en
Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, φωτογραφία: Χρήστος Τόσκος
Τι είναι το Δίκτυο Υπευθύνων Παρακολούθησης Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά

Στόχος του Δικτύου

Το δίκτυο έχει ως σκοπό την δημιουργία ειδικά εκπαιδευμένων εθελοντών σε όλη την Ελλάδα οι οποίοι θα «υιοθετήσουν» μία ΣΠΠΕ, την οποία θα παρακολουθούν σε ετήσια βάση, καταγράφοντας κυρίως την κατάσταση διατήρησης της. Επίσης, ανάλογα με τις ορνιθολογικές γνώσεις και την εμπειρία που έχει ο κάθε εθελοντής θα δίνεται και μία αναφορά στα είδη και στους πληθυσμούς ορνιθοπανίδας.

Η καταγραφή γίνεται σε ειδικά πρωτόκολλα πεδίου και περιλαμβάνει

  1. την αναφορά απειλών που ενδέχεται να έχουν επίπτωση στα πουλιά ή στον βιότοπο,
  2. τις δράσεις διατήρησης που λαμβάνουν χώρα στη περιοχή και
  3. τα είδη πουλιών που παρατηρούνται

Στόχος είναι οι εθελοντές να εξοικειωθούν με τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά της κάθε περιοχής και να μπορούν να διαπιστώνουν και να αναφέρουν τυχόν μεταβολές της κατάστασης διατήρησής τους με την πάροδο του χρόνου.

Τα δεδομένα αποστέλλονται στα γραφεία της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας όπου υπάρχει η κεντρική βάση δεδομένων καταχώρησης όλων των αναφορών, ώστε να παρακολουθείται η κατάσταση της περιοχής και της ορνιθοπανίδας σε κάθε ΣΠΠΕ αλλά και σε εθνικό επίπεδο.

Στόχος είναι το δίκτυο αυτό να διευρύνεται συνεχώς με την προσέλκυση νέων εθελοντών και την δημιουργία μόνιμων ομάδων Υπευθύνων Παρακολούθησης σε όλη την Ελλάδα. Για το σκοπό αυτό θεωρείται απολύτως απαραίτητη η συνεχής επαφή, επικοινωνία και εκπαίδευση των υφιστάμενων και νέων εθελοντών, ώστε να καθίσταται εμφανής σε αυτούς η σημασία και η χρησιμότητα της εμπλοκής τους στην προστασία της ελληνικής ορνιθοπανίδας και των βιοτόπων της.

Το Δίκτυο εκτός από τις σημαντικές πληροφορίες που δίνει στην Ορνιθολογική για την κατάσταση διατήρησης των ΣΠΠΕ, μπορεί να συμβάλλει άμεσα στην αντιμετώπιση μίας απειλής. Οι Υπεύθυνοι έχοντας την δυνατότητα να παρακολουθούν από κοντά τις εξελίξεις μπορούν να τροφοδοτήσουν άμεσα την Ορνιθολογική με τα απαραίτητα στοιχεία κινητοποιώντας έτσι την διαδικασία αντίδρασης ή τον μηχανισμό καταγγελιών.

Τελικός στόχος είναι η παρακολούθηση αυτή να αποτελέσει ένα μόνιμο χρηστικό εργαλείο για τη διαρκή βελτίωση των διαχειριστικών μέτρων και αποφάσεων που αφορούν την προστασία της ορνιθοπανίδας στις ΣΠΠΕ της χώρας.

Εκπαίδευση

Η εκπαίδευση των εθελοντών περιλαμβάνει ένα θεωρητικό σεμινάριο πάνω σε γενικές γνώσεις ορνιθοπανίδας, σημαντικών περιοχών για τα πουλιά, θεσμικό πλαίσιο, διαχείριση προστατευόμενων περιοχών και προστασία απειλούμενων ειδών και οικοτόπων. Αλλά και πρακτική άσκηση στο πεδίο με θέμα την αναγνώριση απειλών που αντιμετωπίζουν οι βιότοποι και τα είδη, την καταγραφή ειδών και πληθυσμών, την εκπαίδευση στη συμπλήρωση των πρωτόκολλων εργασίας και την συνολική εποπτεύση της περιοχής.

Τα σεμινάρια και η επέκταση του δικτύου σε νέες περιοχές γίνονται κάθε Οκτώβρη.

Ποιος μπορεί να συμμετέχει

Δεν χρειάζονται ειδικές γνώσεις πριν από την εκπαίδευση παρα μόνο μεράκι και ενεργό ενδιαφέρον για την προστασία των πουλιών και των βιοτόπων, όρεξη και ενθουσιασμό για μάθηση και δέσμευση για την τελική "υιοθέτηση" μιας περιοχής και την παρακολούθηση της στο μέλλον.

Χρόνος παρακολούθησης

Η παρακολούθηση των περιοχών απαιτεί την επίσκεψη του εθελοντή τουλάχιστον τρεις φορές το χρόνο από μία μέρα ή και περισσότερες ανάλογα τον χρόνο που διαθέτει, σε διαφορετικές εποχές. Ο εθελοντής μετά πρέπει να συμπληρώνει και να στέλνει στην Ορνιθολογική την ετήσια φόρμα αναφοράς με τα στοιχεία που έχει συλλέξει και αυτή θα είναι η βασική μελλοντική υποχρέωση του.

Συμμετοχή

Οσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο Δίκτυο θα πρέπει να συμπληρώσουν μια αίτηση είτε μέσω της ιστοσελίδας της Ορνιθολογικής είτε απευθείας στα γραφεία μας, στην Αθήνα και στην Θεσσαλονίκη.

Επικοινωνία

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο γραφείο της Αθήνας, Τηλ: 210 8228704, 210 8227937 ή στο info@ornithologiki.gr

Γίνε caretakers

Σημαντικές Περιοχές για τα πουλιάVideo από τα Σεμινάρια 2007

Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία
Important Bird Areas
Σημαντικές περιοχές για τα πουλιά της Ελλάδας
Copyright © 2022 Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία
Θεμιστοκλέους 80, 10681, Αθήνα, Τηλ/Fax: 210 8228704, 210 8227937, e-mail: info@ornithologiki.gr
Κομνηνών 23, 54624, Θεσσαλονίκη, Τηλ/Fax. 2310 244245, e-mail: thess@ornithologiki.gr