en
Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, φωτογραφία:  Αγγελος Ευαγγελίδης
30 Μαρτίου 2021
Η αποτροπή της καταστροφής των νησίδων του Ν. Αιγαίου στο χέρι μας

Συμμετέχουμε στη δημόσια διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και εμποδίζουμε το «περιβαλλοντικό έγκλημα» που απειλεί τα Γκαλαπάγκος της Μεσογείου!

 

Ένα πρωτοφανές έργο που περιλαμβάνει την εγκατάσταση Αιολικών Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας - ΑΣΠΗΕ (138 ανεμογεννήτριες, δρόμοι, συνοδά έργα κ.ά.) σε 23 νησίδες του Νοτίου Αιγαίου, στον πυρήνα προστατευόμενων περιοχών του δικτύου Natura 2000, βρίσκεται αυτή τη στιγμή αναρτημένο στον κατάλογο των υποψηφίων «Έργων Κοινού Ενδιαφέροντος» (Projects of Common Interest-PCI) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας.

Ο κατάλογος έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση έως τις 8 Απριλίου 2021 και όλοι εμείς έχουμε τη δύναμη, συμμετέχοντας με τα σχόλιά μας, να εμποδίσουμε την υλοποίηση ενός μη βιώσιμου και καταστρεπτικού έργου που απειλεί ένα από τα πολυτιμότερα καταφύγια για την άγρια ζωή στην Ελλάδα.

Η κατασκευή και λειτουργία των ΑΣΠΗΕ και των συνοδών έργων, καθώς και η συνεχής ανθρώπινη παρουσία απειλούν άμεσα (με πρόσκρουση, εκτοπισμό, όχληση και καταστροφή ενδιαιτήματος) όλα τα είδη πουλιών για τα οποία οι 14 προστατευόμενες νησίδες έχουν χαρακτηριστεί ως Ζώνες Ειδικής Προστασίας, καθώς και πολλά άλλα σπάνια ή/και απειλούμενα είδη οργανισμών.

Γι’ αυτό, καλούμε όλους τους περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένους πολίτες να συνταχθούν με την προσπάθειά μας να σώσουμε ένα από τα τελευταία καταφύγια της φύσης στη χώρα μας αλλά και στην Ευρώπη!

 

Γιατί είναι σημαντικό να συμμετέχουμε;

Την ώρα που σε όλον τον πλανήτη, αντίστοιχες νησίδες είναι αυστηρά προστατευόμενες και η μόνη δραστηριότητα που επιτρέπεται είναι η επιστημονική έρευνα, προκαλεί τουλάχιστον έκπληξη -αν όχι αγανάκτηση- το γεγονός πως διεκδικεί ευρωπαϊκούς πόρους ένα έργο που έχει χαρακτηριστεί «ιεροσυλία» και «περιβαλλοντικό έγκλημα» από αρμόδιους φορείς, υπηρεσίες, περιβαλλοντικές οργανώσεις και επιστημονικούς φορείς!

Εντύπωση προκαλεί επίσης το γεγονός ότι η υποψηφιότητα δεν αφορά 106 ανεμογεννήτριες σε 14 νησίδες, όπως περιλαμβάνεται στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) της εταιρείας, αλλά 138 ανεμογεννήτριες σε 23 νησίδες, μια λύση που είχε απορριφθεί με επιχείρημα την αποφυγή πρόκλησης σημαντικών επιπτώσεων στο φυσικό περιβάλλον από την ίδια τη ΜΠΕ!

Οι Περιβαλλοντικές Οργανώσεις ANIMA, Αρκτούρος, ΑΡΧΕΛΩΝ, Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης, Ελληνική ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ Εταιρεία, Εταιρεία Προστασίας Πρεσπών, Καλλιστώ, MEDASSET, Greenpeace, WWF Ελλάς και η Κίνηση για την Προστασία των Νησίδων του Αιγαίου συμμετείχαν ήδη -από κοινού- στη διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καταθέτοντας λεπτομερή τεκμηρίωση κατά της ένταξης ως PCI του έργου Southern Aegean Interconnector (Κυκλαδικά Μελτέμια, Eunice Energy Group).

Στη συμμετοχή τους στη διαβούλευση, οι 12 Περιβαλλοντικές Οργανώσεις και η Κίνηση για την Προστασία των Νησίδων του Αιγαίου τεκμηρίωσαν ότι το προτεινόμενο έργο δεν είναι περιβαλλοντικά βιώσιμο σύμφωνα με τον Κανονισμό 2020/852/ΕΕ για τις Βιώσιμες Επενδύσεις καθώς θα είναι επιζήμιο για το φυσικό περιβάλλον και την πολύτιμη βιοποικιλότητα των νησίδων.

Αξίζει να αναφερθεί επίσης ότι το προτεινόμενο έργο διαπιστώνεται ότι είναι περιττό, λόγω άλλων, αλληλεπικαλυπτόμενων έργων διασύνδεσης που αναμένεται να ολοκληρωθούν σύντομα, με χαρακτηριστικά παραδείγματα τη διασύνδεση Κρήτης- Πελοποννήσου [3] και τη διασύνδεση Κρήτης-Αττικής [4]. Πέρα από περιττό όμως, το έργο αυτό είναι και ιδιαίτερα κοστοβόρο, καθώς θα απαιτήσει σχεδόν 50% περισσότερο καλώδιο μεταφοράς από τη λύση που ήδη εφαρμόζεται από τον ΑΔΜΗΕ για την ίδια διασύνδεση.

Εάν το έργο λάβει το πράσινο φως σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, είναι βέβαιο ότι η Ελλάδα, η Ευρώπη και ολόκληρος ο κόσμος θα χάσουν ένα μοναδικό οικοσύστημα, το οποίο θεωρείται ένα από τα τελευταία αυθεντικά «εξελικτικά εργαστήρια», όπου τα οικοσυστήματα και τα είδη εξακολουθούν να λειτουργούν υπό φυσικές διαδικασίες ανεπηρέαστα από τις ανθρώπινες δραστηριότητες.

Γι' αυτό και η ενεργή συμμετοχή όσο το δυνατόν περισσότερων πολιτών στη διαβούλευση θα είναι αποφασιστικής σημασίας.

>>> Για να συμμετέχετε αρκεί να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας στη φόρμα που θα βρείτε και να ανεβάσετε το ήδη συμπληρωμένο αρχείο (excel) που μπορείτε να κατεβάσετε από 

 


Περισσότερες πληροφορίες:

1. Η κοινή τοποθέτηση των 13 φορέων στη διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα Έργα Κοινού Ενδιαφέροντος είναι διαθέσιμη εδώ

2. Τα Έργα Κοινού Ενδιαφέροντος (PCI) είναι έργα διασυνοριακών υποδομών που συνδέουν τα ενεργειακά συστήματα των χωρών της ΕΕ, δηλαδή τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα Ενέργειας. Κάθε δύο χρόνια καταρτίζεται νέος ενωσιακός κατάλογος. Μέχρι στιγμής έχουν εκδοθεί τέσσερις ενωσιακοί κατάλογοι και ο πέμπτος έχει τεθεί σε διαβούλευση.

Το ερώτημα που καλούνται να απαντήσουν οι συμμετέχοντες στη διαβούλευση είναι το εξής: “Κατά τη γνώμη σας, το προτεινόμενο έργο συμβάλλει σημαντικά στην ενοποίηση της αγοράς / βιωσιμότητα / ασφάλεια εφοδιασμού και, επομένως, ειναι αναγκαίο από την πλευρά της ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ;”. Σημειώνεται ότι εφόσον ένα έργο εγκριθεί ως PCI μπορεί να λάβει υποστήριξη από τον μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη», κύριος στόχος του οποίου είναι η επιτάχυνση των επενδύσεων στα διευρωπαϊκά δίκτυα και η μόχλευση χρηματοδότησης από τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

3. https://www.admie.gr/erga/erga-diasyndeseis/diasyndesi-tis-kritis-me-tin-peloponniso
4. https://www.admie.gr/erga/erga-diasyndeseis/diasyndesi-tis-kritis-me-tin-attiki

 

Υποστήριξε την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία: Γίνε μέλος

Email RSS Facebook Twitter YouTube

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Copyright © 2024 Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία
Θεμιστοκλέους 80, 10681, Αθήνα,
Τηλ/Fax: 210 8228704, 210 8227937,
e-mail: info@ornithologiki.gr
Φράγκων 22, 54625, Θεσσαλονίκη, Τηλ/Fax. 2310 244245,
e-mail: thess@ornithologiki.gr