en
Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, φωτογραφία:  Αγγελος Ευαγγελίδης
Πολιτική Περιβαλλοντικής Αειφορίας και Πράσινες Προμήθειες

Hellenic Ornithological Society Environmental Procurement Policy

(το κείμενο σε pdf εδώ)

Τελευταία αναθεώρηση : 22/03/2017
Επόμενη Αναθεώρηση: 01/03/2018

Η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία (εφεξής «Το Σωματείο»), ως περιβαλλοντική μη κερδοσκοπική οργάνωση που καταστατικό σκοπό έχει την προστασία των άγριων πτηνών και των βιοτόπων τους, αναγνωρίζει την ευθύνη που έχει απέναντι στο περιβάλλον και στη χρήση του πλανήτη από τις μέλλουσες γενεές, σύμφωνα και με τη διεθνή, ενωσιακή και εθνική νομοθεσία. Το Σωματείο αναγνωρίζει ότι, αν και η δράση αυτού αποσκοπεί στην προστασία της άγριας ορνιθοπανίδας και των ενδιαιτημάτων της, ενδέχεται ωστόσο να επιδρά και επιβαρυντικά στο περιβάλλον. Ζητούμενο για το Σωματείο και κεντρικός άξονας της εν γένει περιβαλλοντικής πολιτικής του είναι η τήρηση των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης, η μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της δραστηριότητάς του και η στήριξη των προσπαθειών για το μετριασμό των επιπτώσεων από την κλιματική αλλαγή. Για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων, το Σωματείο είναι προσανατολισμένο στη λήψη μέτρων για τη βιώσιμη χρήση των πόρων του πλανήτη και τη συμμετοχή στην αειφόρο παραγωγή και κατανάλωση ενέργειας, αγαθών και υπηρεσιών. Απαραίτητο βήμα για την επίτευξη των στόχων αυτών αποτελεί η άμεση ένταξη τους στον στρατηγικό προγραμματισμό του Σωματείου και η υιοθέτησή τους ως αναπόσπαστο κομμάτι των πρακτικών και των δράσεων μας.
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων του Σωματείου αποτελεί η διαρκής βελτίωση της πολιτικής αυτής και η βελτιστοποίηση των πρακτικών που εφαρμόζουμε για την επίτευξή των στόχων της.
Τέλος, ως κομμάτι της προσπάθειάς μας για έναν πλανήτη που θα λειτουργεί με γνώμονα τις αρχές της περιβαλλοντικής αειφορίας, θα καταβάλουμε τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια προκειμένου να εμπνεύσουμε και να ενθαρρύνουμε όλα τα μέλη, τους συνεργάτες και τους εθελοντές μας ώστε να τις ακολουθήσουν.

Ανάληψη Ευθύνης παρακολούθησης της εφαρμογής
Η Διεύθυνση του Σωματείου ορίζεται υπεύθυνη για την ορθή εφαρμογή της αειφορικής πολιτικής του Σωματείου και τη συνεχή αναθεώρηση και επικαιροποίηση των στόχων του. Παράλληλα όλοι οι εργαζόμενοι, τα μέλη και οι εθελοντές οφείλουν να φροντίζουν, καθείς στον τομέα εργασίας του, για την όσο το δυνατόν αποδοτικότερη εφαρμογή της πολιτικής.

Η Ορνιθολογική δεσμεύεται να ακολουθεί τις παρακάτω πρακτικές αειφορικής περιβαλλοντικής διαχείρισης.
 

Email RSS Facebook Twitter YouTube

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Copyright © 2023 Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία
Θεμιστοκλέους 80, 10681, Αθήνα,
Τηλ/Fax: 210 8228704, 210 8227937,
e-mail: info@ornithologiki.gr
Φράγκων 22, 54625, Θεσσαλονίκη, Τηλ/Fax. 2310 244245,
e-mail: thess@ornithologiki.gr