ/Fax: 210 8228704, 210 8227937,
e-mail: info@ornithologiki.gr
Φράγκων 22, 54625, Θεσσαλονίκη, Τηλ/Fax. 2310 244245,
e-mail: thess@ornithologiki.gr