en
Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, φωτογραφία: Αγγελος Ευαγγελίδης
Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Στην Ελληνική ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ Εταιρεία (στο εξής, «ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ») αποδίδουμε ιδιαίτερη σημασία στην προστασία των προσωπικών δεδομένων και η πολιτική που εφαρμόζουμε για την προστασία τους είναι σύμφωνη με τον κανονισμό 679/2016 και κάθε άλλη σχετική νομοθεσία.

Για τον λόγο αυτό, σε καλούμε να διαβάσεις με προσοχή την παρούσα Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, ώστε να καταλάβεις πώς και γιατί συλλέγουμε και αποθηκεύουμε τα προσωπικά σου δεδομένα και τι κάνουμε με αυτά.

Προκαταρκτικά, σε ενημερώνουμε ότι μπορείς να περιηγηθείς στον ιστότοπο της ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗΣ χωρίς να απαιτείται να μας γνωστοποιήσεις προσωπικά σου δεδομένα. Θα σου ζητηθεί να μας τα γνωστοποιήσεις μόνο αν μας κάνεις δωρεά, αν γίνεις μέλος μας, αν ζητήσεις να σου στέλνουμε το newsletter μας ή αν συμπληρώσεις και μας στείλεις τη φόρμα καταγγελίας.

 

Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα;

Ο όρος «προσωπικά δεδομένα», αναφέρεται σε πληροφορίες φυσικών προσώπων, όπως ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας κ.ά., οι οποίες προσδιορίζουν ή μπορούν να προσδιορίσουν  την ταυτότητά σου.

 

Τι είναι η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων;

Κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή,  καταχώριση, οργάνωση, διάρθρωση, αποθήκευση, προσαρμογή ή μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, χρήση, κοινολόγηση με διαβίβαση, διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, συσχέτιση ή συνδυασμός, περιορισμός, διαγραφή ή καταστροφή.

 

Είναι υποχρεωτική η παραχώρηση των προσωπικών σου δεδομένων;

Η υποχρεωτική ή προαιρετική φύση της παραχώρησης δεδομένων επισημαίνεται με έναν αστερίσκο (*) δίπλα στα προσωπικά δεδομένα υποχρεωτικού χαρακτήρα. Η παραχώρηση επιπρόσθετων δεδομένων στην ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ, πέραν εκείνων που επισημαίνονται ως υποχρεωτικά, είναι αποκλειστικά και μόνο προαιρετική.

 

Ποια δεδομένα συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε:

Συλλέγουμε μόνο τα απολύτως απαραίτητα προσωπικά σου δεδομένα, τα οποία είναι κατάλληλα για τον σκοπό που προορίζονται και συγκεκριμένα:

 • Δεδομένα που μας παρέχεις όταν συμπληρώνεις τη φόρμα εγγραφής μέλους της ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ή ανανέωσης της συνδρομής σου, όπως όνομα, επίθετο, διεύθυνση και έτος γέννησης (ως υποχρεωτικά) και τηλέφωνο, email και επάγγελμα (ως προαιρετικά) ή τη φόρμα για την αποστολή του newsletter της ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗΣ (email).
 • Δεδομένα που αφορούν στον τρόπο πληρωμής για τις συναλλαγές που πραγματοποιείς μαζί μας και συγκεκριμένα, πληροφορίες τραπεζικών λογαριασμών, χρεωστικών/πιστωτικών καρτών και πληροφορίες πληρωμών.
 • Πληροφορίες που μας υπέβαλες κατά τη συμπλήρωση της φόρμας καταγγελίας.
 • Πληροφορίες που μας υπέβαλες κατά τη συμμετοχή σου σε κάποια δράση της ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗΣ.
 • Η ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ δεν χρησιμοποιεί cookies στον ιστότοπό της. Εντούτοις, δεν έχουμε δυνατότητα παρέμβασης στις πληροφορίες που τυχόν συλλέγονται αυτόματα από το σύστημα του υπολογιστή σου, όπως διεύθυνση IP, λειτουργικό σύστημα, τύπος φυλλομετρητή και άλλες τεχνικές πληροφορίες. Μπορείς πάντως να ρυθμίσεις τον φυλλομετρητή (browser) του ηλεκτρονικού σου υπολογιστή κατά τέτοιο τρόπο ώστε, είτε να σε προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένα πεδία του παρόντος ιστοτόπου είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση.

 

Πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σου δεδομένα;

Κατά περίπτωση χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σου ως εξής:

 • Για την επεξεργασία των πληρωμών και την αποτροπή δόλιων συναλλαγών. Αυτό βοηθά επίσης στην προστασία από απάτες.
 • Για την εγγραφή σου ως μέλους της ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ή για την αποστολή στο email σου του newsletter της ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗΣ.
 • Για την επεξεργασία της καταγγελίας σου ή για να έρθουμε σε επαφή μαζί σου σε σχέση με την καταγγελία που υπέβαλες.

Η επεξεργασία των προσωπικών σου δεδομένων διεξάγεται από το απολύτως απαραίτητο προσωπικό της ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗΣ, το οποίο έχει δεσμευτεί με τήρηση εμπιστευτικότητας.

 

Χρόνος αποθήκευσης των προσωπικών σου δεδομένων

Τα προσωπικά σου δεδομένα αποθηκεύονται μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για τους ανωτέρω σκοπούς, όπως αναλυτικά περιγράφονται ή για όσο χρονικό διάστημα μπορεί να είναι απαραίτητο από νομική υποχρέωση (π.χ. φορολογική νομοθεσία). Στο τέλος αυτής της περιόδου διατήρησης, τα δεδομένα σου θα διαγραφούν πλήρως.

 

Είναι ασφαλή τα προσωπικά σου δεδομένα;

Δεσμευόμαστε να διαφυλάσσουμε τα προσωπικά σου δεδομένα. Για τον λόγο αυτό, έχουμε λάβει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία των δεδομένων σου από κάθε μορφής τυχαία ή αθέμιτη επεξεργασία, απώλεια ή καταστροφή και από πρόσβαση από μη εξουσιοδοτημένα άτομα. Χρησιμοποιούμε τις πιο σύγχρονες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια όσον αφορά τις τραπεζικές συναλλαγές. Τα εν λόγω μέτρα επανεξετάζονται και τροποποιούνται όταν κρίνεται απαραίτητο.

Η ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ δεν θα αποκαλύψει, εκχωρήσει, ανταλλάξει, παραχωρήσει ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο διαθέσει τα προσωπικά σου δεδομένα χωρίς τη συγκατάθεσή σου σε τρίτα, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, πλην των περιπτώσεων που αναφέρονται ανωτέρω εντός του πεδίου εφαρμογής των υποχρεωτικών εθνικών νομοθετικών διατάξεων.

 

Ποια είναι τα δικαιώματά σου;

Τα προσωπικά σου δεδομένα συλλέγονται με τη δική σου ελεύθερη συγκατάθεση. Σε σχέση με τα δεδομένα που μας έχεις παράσχει, έχεις τα εξής δικαιώματα:

 • Δικαίωμα ενημέρωσης. Αυτό σημαίνει ότι έχεις το δικαίωμα να ενημερωθείς από εμάς εάν επεξεργαζόμαστε προσωπικά σου δεδομένα. Αν το κάνουμε, μπορείς να ζητήσεις να ενημερωθείς για τον σκοπό της επεξεργασίας, το είδος των δεδομένων που τηρούμε, σε ποιους τα δίνουμε, πόσο διάστημα τα αποθηκεύουμε, αλλά και για τα λοιπά δικαιώματά σου, όπως τα δικαιώματα διόρθωσης, διαγραφής δεδομένων, περιορισμού της επεξεργασίας και υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που αναλύονται πιο κάτω.
 • Δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Αν διαπιστώσεις ότι υφίσταται λάθος στα δεδομένα σου, μπορείς να μας υποβάλλεις αίτηση για να τα διορθώσουμε (π.χ. διόρθωση ονόματος, ενημέρωση αλλαγής διεύθυνσης).
 • Δικαίωμα διαγραφής/δικαίωμα στη λήθη. Μπορείς να μας ζητήσεις να διαγράψουμε οριστικά τα δεδομένα σου αν δεν είναι απαραίτητα πλέον για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας ή αν για οποιοδήποτε λόγο επιθυμείς να ανακαλέσεις τη συγκατάθεσή σου για την επεξεργασία τους.
 • Δικαίωμα φορητότητας. Μπορείς να μας ζητήσεις να λάβεις σε αναγνώσιμη μορφή τα δεδομένα που μας έχεις παράσχει ή να μας ζητήσεις να τα διαβιβάσουμε σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας.
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας. Μπορείς να μας ζητήσεις να περιορίσουμε την επεξεργασία των δεδομένων σου, τόσο ως προς τα στοιχεία που συλλέγουμε όσο και ως προς τον χρόνο που τα διατηρούμε.
 • Δικαίωμα εναντίωσης και ανάκλησης συγκατάθεσης στην επεξεργασία των προσωπικών σου δεδομένων. Μπορείς να αντιταχθείς στην επεξεργασία των προσωπικών σου δεδομένων και εμείς θα σταματήσουμε την επεξεργασία τους, εφόσον δεν υφίστανται άλλοι επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι που υπερισχύουν έναντι του δικαιώματός σου. Εάν έχεις δηλώσει τη συγκατάθεσή σου για τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση των δεδομένων σου προσωπικού χαρακτήρα, μπορείς να ανακαλέσεις τη συγκατάθεσή σου ανά πάσα στιγμή με μελλοντική ισχύ.

Σε κάθε περίπτωση, μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί μας  χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που σας δίνουμε στον όρο 14 παρακάτω. Για να ασκήσεις τα ανωτέρω δικαιώματά σου δεν θα σου ζητήσουμε να πληρώσεις κάποια αμοιβή ή αντίτιμο.
 

Ανήλικοι χρήστες

Ο ιστότοπος της ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗΣ απευθύνεται μόνο σε ενήλικους χρήστες. Τυχόν ανήλικοι χρήστες του ιστοτόπου μας που διαβιβάζουν, μέσω αυτής, προσωπικά τους δεδομένα στην ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ αναμένεται ότι έχουν λάβει τη συγκατάθεση των ασκούντων τη γονική μέριμνα αυτών ή των τυχόν επιτρόπων τους. Συνίσταται δε στους ενήλικους να ασκούν τη δέουσα εποπτεία των υπ’ ευθύνη τους ανηλίκων κατά την περιήγηση των τελευταίων στον παρόντα ιστότοπο.

 

Πότε απαντάμε στα αιτήματά σου;

Απαντάμε σε οποιοδήποτε ερώτημα έχεις σε σχέση με τα προσωπικά σου δεδομένα δωρεάν και χωρίς καθυστέρηση, και σε κάθε περίπτωση εντός ενός (1) μηνός από τότε που θα λάβουμε το αίτημά σου. Σε περίπτωση που το αίτημά σου είναι πολύπλοκο, θα σε ενημερώσουμε εντός του μήνα αν χρειαστεί να λάβουμε παράταση ακόμη δύο (2) μηνών εντός των οποίων θα σου απαντήσουμε.
 

Ποιο είναι το εφαρμοστέο δίκαιο κατά την επεξεργασία των προσωπικών σου δεδομένων από εμάς;

Εφαρμοστέο Δίκαιο είναι το Ελληνικό Δίκαιο και συγκεκριμένα, ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ και εν γένει το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων.

 

Πού μπορείς να προσφύγεις σε περίπτωση παραβίασης του ισχύοντος δικαίου για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σου;

Σε περίπτωση που δεν είσαι ικανοποιημένος/-η από το πώς επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σου δεδομένα και από το πώς ασκείς τα δικαιώματά σου σε σχέση με αυτά, έχεις δικαίωμα να υποβάλεις καταγγελία ενώπιον της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ταχυδρομική δ/νση Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. 210-6475600, δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) contact@dpa.gr).

 

Πώς θα ενημερωθείς για τυχόν τροποποιήσεις της παρούσας Πολιτικής;

Η ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ έχει δικαίωμα να προβαίνει οποτεδήποτε σε τροποποίηση των παρόντων όρων προστασίας προσωπικών δεδομένων, στο πλαίσιο της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας. Εάν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στην Πολιτική αυτή ή στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σου δεδομένα, θα δημοσιεύουμε στον ιστότοπό μας την επικαιροποίηση της παρούσας, προτού οι αλλαγές τεθούν σε ισχύ και θα σε ειδοποιούμε με κάθε πρόσφορο τρόπο.
 

 

Η παρούσα Πολιτική τροποποιήθηκε για τελευταία φορά στις 10 Δεκεμβρίου 2019.


 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ
Γιώργος Σγούρος
Θεμιστοκλέους 80, 10681 Αθήνα
τηλ./φαξ: 210 8228704
email: info@ornithologiki.gr

Υποστήριξε την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία: Γίνε μέλος  Απρ 2024  
Κ
Δ
Τ
Τ
Π
Π
Σ
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
    
Email RSS Facebook Twitter YouTube
Ενημέρωση


Email RSS Facebook Twitter YouTube

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Copyright © 2024 Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία
Θεμιστοκλέους 80, 10681, Αθήνα,
Τηλ/Fax: 210 8228704, 210 8227937,
e-mail: info@ornithologiki.gr
Φράγκων 22, 54625, Θεσσαλονίκη, Τηλ/Fax. 2310 244245,
e-mail: thess@ornithologiki.gr